Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

DC ochrany

Ochrany pre vaše FV inštalácie

Schneider Electric ponúka celý rad ochranných a ovládacích prvkov pre rôzne architektúry FV systémov. Bezpečnosť neznamená len ochranu samotného FV systému. Musí byť zabudovaná do systému s podporou servisov a riešenia servisných zásahov v prípade problémov. Ističe a odpínače sú neoddeliteľnou súčasťou pri vykonávaní údržby na striedačoch a generátoroch.

DC ochrany
 • Vlastnosti

  Ponúkame rôzne typy ochrany podľa vašich potrieb:

  - DC FV odpínače
       - C60NA-DC 
       - Compact NSX DC & DC PV 
       - Masterpact NW DC   

  - DC FV ističe
       - C60PV-DC 
       - Compact NSX DC & DC PV 

  - Zvodiče prepätia