Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Uniflair Water Cooled Chillers

Chladiče chladené vodou na veľké aplikácie určené na kombináciu so vzdialenými suchými chladičmi, chladiacimi vežami alebo vzdialenými kondenzátormi

Riešenie využívajúce chladenú vodu integrované do jedného zariadenia na chladenie dátových stredísk.

Uniflair Water Cooled Chillers
  • Vlastnosti

    Chladiče chladené vodou sú navrhnuté tak, aby ponúkali kompletné riešenie na veľké kritické aplikácie. Vysoká energetická účinnosť, úplná spoľahlivosť a flexibilita zaručujú zníženie celkových nákladov na vlastníctvo. Voliteľné bezolejové radiálne kompresory s magnetickými ložiskami zvyšujú energetickú účinnosť a zaisťujú optimálnu plynulú reguláciu. Všetky chladiče radu Aquaflair spoločnosti Schneider Electric ponúkajú nízku hlučnosť vďaka využitiu veľkých vzduchových výmenníkov, riadeniu otáčok ventilátorov a izolovaného a zakrytého kompresora. Náš vyspelý riadiaci systém neustále monitoruje nastavené hodnoty preto, aby jednotka stále pracovala v medziach prevádzkových limitov, a prípadné závady hlási ešte predtým, než dôjde k poruche. Chladiče sú určené na najrôznejšie spôsoby využitia a ponúkajú maximálnu dostupnosť zariadení na chladenie radov a miestností na zabezpečenie úplného odvádzania tepla.

    Výhody

    Celkové náklady majiteľovVyužitie geotermálnych zdrojov - Šetrí energiu a znižuje dopad na životné prostredieTandemové kompresory - Tichá a efektívna prevádzka kompresorov pripojených k spoločnému okruhu chladiva s cieľom fázového riadenia kapacity (nie je k dispozícii pre niektoré modely/konfigurácie)Ventily pre odvod kondenzovanej vody - Znižuje spotrebu vodyDostupnosťRýchly reštart - Prevádzka pri plnej záťaži do menej ako 3 minút, vďaka špeciálnemu usporiadaniu umožňuje zvoliť menšiu veľkosť zásobných nádržíSeparátny vstup napájania - Napájanie z externej jednotky UPS pre ovládacie panely a vykurovacie telesá na účely monitorovania a ochrany jednotky aj v prípade úplného zlyhania napájania (voliteľné)Nadbytočné súčiastky - Prvky, ktoré môžu spôsobiť zlyhanie celého systému, majú redundantné súčiastky, ktoré umožňujú udržanie dostupnosti a spoľahlivosti.Continuous current monitoring - Permits a continuous monitoring of the compressor’s absorbed current to signal possible discrepancies with the default values (Optional).Electronic expansion valve - Refrigerant flow optimization at any load and temperature conditions. Continuous indirect refrigerant charge monitoringOvládač s aktívnou odozvou - Monitoruje a aktívne upravuje kapacitu chladenia na zaistenie optimálnych vstupných teplotných podmienok pre server. Ovládač s mikroprocesorom poskytuje vizuálny prehľad prevádzky a stavu jednotky.Možnosť riadeniaMikroprocesorový ovládač - Zabezpečuje proaktívne riadenie a monitorovanie v reálnom čase pomocou štvorriadkového alfanumerického displeja s osemdesiatimi znakmi.Sieťové rozhranie - Umožňuje riadenie pomocou pripojenia zariadenia priamo do siete s pridelenou IP adresou, vďaka čomu nebudete potrebovať server. Riadenie je dostupné pomocou internetového prehliadača, rozhrania Telnet alebo SSH. Hlásenia vás informujú o problémoch hneď, ako nastanú.Systémy riadenia budov - Jednotky sú navrhnuté tak, aby spolupracovali s najrozšírenejšími systémami správy budov vrátane protokolov BACnet a Modbus.Lokálna sieť - Pre všetky dostupné prostriedky vytvára spoločné riadenie, ktoré poskytuje maximálnu energetickú účinnosť a riadenú správu celej skupiny v núdzových situáciachPrevádzkyschopnosťMonitorovanie služieb - Všetky monitorovacie zariadenie na jednotke umožňujú preventívnu údržbu a kontrolu stavu systému za prevádzky.Jednoduchá dostupnosť služieb - Umožňuje výmenu/údržbu všetkých servisovateľných komponentov cez ľahko prístupné panely/dvierka.Prevádzkový servis - Umožňuje údržbu/výmenu kritických súčiastok počas chodu systému.
Porovnať produkty: /