Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

 

Easergy T300

Výkonná diaľková jednotka (RTU) pre automatizáciu vývodov

Diaľkové ovládanie a monitorovanie pre automatizáciu distribúcie energie

Easergy T300
 • Vlastnosti

  Nová značka v automatizácii výkonovej distribúcie.

  Easergy T300 Diaľková jednotka (RTU)
  je modulárna platforma hardvéru a softvéru a aplikácia zložená z blokov pre riadenie vysoko a nízkonapäťových verejných distribučných sietí. Poskytuje jednoduché riešenie pre riadenie a monitoring od jednoduchých zariadení až po VN/VN alebo VN/NN rozvodne.


  Flexibilná komunikácia pre riadenie centier a širších sietí

  Štandardné a bezpečné protokoly: IEC101/104, DNP3, IEC 61850, Modbus
  Otvorená per-to-per komunikácia pre samo-opravné aplikácie
  Flexibilné komunikačné médiá:
  Ethernet, USB, GPRS, 2G, 3G, 4G, RS232/485...
  Otvorené pre ostatné prístroje s ďalšími protokolmi
  Wi-Fi pripojenie pre lokálny prístup
  Posilnená kybernetická ochrana
  Zhoda s IEC62351 a IEEE P1686
  Bezpečná SCADA komunikácia a Wi-Fi prístup 
  Miestne a diaľkové riadenie prístupu na RBAC
  Bezpečnosť pripojenia pre údržbu (miestne a diaľkové): HTTPS, SSH 
  Bezpečný protokol na prenos súborov: SFTP
  Riadenie vysokonapäťovej siete
  Rozšírená detekcia poruchového prúdu pre siete s distribuovanou výrobou
  Monitorovanie VN napätia a detekcia prerušených vodičov
  Flexibilná centrálna alebo decentralizovaná automatizácia (FDIR) systém s IEC 61131 softvér PLC
  NN meranie výkonu podľa IEC 61557-12
  NN kvalita energie podľa IEC 61000-4-30 Trieda S
  Možnosť riadenia až 24 odpínačov
  Monitoring transformátorov vn a nn siete
  Detekcia prerušeného vodiča a poistiek NN
  NN meranie výkonu podľa IEC 61557-12NN
  Kvalita energie podľa IEC 61000-4-30 Trieda S
  Meranie teploty transformátora
  Bezdrôtové meranie energie vývodov so samo napájaním (IEC 61557-12)
  Možnosť zálohovaného napájanie pre aplikácie riadenia a monitorovania

  Zálohované napájanie Easergy 300 sa využíva pri výpadkoch napájania za účelom udržania funkcií riadenia a monitoringu VN rozvodní a na predchádzanie prestojov.

  Diaľková a miestna údržba s jednoduchými nástrojmi
  Zabudovaný web server kompatibilný s PC, smartfónom a tabletmi
  Diaľková komunikačná sieť, lokálny ETH alebo Wi-Fi prístup
  Bezpečná aktualizácia firmvéru a diaľkovej/miestnej databázy
  Komplexné webové aplikácie pre rozvodne a RTU manažment majetku
  Jednoduché nastavenie aktualizácii na mieste, vďaka modulárnej konštrukcii


  Výhody

  Easergy T300 vám umožňuje:

  Skracovať NN a VN výpadky (SAIDI)
  Presné riadenie napätia
  Synchronizovať meranie napätia vývodov za účelom zapracovanie distribuovanej výroby energie
  Meranie kvality NN a VN energie podľa EN50160
  Manažovať nárasty NN a VN energie (sledovanie špičiek)
  Redukovať technické a netechnické straty
  Redukovať capex cez jednoduché multiaplikácie, modulárnu ponuku
  Redukovať inštalačné, prevádzkové náklady a údržbu
  Lepšie manažovať majetok vašej siete a rozvodne

  Aplikácie

  Easergy T300 je určený pre riadenie verejných NN a VN distribučných sietí.
  Typické aplikácie sú:

  Monitorovanie a riadenie podzemných VN a NN rozvodní
  Riadenie nadzemných odpínačov (LBS)
  Monitorovanie nadzemných VN/NN transformátorov
  Monitorovanie VN vedení až ku koncovému vedeniu
  Riadenie kompenzácie 
  Monitorovanie NN distribučnej siete
  Riadenie a monitorovanie distribuovaných energetických zdrojov
Porovnať produkty: /