Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

UPS sieťové karty na správu

Vzdialené monitorovanie a riadenie jednotlivých jednotiek UPS prostredníctvom ich priamemu pripojenie do siete.

Sieť umožňuje rozšíriť možnosti správy zdroja APC UPS.

APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric
UPS sieťové karty na správu schneider.label Vzdialené monitorovanie a riadenie jednotlivých jednotiek UPS prostredníctvom ich priamemu pripojenie do siete.
 • Vlastnosti

  Karta sieťovej správy APC UPS umožňuje zabezpečené monitorovanie a riadenie jednotlivých zariadení UPS spoločnosti APC prostredníctvom webového prehliadača, rozhrania s príkazovým riadkom alebo rozhrania SNMP. Integrovaná technológia poskytuje výnimočnú spoľahlivosť prostredníctvom oznamovacích funkcií, ktoré v reálnom čase informujú o vzniknutých problémoch. Pre chránené servery zaisťuje zahrnutý softvér PowerChute ® Network Shutdown spoľahlivé automatické ukončenie v prípade dlhého výpadku napájania, pričom vždy zaistí bezpečnosť obchodných informácií.

  Výhody

  Dostupnosť

  • Vzdialená výbava na reštart - Obmedzuje vysielanie technikov na vzdialené miesta.

  Možnosť riadenia

  • Protokolovanie dát - Rozpoznajte problematické trendy skôr, než dôjde k ich eskalácii alebo si vyexportujte záznamov údajov na ďalšiu analýzu.
  • Kompatibilný so systémom riadenia podniku - Zasielaním správ SNMP prostredníctvom rozhrania PowerNet MIB môžete sprístupniť informácie o jednotke UPS v preferovanom podnikovom systéme správy cez SNMPv1, SNMPv2 a SNMPv3
  • Protokolovanie udalostí - Pomocou denníka udalostí identifikujete časy a postupnosť udalostí vedúcich k incidentu.
  • Integrované s expertom pre dátové centrá StruxureWare - IT kompatibilný, škálovateľný monitorovací prístupový systém, ktorý zhromažďuje, organizuje a distribuuje kritické výstrahy, videozáznamy sledovacích kamier a ďalšie kľúčové informácie a poskytuje zjednotený pohľad na komplexné prostredie fyzickej infraštruktúry z ktoréhokoľvek miesta v sieti
  • Notifikácia - Oznamovanie problémov zabezpečuje včasné riešenie kritických situácií.
  • Plánovanie - Možnosť prispôsobiť vypínanie a reštartovanie pripojených zariadení a zdrojov UPS.

  Celkové náklady majiteľov

  • Dostupné z prehliadača - Používateľské rozhranie sa zobrazuje v prehliadači. Poskytuje rýchly prístup z akéhokoľvek miesta v zabezpečenej sieti.
  • Bleskovo aktualizovateľný firmvér - Aktualizácie firmvéru sa inštalujú na diaľku cez server FTP.

  Marketingové črty

  • Dostupné z prehliadača - Používateľské rozhranie sa zobrazuje v prehliadači. Poskytuje rýchly prístup z akéhokoľvek miesta v zabezpečenej sieti.
  • Kompatibilný so systémom riadenia podniku - Zasielaním správ SNMP prostredníctvom rozhrania PowerNet MIB môžete sprístupniť informácie o jednotke UPS v preferovanom podnikovom systéme správy cez SNMPv1, SNMPv2 a SNMPv3
  • Notifikácia porúch - Oznamovanie udalostí v reálnom čase minimalizuje čas odozvy na kritické situácie týkajúce sa fyzickej infraštruktúry. Umožňuje správcom IT skrátiť stredný čas opráv, zvýšiť efektivitu a maximalizovať čas chodu.
  • Vzdialená výbava na reštart - Obmedzuje vysielanie technikov na vzdialené miesta.
  • Vzdialená správa zariadení - Umožnite správu vašich zdrojov UPS ich priamym pripojením do siete.

  Ochrana

  • Bezpečnosť hesla - Používateľsky nastaviteľné heslo autorizované cez LDAP a servery Active Directory zabraňuje neoprávnenému prístupu.
  • Vypnutie siete PowerChute - Spoľahlivé sieťové vypnutie viacerých serverov
  • Rádius podpory - Prostredníctvom existujúceho servera RADIUS môžete využívať zabezpečené overovanie, autorizáciu a účty pre príslušné zariadenie APC.

  Gallery