Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

SCADAPack 50

SCADAPack 50

Bezdrôtový záznamník dát, ktorý používa binárne SMS správy vo¬formáte PDU cez¬GSM systémy. Kombinácia analógových, digitálnych a¬modbusových vstupov.

SCADAPack 50
 • Vlastnosti

  Sieť SP50 je nákladovo efektívny spôsob nasadenia monitorovacích systémov pre vzdialené aktíva. Po¬nasadení je záznamník údajov bezúdržbový po¬ dobu životnosti batérie, ktorá sa meria v¬rokoch.

  Zahŕňa jednotky vzdialeného poľa, ktoré sú napájané z¬batérie, na monitorovanie dát prostredníctvom rôznych dostupných vstupov vrátane diskrétnych, analógových a¬Modbus vstupov. Diaľkové jednotky SP50 monitorujú procesné vstupy a¬ukladajú údaje v¬ nakonfigurovaných intervaloch. Údaje sa prenášajú na hostiteľský systém cez¬GSM sieť pomocou SMS.

  Výhody

  SCADAPack 50 vám ponúka viacero výhod:
  • Rýchla inštalácia umožňuje nákladovo efektívne nasadenie riešení
  • Konfigurácia je možná cez¬lokálne rozhranie alebo cez¬sieť z¬hostiteľa
  • Bezúdržbové siete fungujú nezávisle až päť rokov

  Aplikácie

  Záznamové zariadenia SCADAPack 50 sa používajú na rôznych trhoch a¬aplikáciách vrátane:
  • Monitorovanie distribučnej siete pitnej vody
  • Monitorovanie tlaku a prietoku v¬distribučných sieťach plynu (detekcia úniku)
  • Monitorovanie výkonu a¬energie
  • Monitorovanie hladín v izolovaných nádržiach a¬skladovacích priestoroch na sypký materiál
  • Monitorovanie vypúšťania odpadových vôd, pretekanie kanalizácie
  • Katodická ochrana potrubí
Porovnať produkty: /