Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

UPS sieťové karty na správu

Vzdialené monitorovanie a riadenie jednotlivých jednotiek UPS prostredníctvom ich priamemu pripojenie do siete.

Sieť umožňuje rozšíriť možnosti správy zdroja APC UPS.

APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric
UPS sieťové karty na správu
 • Vlastnosti

  Karta sieťovej správy APC UPS umožňuje zabezpečené monitorovanie a riadenie jednotlivých zariadení UPS spoločnosti APC prostredníctvom webového prehliadača, rozhrania s príkazovým riadkom alebo rozhrania SNMP. Integrovaná technológia poskytuje výnimočnú spoľahlivosť prostredníctvom oznamovacích funkcií, ktoré v reálnom čase informujú o vzniknutých problémoch. Pre chránené servery zaisťuje zahrnutý softvér PowerChute ® Network Shutdown spoľahlivé automatické ukončenie v prípade dlhého výpadku napájania, pričom vždy zaistí bezpečnosť obchodných informácií.

  Výhody

  Celkové náklady majiteľov
  • Bleskovo aktualizovateľný firmvér - Aktualizácie firmvéru sa inštalujú na diaľku cez server FTP.
  • Dostupné z prehliadača - Používateľské rozhranie sa zobrazuje v prehliadači. Poskytuje rýchly prístup z akéhokoľvek miesta v zabezpečenej sieti.
  Dostupnosť
  • Vzdialená výbava na reštart - Obmedzuje vysielanie technikov na vzdialené miesta.
  Možnosť riadenia
  • Protokolovanie udalostí - Pomocou denníka udalostí identifikujete časy a postupnosť udalostí vedúcich k incidentu.
  • Protokolovanie dát - Rozpoznajte problematické trendy skôr, než dôjde k ich eskalácii alebo si vyexportujte záznamov údajov na ďalšiu analýzu.
  • Plánované vypnutie a reštart - Možnosť prispôsobiť vypínanie a reštartovanie pripojených zariadení a zdrojov UPS.
  • Notifikácia - Oznamovanie problémov zabezpečuje včasné riešenie kritických situácií.
  • Kompatibilný so systémom riadenia podniku - Zasielaním správ SNMP prostredníctvom rozhrania PowerNet MIB môžete sprístupniť informácie o jednotke UPS v preferovanom podnikovom systéme správy cez SNMPv1, SNMPv2 a SNMPv3
  • Integrované s expertom pre dátové centrá StruxureWare - IT kompatibilný, škálovateľný monitorovací prístupový systém, ktorý zhromažďuje, organizuje a distribuuje kritické výstrahy, videozáznamy sledovacích kamier a ďalšie kľúčové informácie a poskytuje zjednotený pohľad na komplexné prostredie fyzickej infraštruktúry z ktoréhokoľvek miesta v sieti
  Ochrana
  • Rádius podpory - Prostredníctvom existujúceho servera RADIUS môžete využívať zabezpečené overovanie, autorizáciu a účty pre príslušné zariadenie APC.
  • Multi-tier user access - Podporuje až štyri úrovne prístupu – administrátor, používateľ, používateľ len s možnosťou čítania a používateľ len s prístupom k sieti – potrebné zadať používateľské meno a heslo.
  • Bezpečnosť hesla - Používateľsky nastaviteľné heslo autorizované cez LDAP a servery Active Directory zabraňuje neoprávnenému prístupu.
  • Network Shutdown - Reliable network-based shutdown of multiple servers
  marketing features
  • Notifikácia porúch - Oznamovanie udalostí v reálnom čase minimalizuje čas odozvy na kritické situácie týkajúce sa fyzickej infraštruktúry. Umožňuje správcom IT skrátiť stredný čas opráv, zvýšiť efektivitu a maximalizovať čas chodu.
  • Vzdialená správa zariadení - Umožnite správu vašich zdrojov UPS ich priamym pripojením do siete.