Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

Portál StruxureWare

Zabezpečuje transparentnosť kľúčových ukazovateľov výkonnosti dátových stredísk a firemných meraní

Ľahko konfigurovateľný webový portál na okamžité kľúčové ukazovatele výkonnosti

APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric
Portál StruxureWare schneider.label Zabezpečuje transparentnosť kľúčových ukazovateľov výkonnosti dátových stredísk a firemných meraní
 • Vlastnosti

  Portál StruxureWare zabezpečuje transparentnosť kľúčových ukazovateľov výkonnosti dátových stredísk a firemných meraní, zobrazuje nastaviteľné údaje pre prehľad prevádzky dátových stredísk na vysokej úrovni. Portál uľahčuje zdieľanie informácií s príslušnými kolegami a externými agentúrami, poskytuje spoločnú platformu a pomáha preklenúť rozdiely medzi podnikmi, IT a najvyšším vedením. Portál StruxureWare je nakonfigurovaný prostredníctvom rôznych preddefinovaných alebo vlastných portletov pomocou integrovaného a ľahko použiteľného konfigurátora, pomáha pri jednoduchom pridávaní interaktívnych tabuliek a grafov do zobrazenia. Rozhranie s jednoduchým ovládaním, postavené na otvorenej platforme, umožňuje rýchlo konfigurovať panel zobrazujúci kľúčové údaje. Open source prostredia založené na platforme Liferay dokáže zobraziť webový obsah a merania z viacerých aplikácií, napríklad zo StruxureWare Resource Advisor, StruxureWare Data Center Operation, StruxureWare Data Center Expert, StruxureWare Power Monitoring Expert a StruxureWare Cooling Monitoring Expert.

  Výhody

  Možnosť riadenia

  • Jednoduchá konfigurácia - Rozhranie s jednoduchým ovládaním, postavené na otvorenej platforme, umožňuje rýchlo konfigurovať panel zobrazujúci údaje pre vedúcich pracovníkov
  • Zverejniť na intranete a internete - Prvky na zobrazovanie meraných ukazovateľov dátových stredísk možno ľahko znovu použiť na intranete alebo webových stránkach zákazníka
  • Zaznamenávacie schopnosti - Prehľad o kľúčových ukazovateľoch výkonnosti dátových stredísk
  • Web dashboardy - Jednoducho konfigurovateľné webové panely na zobrazenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti dátových stredísk, ako sú trendy parametrov dátového strediska a využitie kapacity

  Gallery