Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

Telekomunikácia

Spoľahlivé a flexibilné riešenie jednosmerného napájania určené pre širokopásmové siete, nízkonapäťové bezdrôtové siete a ďalšie telekomunikačné riešenia.

Telekomunikačné riešenia využívajúce jednosmerný prúd

APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric
Telekomunikácia schneider.label Spoľahlivé a flexibilné riešenie jednosmerného napájania určené pre širokopásmové siete, nízkonapäťové bezdrôtové siete a ďalšie telekomunikačné riešenia.
 • Vlastnosti

  Bez neprerušiteľného zdroja napájania nemožno dosiahnuť neprerušovanú a zreteľnú prenášanú komunikáciu. Ochrana telekomunikačných liniek pred výpadkami spôsobenými nevhodným alebo nestabilným napájaním je rovnako dôležitá ako ochrana toku počítačových dát. Prípadne je aj dôležitejšia, pretože výpadky napájania bývajú spojené s prírodnými a inými katastrofami, pri ktorých je často veľmi dôležité mať možnosť rýchleho privolania pomoci. Spoločnosť APC by Schneider Electric ponúka na ochranu telekomunikačných liniek pred výpadkami napájania tieto dve riešenia: PowerShield, jednotku UPS s jednosmerným napájaním určenú na ochranu zariadení v sieťach s hybridnými (optickými a koaxiálnymi) káblami, optickými káblami vedúcimi do domácností (FTTH) a v pevných bezdrôtových sieťach (FWLL). Magnum VS, modulárny zdroj jednosmerného napájania na montáž do stojana určený pre bezdrôtové siete s malým výkonom, pracovisko zákazníka a distribuované siete.

  Výhody

  Dostupnosť

  • Vyrovnávanie teploty napätia batérie - Automatické vyrovnávanie teploty plávajúceho napätia predlžuje životnosť a zlepšuje výkon batérie
  • Možnosť predĺženia času prevádzky - Môžu sa pripojiť dodatočné batérie, ktoré v prípade výpadku elektrickej energie zaistia dlhší čas napájania zapojených zariadení.
  • Vnútorná ochrana - Zabudované zariadenia prepäťovej ochrany chránia systém pred preťažením.

  Prevádzkyschopnosť

  • Batérie vymeniteľné používateľom - Zvyšuje prevádzkovú dostupnosť vďaka tomu, že vyškolený používateľ môže vykonať rozšírenie a výmenu batérií, a skrátiť tak stredný čas opravy (Mean Time to Repair - MTTR)

  Gallery