Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Easergy T300

Výkonná diaľková jednotka (RTU) pre automatizáciu vývodov

Diaľkové ovládanie a monitorovanie pre automatizáciu distribúcie energie

Easergy T300
 • Vlastnosti

  Nová značka v automatizácii výkonovej distribúcie.

  Easergy T300 Diaľková jednotka (RTU)
  je modulárna platforma hardvéru a softvéru a aplikácia zložená z blokov pre riadenie vysoko a nízkonapäťových verejných distribučných sietí. Poskytuje jednoduché riešenie pre riadenie a monitoring od jednoduchých zariadení až po VN/VN alebo VN/NN rozvodne.


  Flexibilná komunikácia pre riadenie centier a širších sietí

  Štandardné a bezpečné protokoly: IEC101/104, DNP3, IEC 61850, Modbus
  Otvorená per-to-per komunikácia pre samo-opravné aplikácie
  Flexibilné komunikačné médiá:
  Ethernet, USB, GPRS, 2G, 3G, 4G, RS232/485...
  Otvorené pre ostatné prístroje s ďalšími protokolmi
  Wi-Fi pripojenie pre lokálny prístup
  Posilnená kybernetická ochrana
  Zhoda s IEC62351 a IEEE P1686
  Bezpečná SCADA komunikácia a Wi-Fi prístup 
  Miestne a diaľkové riadenie prístupu na RBAC
  Bezpečnosť pripojenia pre údržbu (miestne a diaľkové): HTTPS, SSH 
  Bezpečný protokol na prenos súborov: SFTP
  Riadenie vysokonapäťovej siete
  Rozšírená detekcia poruchového prúdu pre siete s distribuovanou výrobou
  Monitorovanie VN napätia a detekcia prerušených vodičov
  Flexibilná centrálna alebo decentralizovaná automatizácia (FDIR) systém s IEC 61131 softvér PLC
  NN meranie výkonu podľa IEC 61557-12
  NN kvalita energie podľa IEC 61000-4-30 Trieda S
  Možnosť riadenia až 24 odpínačov
  Monitoring transformátorov vn a nn siete
  Detekcia prerušeného vodiča a poistiek NN
  NN meranie výkonu podľa IEC 61557-12NN
  Kvalita energie podľa IEC 61000-4-30 Trieda S
  Meranie teploty transformátora
  Bezdrôtové meranie energie vývodov so samo napájaním (IEC 61557-12)
  Možnosť zálohovaného napájanie pre aplikácie riadenia a monitorovania

  Zálohované napájanie Easergy 300 sa využíva pri výpadkoch napájania za účelom udržania funkcií riadenia a monitoringu VN rozvodní a na predchádzanie prestojov.

  Diaľková a miestna údržba s jednoduchými nástrojmi
  Zabudovaný web server kompatibilný s PC, smartfónom a tabletmi
  Diaľková komunikačná sieť, lokálny ETH alebo Wi-Fi prístup
  Bezpečná aktualizácia firmvéru a diaľkovej/miestnej databázy
  Komplexné webové aplikácie pre rozvodne a RTU manažment majetku
  Jednoduché nastavenie aktualizácii na mieste, vďaka modulárnej konštrukcii


  Výhody

  Easergy T300 vám umožňuje:

  Skracovať NN a VN výpadky (SAIDI)
  Presné riadenie napätia
  Synchronizovať meranie napätia vývodov za účelom zapracovanie distribuovanej výroby energie
  Meranie kvality NN a VN energie podľa EN50160
  Manažovať nárasty NN a VN energie (sledovanie špičiek)
  Redukovať technické a netechnické straty
  Redukovať capex cez jednoduché multiaplikácie, modulárnu ponuku
  Redukovať inštalačné, prevádzkové náklady a údržbu
  Lepšie manažovať majetok vašej siete a rozvodne

  Aplikácie

  Easergy T300 je určený pre riadenie verejných NN a VN distribučných sietí.
  Typické aplikácie sú:

  Monitorovanie a riadenie podzemných VN a NN rozvodní
  Riadenie nadzemných odpínačov (LBS)
  Monitorovanie nadzemných VN/NN transformátorov
  Monitorovanie VN vedení až ku koncovému vedeniu
  Riadenie kompenzácie 
  Monitorovanie NN distribučnej siete
  Riadenie a monitorovanie distribuovaných energetických zdrojov

  Gallery

  • Easergy HU250 - Head Unit
  • Easergy SC150 - Switch controller
  • Easergy T300 - OVR cabinet
  • Easergy LV150 - Transformer and Low Voltage monitoring
  • Easergy T300 - IVR cabinet