Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

Chilled water system

APC Brand Obrázok produktu Schneider Electric
  • Výhody

    Agilnosť:

    • Integrovaný hydronický balík - Zahŕňa všetky komponenty potrebné na vytvorenie jednej prípojky k chladiču bez nutnosti externých pripojení k pomocným zariadeniam, napríklad čerpadlám, čím sa skracuje čas potrebný na uvedenie do prevádzky.
    • Modulárna stratégia - Modulárna konštrukcia mechanických a kontrolných systémov umožňuje postupné budovanie infraštruktúry chladenia tak, aby spĺňala požiadavky na chladenie v danom stredisku. Tým sa výrazne znižujú kapitálové výdavky a vznikajú časovo rozlíšené investície rozložené do celého obdobia životnosti centra.

    Gallery