Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Uniflair Ceiling Mounted Split Room Cooling

Delené jednotky a integrované systémy voľného chladenia na vonkajšie umiestnenia

Úspora priestoru, presné stropné chladenie

Uniflair Ceiling Mounted Split Room Cooling
  • Vlastnosti

    Jednotky Uniflair SP sú delené, výparník a kondenzátor sa inštalujú samostatne. Výparníková jednotka je určená na montáž na strop alebo stenu a kondenzátor sa umiestňuje v exteriéri. K elektrickému panelu, mechanickým súčiastkam a ventilátorom existuje samostatný prístup, ktorý uľahčuje servis. To znamená, že kalibráciu a servis je možné vykonávať bezpečne. Jednotky sú k dispozícii v konfigurácii umožňujúcej voľné chladenie. Pri aktivácii tejto funkcie je možné na chladenie prostredia IT využívať vonkajší vzduch.

    Výhody

    DostupnosťOvládač s aktívnou odozvou - Monitoruje a aktívne upravuje kapacitu chladenia na zaistenie optimálnych vstupných teplotných podmienok pre server. Ovládač s mikroprocesorom poskytuje vizuálny prehľad prevádzky a stavu jednotky.Priame voľné chladenie - Využíva vonkajší vzduch, ak jeho teplota môže pomôcť chladeniu.Skrutkové kompresory - Minimum pohyblivých častí pre lepšiu spoľahlivosť a dlhšiu životnosť.Dvojitý privádzaný výkon - (Voliteľný) Dvojitý zdroj napájania pre nadbytočný príkonMožnosť riadeniaSieťové rozhranie - Umožňuje riadenie pomocou pripojenia zariadenia priamo do siete s pridelenou IP adresou, vďaka čomu nebudete potrebovať server. Riadenie je dostupné pomocou internetového prehliadača, rozhrania Telnet alebo SSH. Hlásenia vás informujú o problémoch hneď, ako nastanú.Integrácia systému správy budov - Pomocou zasielanie výstrah a dátových značiek umožňuje správu kritickej infraštruktúry v budove z jedného systému.Microprocessor controller - Zabezpečuje proaktívne riadenie a monitorovanie v reálnom čase pomocou štvorriadkového alfanumerického displeja s osemdesiatimi znakmi.PrevádzkyschopnosťMonitorovanie služieb - Všetky monitorovacie zariadenie na jednotke umožňujú preventívnu údržbu a kontrolu stavu systému za prevádzky.Jednoduchá dostupnosť služieb - Umožňuje výmenu/údržbu všetkých servisovateľných komponentov cez ľahko prístupné panely/dvierka.
Porovnať produkty: /