Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

EcoStruxure™ Power Monitoring Expert¬8.2

Softvér pre riadenie výkonu

EcoStruxure™ Power Monitoring Expert (v¬minulosti StruxureWare Power Monitoring Expert) prispieva k¬maximalizácii spoľahlivosti systémov a¬optimalizácii prevádzkovej účinnosti pre¬zvýšenie vašej ziskovosti

EcoStruxure™ Power Monitoring Expert¬8.2
 • Vlastnosti

  EcoStruxure™ Power Monitoring Expert je komplexný balík softvérov pre¬supervíziu aplikácií riadenia energie. Softvér ukladá a¬organizuje údaje získané z¬elektrickej siete vašej prevádzky a¬zobrazuje ich ako¬prehľadnú, zrozumiteľnú informáciu cez intuitívne webové rozhranie. Zdieľajte informácie s¬kľúčovými zainteresovanými stranami alebo v¬celej svojej organizácii, aby ste ovplyvnili zmeny správania, ktoré vám môžu ušetriť peniaze. 

  Power Monitoring Expert verzia 8.2 je teraz k dispozícii a obsahuje niekoľko aktualizácií zabezpečenia. Vzhľadom na to, že sa oblasť kybernetických hrozieb naďalej vyvíja, spoločnosť Schneider Electric poskytuje v¬každom vydaní vylepšenie počítačovej bezpečnosti. Zákazníci, ktorí sa zaoberajú počítačovou bezpečnosťou, by mali naplánovať aktualizáciu na¬najnovšiu verziu softvéru alebo firmvéru hneď ako sú dostupné. Prečítajte si článok tu
  Otvorená architektúra Power Monitoring Expert podporuje protokoly priemyselných štandardov a¬rozširujúcu sa ponuku prístrojov tretej strany od¬Schneider Electric. Využite a¬optimalizujte svoju existujúcu infraštruktúru. Integrácia s¬inými systémami riadenia a automatizácie (napr. SCADA, BAC, DCS, ERP) alebo webovými službami.

  Funkcie
  • Intuitívne, prispôsobiteľné rozhranie webového klienta s¬viacjazyčnou podporou
  • Monitorovanie v¬reálnom čase pomocou továrensky definovaných šablón obrazovky pre¬dáta zariadenia
  • Štandardné a pokročilé energetické výkazy na analýzu spotreby a riadenie nákladov
  • Podpora plných mzdových nákladov (dashboardy, prehľady a¬obrazovky) v¬rámci softvérových nástrojov
  • Preddefinovaná alebo vlastná správa alarmov
  • Podpora vstupného merania
  • Automatické zaznamenávanie databáz
  • Plne kompatibilný s¬technológiou ION
  • Podporuje softvér PowerLogic ION Enterprise a¬migráciu softvéru System Manager


  Výhody

  Softvér Power Monitoring Expert je kompletný, interoperabilný a¬škálovateľný softvér určený na¬správu napájania, ktorý vám umožňuje: 
  • Zlepšiť prevádzkovú účinnosť
  • Zníženie nákladov spojených s¬energiou
  • Zabezpečenie spoľahlivosti elektrickej siete a¬zníženie prestojov
  • Optimalizujte využitie zariadenia a¬náklady na¬prevádzku
  Môžete tiež získať prístup k¬službám podpory spoločnosti Schneider Electric na¬podporu, údržbu, zmenšovanie a¬aktualizáciu systému Power Monitoring Expert počas celej životnosti inštalácie.


  Aplikácie

  Účelovo vybudovaný softvér s¬najlepšími aplikáciami na¬správu napájania v¬tejto triede, ktoré sú k¬dispozícii mimo krabice, aby vyhovovali potrebám najdôležitejších zariadení.

  • Zhoda s¬požiadavkami na¬kvalitu elektrickej energie, analýza, alarmovanie a¬hlásenie
  • Monitorovanie výdavkov a podávanie správ
  • Monitorovanie a¬hlásenie napájania v¬reálnom čase
  • Sekvencia udalostí (analýza udalostí) a¬analýza základných príčin
  • Optimalizácia majetku
  • Proaktívna údržba elektrického zariadenia
  • Prideľovanie a¬účtovanie nákladov na¬energiu
  • Programy energetickej účinnosti
  • Metriky udržateľnosti
  • Meranie a¬overovanie
  • Správa dopytu a¬sankcií za¬PF 
  • Benchmarking a¬reporting
  • Certifikát ISO 50001

  Gallery

  • PME 8.1 One-line example
  • PME 8.1 Zone ranking dashboard example
  • PME 8.1 WAGES dashboard example
  • PME 8.1 Dashboard homepage example
  • PME 8.1 Process Lab dashboard example
  • PME 8.1 Sustainability dashboard example
  • PME 8.1 Energy Usage Intensity dashboard example
  • PME 8.1 Consumption dashboard example
  • PME 8.1 Power Quality Advisor example