Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

AccuSine

Regulovaná selektívna neutralizácia harmonických kmitočtov na zariadeniach s nelineárnou záťažou v komerčných a priemyselných prostrediach

Kompletné riadenie harmonických kmitočtov a účinníka v prípade inštalácií do 1 000 kVA znižuje celkové náklady na vlastníctvo

APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric
AccuSine schneider.label Regulovaná selektívna neutralizácia harmonických kmitočtov na zariadeniach s nelineárnou záťažou v komerčných a priemyselných prostrediach
 • Výhody

  Pohodlie

  • Displej LCD - Alfanumerický displej, na ktorom sa zobrazujú parametre systému a alarmy.
  • Stavové indikátory LED - Vizuálne indikátory umožňujú rýchly prehľad o stave jednotky a napájania.

  Celkové náklady majiteľov

  • Kompatibilné s generátorom - Zabezpečuje spoľahlivé a neprerušované napájanie chránených zariadení počas napájania z generátora.
  • Kompenzácia účinníka vstupného napájania - Minimalizuje náklady na inštaláciu vďaka možnosti použiť menšie generátory a kabeláž.

  Gallery