Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Uniflair Free Cooling Chillers

Chladiče na voľné chladenie s axiálnymi ventilátormi a integrovaným systémom voľného chladenia, zaisťujúce nepretržitú prevádzku

Riešenie využívajúce chladenú vodu integrované do jedného zariadenia na chladenie dátových stredísk.

Uniflair Free Cooling Chillers
 • Výhody

  Celkové náklady majiteľov
  • Modulárna stratégia - Modulárna konštrukcia mechanických a kontrolných systémov umožňuje postupné budovanie infraštruktúry chladenia tak, aby spĺňala požiadavky na chladenie v danom stredisku. Tým sa výrazne znižujú kapitálové výdavky a vznikajú časovo rozlíšené investície rozložené do celého obdobia životnosti centra.
  • Tandemové kompresory - Tichá a efektívna prevádzka kompresorov pripojených k spoločnému okruhu chladiva s cieľom fázového riadenia kapacity (nie je k dispozícii pre niektoré modely/konfigurácie)
  • Integrovaný hydronický balík - Zahŕňa všetky komponenty potrebné na vytvorenie jednej prípojky k chladiču bez nutnosti externých pripojení k pomocným zariadeniam, napríklad čerpadlám, čím sa skracuje čas potrebný na uvedenie do prevádzky.
  • Optimalizovaná správa - Spojenie klimatizačných a chladiacich jednotiek v počítačovej sále zaručuje energetickú účinnosť na základe skutočných okamžitých podmienok zaťaženia (voliteľné)
  • Frekvenčné ventilátory - Ventilátory s premennými otáčkami znižujú spotrebu energie mimo obdobia špičiek.
  • Integrovaný systém regulácie čerpadiel - (Voliteľné) K dispozícií sú integrované čerpadlá s pohonom s premenlivými otáčkami, ktoré umožňujú priebežnú reguláciu tlaku v okruhu s chladenou vodou. Prietok chladenej vody sa tak automaticky upravuje na základe požiadaviek chladenia, čo zaisťuje efektivitu systému chladenia vodou.
  Dostupnosť
  • Rýchly reštart - Prevádzka pri plnej záťaži do menej ako 3 minút, vďaka špeciálnemu usporiadaniu umožňuje zvoliť menšiu veľkosť zásobných nádrží
  • Separátny vstup napájania - Napájanie z externej jednotky UPS pre ovládacie panely a vykurovacie telesá na účely monitorovania a ochrany jednotky aj v prípade úplného zlyhania napájania (voliteľné)
  • Nadbytočné súčiastky - Prvky, ktoré môžu spôsobiť zlyhanie celého systému, majú redundantné súčiastky, ktoré umožňujú udržanie dostupnosti a spoľahlivosti.
  • Integrated free-cooling - Allows continuous operation in winter mode even with compressor failure
  • Continuous current monitoring - Permits a continuous monitoring of the compressor’s absorbed current to signal possible discrepancies with the default values (Optional).
  • Electronic expansion valve - Refrigerant flow optimization at any load and temperature conditions. Continuous indirect refrigerant charge monitoring
  • Ovládač s aktívnou odozvou - Monitoruje a aktívne upravuje kapacitu chladenia na zaistenie optimálnych vstupných teplotných podmienok pre server. Ovládač s mikroprocesorom poskytuje vizuálny prehľad prevádzky a stavu jednotky.
  Možnosť riadenia
  • Integrácia systému správy budov - Pomocou zasielanie výstrah a dátových značiek umožňuje správu kritickej infraštruktúry v budove z jedného systému.
  • Lokálna sieť - Pre všetky dostupné prostriedky vytvára spoločné riadenie, ktoré poskytuje maximálnu energetickú účinnosť a riadenú správu celej skupiny v núdzových situáciach
  • Mikroprocesorový ovládač - Zabezpečuje proaktívne riadenie a monitorovanie v reálnom čase pomocou štvorriadkového alfanumerického displeja s osemdesiatimi znakmi.
  • Sieťové rozhranie - Umožňuje riadenie pomocou pripojenia zariadenia priamo do siete s pridelenou IP adresou, vďaka čomu nebudete potrebovať server. Riadenie je dostupné pomocou internetového prehliadača, rozhrania Telnet alebo SSH. Hlásenia vás informujú o problémoch hneď, ako nastanú.
  Prevádzkyschopnosť
  • Jednoduchá dostupnosť služieb - Umožňuje výmenu/údržbu všetkých servisovateľných komponentov cez ľahko prístupné panely/dvierka.
  • Prevádzkový servis - Umožňuje údržbu/výmenu kritických súčiastok počas chodu systému.
  • Monitorovanie služieb - Všetky monitorovacie zariadenie na jednotke umožňujú preventívnu údržbu a kontrolu stavu systému za prevádzky.