Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Uniflair Med/Large Room Cooling

Obvodové chladenie pre stredne veľké až veľké dátové strediská

Účinné priestorové chladenie s nízkymi nákladmi na vlastníctvo.

Uniflair Med/Large Room Cooling
 • Výhody

  Celkové náklady majiteľov
  • Tandemové kompresory - Tichá a efektívna prevádzka kompresorov pripojených k spoločnému okruhu chladiva s cieľom fázového riadenia kapacity (nie je k dispozícii pre niektoré modely/konfigurácie)
  • Ekonomizácia - Účinná metóda využívajúca na chladenie dátového strediska nízke teploty vonkajšieho vzduchu v zimných mesiacoch a eliminujúca činnosť kompresora.
  • Optimalizovaná správa - Spojenie klimatizačných a chladiacich jednotiek v počítačovej sále zaručuje energetickú účinnosť na základe skutočných okamžitých podmienok zaťaženia (voliteľné)
  • Modulárna stratégia - Modulárna konštrukcia mechanických a kontrolných systémov umožňuje postupné budovanie infraštruktúry chladenia tak, aby spĺňala požiadavky na chladenie v danom stredisku. Tým sa výrazne znižujú kapitálové výdavky a vznikajú časovo rozlíšené investície rozložené do celého obdobia životnosti centra.
  • Electronically Commutated Fans - Provide the highest efficiency and reduce total power consumption by matching the airflow requirements to the heat load of the data center.
  Dostupnosť
  • Ovládač s aktívnou odozvou - Monitoruje a aktívne upravuje kapacitu chladenia na zaistenie optimálnych vstupných teplotných podmienok pre server. Ovládač s mikroprocesorom poskytuje vizuálny prehľad prevádzky a stavu jednotky.
  • Electronic expansion valve - Refrigerant flow optimization at any load and temperature conditions. Continuous indirect refrigerant charge monitoring
  • Nadbytočné súčiastky - Prvky, ktoré môžu spôsobiť zlyhanie celého systému, majú redundantné súčiastky, ktoré umožňujú udržanie dostupnosti a spoľahlivosti.
  • Multifunkčná mikroprocesorová riadiaca jednotka - Umožňuje, aby sa jednotky po výpadku prúdu reštartovali bez akéhokoľvek zásahu; Umožňuje redundanciu na úrovni miestnosti pre maximálne desať jednotiek, ktoré fungujú v skupine; Pre používateľa optimalizovaná navigácia pomocou displeja s ikonami zobrazuje prevádzkový režim a podmienky v miestnosti; Umožňuje komunikáciu s viacerými protokolmi Zostavovania systému riadenia.
  • Motory s priamym pohonom - Namáhanie ložísk je takmer eliminované, čo predlžuje životnosť. Umožňuje továrenské vyváženie telesa motora/integrovaného ventilátora, čo znižuje vibrácie a urýchľuje nábeh.
  Prevádzkyschopnosť
  • Monitorovanie služieb - Všetky monitorovacie zariadenie na jednotke umožňujú preventívnu údržbu a kontrolu stavu systému za prevádzky.
  • Jednoduchá dostupnosť služieb - Umožňuje výmenu/údržbu všetkých servisovateľných komponentov cez ľahko prístupné panely/dvierka.
  • Prevádzkový servis - Umožňuje údržbu/výmenu kritických súčiastok počas chodu systému.
  Riadenie energie
  • Lokálna sieť - Pre všetky dostupné prostriedky vytvára spoločné riadenie, ktoré poskytuje maximálnu energetickú účinnosť a riadenú správu celej skupiny v núdzových situáciach
  • Sieťové rozhranie - Umožňuje riadenie pomocou pripojenia zariadenia priamo do siete s pridelenou IP adresou, vďaka čomu nebudete potrebovať server. Riadenie je dostupné pomocou internetového prehliadača, rozhrania Telnet alebo SSH. Hlásenia vás informujú o problémoch hneď, ako nastanú.
  • Systémy riadenia budov - Jednotky sú navrhnuté tak, aby spolupracovali s najrozšírenejšími systémami správy budov vrátane protokolov BACnet a Modbus.
  • Automatic Floor Pressurization System - Ensures stable airflow pressurization under floor regardless of changes made above the floor