Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

EcoStruxure™ Power Monitoring Expert¬8.2

Softvér pre riadenie výkonu

EcoStruxure™ Power Monitoring Expert (v¬minulosti StruxureWare Power Monitoring Expert) prispieva k¬maximalizácii spoľahlivosti systémov a¬optimalizácii prevádzkovej účinnosti pre¬zvýšenie vašej ziskovosti

EcoStruxure™ Power Monitoring Expert¬8.2
 • Vlastnosti

  EcoStruxure™ Power Monitoring Expert je komplexný balík softvérov pre¬supervíziu aplikácií riadenia energie. Softvér ukladá a¬organizuje údaje získané z¬elektrickej siete vašej prevádzky a¬zobrazuje ich ako¬prehľadnú, zrozumiteľnú informáciu cez intuitívne webové rozhranie. Zdieľajte informácie s¬kľúčovými zainteresovanými stranami alebo v¬celej svojej organizácii, aby ste ovplyvnili zmeny správania, ktoré vám môžu ušetriť peniaze. 

  Power Monitoring Expert verzia 8.2 je teraz k dispozícii a obsahuje niekoľko aktualizácií zabezpečenia. Vzhľadom na to, že sa oblasť kybernetických hrozieb naďalej vyvíja, spoločnosť Schneider Electric poskytuje v¬každom vydaní vylepšenie počítačovej bezpečnosti. Zákazníci, ktorí sa zaoberajú počítačovou bezpečnosťou, by mali naplánovať aktualizáciu na¬najnovšiu verziu softvéru alebo firmvéru hneď ako sú dostupné. Prečítajte si článok tu


  Otvorená architektúra Power Monitoring Expert podporuje protokoly priemyselných štandardov a¬rozširujúcu sa ponuku prístrojov tretej strany od¬Schneider Electric. Využite a¬optimalizujte svoju existujúcu infraštruktúru. Integrácia s¬inými systémami riadenia a automatizácie (napr. SCADA, BAC, DCS, ERP) alebo webovými službami.

  Funkcie
  • Intuitívne, prispôsobiteľné rozhranie webového klienta s¬viacjazyčnou podporou
  • Monitorovanie v¬reálnom čase pomocou továrensky definovaných šablón obrazovky pre¬dáta zariadenia
  • Štandardné a pokročilé energetické výkazy na analýzu spotreby a riadenie nákladov
  • Podpora plných mzdových nákladov (dashboardy, prehľady a¬obrazovky) v¬rámci softvérových nástrojov
  • Preddefinovaná alebo vlastná správa alarmov
  • Podpora vstupného merania
  • Automatické zaznamenávanie databáz
  • Plne kompatibilný s¬technológiou ION
  • Podporuje softvér PowerLogic ION Enterprise a¬migráciu softvéru System Manager

  Výhody

  Softvér Power Monitoring Expert je kompletný, interoperabilný a¬škálovateľný softvér určený na¬správu napájania, ktorý vám umožňuje: 
  • Zlepšiť prevádzkovú účinnosť
  • Zníženie nákladov spojených s¬energiou
  • Zabezpečenie spoľahlivosti elektrickej siete a¬zníženie prestojov
  • Optimalizujte využitie zariadenia a¬náklady na¬prevádzku
  Môžete tiež získať prístup k¬službám podpory spoločnosti Schneider Electric na¬podporu, údržbu, zmenšovanie a¬aktualizáciu systému Power Monitoring Expert počas celej životnosti inštalácie.


  Aplikácie

  Účelovo vybudovaný softvér s¬najlepšími aplikáciami na¬správu napájania v¬tejto triede, ktoré sú k¬dispozícii mimo krabice, aby vyhovovali potrebám najdôležitejších zariadení.

  • Zhoda s¬požiadavkami na¬kvalitu elektrickej energie, analýza, alarmovanie a¬hlásenie
  • Monitorovanie výdavkov a podávanie správ
  • Monitorovanie a¬hlásenie napájania v¬reálnom čase
  • Sekvencia udalostí (analýza udalostí) a¬analýza základných príčin
  • Optimalizácia majetku
  • Proaktívna údržba elektrického zariadenia
  • Prideľovanie a¬účtovanie nákladov na¬energiu
  • Programy energetickej účinnosti
  • Metriky udržateľnosti
  • Meranie a¬overovanie
  • Správa dopytu a¬sankcií za¬PF 
  • Benchmarking a¬reporting
  • Certifikát ISO 50001