Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Uniflair Wall Mount Room Cooling

Nástenné jednotky určené do vonkajšieho prostredia na kritické aplikácie

Kompletné systémy s rýchlou inštaláciou, ktoré okamžite riešia potreby chladenia výpočtových a telekomunikačných prostredí

Uniflair Wall Mount Room Cooling
 • Vlastnosti

  Uniflair WM je úplne samostatná chladiaca jednotka, ktorá úplne odstraňuje potrebu vzdialeného tepelného výmenníka. Tieto jednotky sa vyznačujú rýchlym uvedením do prevádzky a vyžadujú len jednoduché elektrické zapojenie a montáž. Dodávajú sa v konfigurácii umožňujúcej voľné chladenie a dodávajú sa vybavené motorizovanými klapkami, ktoré zaisťujú chladenie IT priestorov pomocou vonkajšieho vzduchu.

  Výhody

  Dostupnosť
  • Skrutkové kompresory - Minimum pohyblivých častí pre lepšiu spoľahlivosť a dlhšiu životnosť.
  • Dvojitý privádzaný výkon - (Voliteľný) Dvojitý zdroj napájania pre nadbytočný príkon
  • Nadbytočné súčiastky - Prvky, ktoré môžu spôsobiť zlyhanie celého systému, majú redundantné súčiastky, ktoré umožňujú udržanie dostupnosti a spoľahlivosti.
  • Motory s priamym pohonom - Namáhanie ložísk je takmer eliminované, čo predlžuje životnosť. Umožňuje továrenské vyváženie telesa motora/integrovaného ventilátora, čo znižuje vibrácie a urýchľuje nábeh.
  • Ovládač s aktívnou odozvou - Monitoruje a aktívne upravuje kapacitu chladenia na zaistenie optimálnych vstupných teplotných podmienok pre server. Ovládač s mikroprocesorom poskytuje vizuálny prehľad prevádzky a stavu jednotky.
  Ekonomika
  • Vysokovýkonné technologické riešenia - Optimalizuje prevádzku jednotky pri každom zaťažení a za všetkých podmienok a zaisťuje veľmi nízku spotrebu energie
  • Priame voľné chladenie - Využíva vonkajší vzduch, ak jeho teplota môže pomôcť chladeniu.
  • Modulárna stratégia - Modulárna konštrukcia mechanických a kontrolných systémov umožňuje postupné budovanie infraštruktúry chladenia tak, aby spĺňala požiadavky na chladenie v danom stredisku. Tým sa výrazne znižujú kapitálové výdavky a vznikajú časovo rozlíšené investície rozložené do celého obdobia životnosti centra.
  Možnosť riadenia
  • Sieťové rozhranie - Umožňuje riadenie pomocou pripojenia zariadenia priamo do siete s pridelenou IP adresou, vďaka čomu nebudete potrebovať server. Riadenie je dostupné pomocou internetového prehliadača, rozhrania Telnet alebo SSH. Hlásenia vás informujú o problémoch hneď, ako nastanú.
  • Systémy riadenia budov - Jednotky sú navrhnuté tak, aby spolupracovali s najrozšírenejšími systémami správy budov vrátane protokolov BACnet a Modbus.
  • Lokálna sieť - Pre všetky dostupné prostriedky vytvára spoločné riadenie, ktoré poskytuje maximálnu energetickú účinnosť a riadenú správu celej skupiny v núdzových situáciach
  • Mikroprocesorový ovládač - Zabezpečuje proaktívne riadenie a monitorovanie v reálnom čase pomocou štvorriadkového alfanumerického displeja s osemdesiatimi znakmi.
  Pohodlie
  • Sebestačný - Jednotku je možné jednoducho a rýchlo inštalovať bez nutnosti inštalácie prívodov chladiacej kvapaliny alebo externých tepelných výmenníkov.
  Prevádzkyschopnosť
  • Monitorovanie služieb - Všetky monitorovacie zariadenie na jednotke umožňujú preventívnu údržbu a kontrolu stavu systému za prevádzky.
  • Jednoduchá dostupnosť služieb - Umožňuje výmenu/údržbu všetkých servisovateľných komponentov cez ľahko prístupné panely/dvierka.
  • Prevádzkový servis - Umožňuje údržbu/výmenu kritických súčiastok počas chodu systému.