Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

Aquaflair WC

Chladiče chladené vodou na veľké aplikácie určené na kombináciu so vzdialenými suchými chladičmi, chladiacimi vežami alebo vzdialenými kondenzátormi

Riešenie využívajúce chladenú vodu integrované do jedného zariadenia na chladenie dátových stredísk.

APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric
Aquaflair WC schneider.label Chladiče chladené vodou na veľké aplikácie určené na kombináciu so vzdialenými suchými chladičmi, chladiacimi vežami alebo vzdialenými kondenzátormi
 • Vlastnosti

  Chladiče chladené vodou sú navrhnuté tak, aby ponúkali kompletné riešenie na veľké kritické aplikácie. Vysoká energetická účinnosť, úplná spoľahlivosť a flexibilita zaručujú zníženie celkových nákladov na vlastníctvo. Voliteľné bezolejové radiálne kompresory s magnetickými ložiskami zvyšujú energetickú účinnosť a zaisťujú optimálnu plynulú reguláciu. Všetky chladiče radu Aquaflair spoločnosti Schneider Electric ponúkajú nízku hlučnosť vďaka využitiu veľkých vzduchových výmenníkov, riadeniu otáčok ventilátorov a izolovaného a zakrytého kompresora. Náš vyspelý riadiaci systém neustále monitoruje nastavené hodnoty preto, aby jednotka stále pracovala v medziach prevádzkových limitov, a prípadné závady hlási ešte predtým, než dôjde k poruche. Chladiče sú určené na najrôznejšie spôsoby využitia a ponúkajú maximálnu dostupnosť zariadení na chladenie radov a miestností na zabezpečenie úplného odvádzania tepla.

  Výhody

  Dostupnosť

  • Rýchly reštart - Prevádzka pri plnej záťaži do menej ako 3 minút, vďaka špeciálnemu usporiadaniu umožňuje zvoliť menšiu veľkosť zásobných nádrží
  • Nadbytočné súčiastky - Prvky, ktoré môžu spôsobiť zlyhanie celého systému, majú redundantné súčiastky, ktoré umožňujú udržanie dostupnosti a spoľahlivosti.
  • Separátny vstup napájania - Napájanie z externej jednotky UPS pre ovládacie panely a vykurovacie telesá na účely monitorovania a ochrany jednotky aj v prípade úplného zlyhania napájania (voliteľné)

  Možnosť riadenia

  • Systémy riadenia budov - Jednotky sú navrhnuté tak, aby spolupracovali s najrozšírenejšími systémami správy budov vrátane protokolov BACnet a Modbus.
  • Lokálna sieť - Pre všetky dostupné prostriedky vytvára spoločné riadenie, ktoré poskytuje maximálnu energetickú účinnosť a riadenú správu celej skupiny v núdzových situáciach
  • Mikroprocesorový ovládač - Zabezpečuje proaktívne riadenie a monitorovanie v reálnom čase pomocou štvorriadkového alfanumerického displeja s osemdesiatimi znakmi.
  • Sieťové rozhranie - Umožňuje riadenie pomocou pripojenia zariadenia priamo do siete s pridelenou IP adresou, vďaka čomu nebudete potrebovať server. Riadenie je dostupné pomocou internetového prehliadača, rozhrania Telnet alebo SSH. Hlásenia vás informujú o problémoch hneď, ako nastanú.

  Celkové náklady majiteľov

  • Ventily pre odvod kondenzovanej vody - Znižuje spotrebu vody
  • Využitie geotermálnych zdrojov - Šetrí energiu a znižuje dopad na životné prostredie
  • Rýchly reštart - Prevádzka pri plnej záťaži do menej ako 3 minút, vďaka špeciálnemu usporiadaniu umožňuje zvoliť menšiu veľkosť zásobných nádrží
  • Tandemové kompresory - Tichá a efektívna prevádzka kompresorov pripojených k spoločnému okruhu chladiva s cieľom fázového riadenia kapacity (nie je k dispozícii pre niektoré modely/konfigurácie)

  Prevádzkyschopnosť

  • Jednoduchá dostupnosť služieb - Umožňuje výmenu/údržbu všetkých servisovateľných komponentov cez ľahko prístupné panely/dvierka.
  • Prevádzkový servis - Umožňuje údržbu/výmenu kritických súčiastok počas chodu systému.
  • Monitorovanie služieb - Všetky monitorovacie zariadenie na jednotke umožňujú preventívnu údržbu a kontrolu stavu systému za prevádzky.

  Gallery