Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

Enerlin'x FDM

Zobrazovací LCD modul

Meranie riadiacou jednotkou zobrazené na paneli rozvádzača modulom FDM

Používateľské rozhrania a brány
 • Vlastnosti

  Pripojiteľný k ističu pomocou prefabrikovaného kábla, Enerlin'X FDM 121 zobrazuje merania, alarmy, tabuľky histórie a udalostí, indikátory údržby

  NOVINKA 
  Zobrazovací modul Enerlin'X FDM128 zobrazuje informácie až z 8 ističov. Vlastnosti : 
  > grafické zobrazenie meraných veličín a stavu ističov
  > dotykový displej pre voľbu zobrazenia a ovládania
  > Pripojiteľný k zariadeniam cez Ethernet a Modbus

  Zobrazovacie moduly Enerlin'X FDM sú súčasťou systému Inteligentných rozvádzačov (Smart Panels).
  Výhody

  • Rýchly prístup k dôležitým informáciám
  • Pripojiteľný k ističom Acti 9 (len FDM128), Compact NSX, Compact NS alebo Masterpact

  Aplikácie

  Zobrazenie parametrov prenášaných z jednotky Micrologic

  • Signalizácia stavu a diaľkové ovládanie