Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Altivar Machine ATV320

Frekvenčné meniče pre¬jednoduché a¬zložité pohony

Altivar Machine¬ATV320, pohon s¬premenlivou rýchlosťou určený pre¬výrobcov strojov a¬zariadení (OEM), ktorý spĺňa jednoduché a vyspelé požiadavky na aplikáciu pre¬trojfázové synchrónne a¬asynchrónne motory od¬0,18 do¬15¬kW (0,25¬až¬20¬Hz).

Altivar Machine ATV320
 • Vlastnosti

  Frekvenčné meniče Altivar Machine¬ATV320 zvyšuje efektivitu stroja v¬širokej škále aplikácií.
  Altivar Machine ATV320 bol navrhnutý tak, aby zlepšoval efektivitu a¬účinnosť strojov a¬zároveň optimalizoval náklady na¬projektovanie a¬inžinierstvo výrobcov strojov a¬zariadení (OEM). Vylepšené možnosti automatizácie

  Zariadenie Altivar Machine¬ATV320 zodpovedá rôznym požiadavkám na¬výkon zariadenia s¬nasledujúcimi funkciami:
  • Ovládanie motora s¬otvorenou slučkou v¬kombinácii s¬jednoduchosťou pre¬asynchrónne a¬synchrónne motory, a¬to aj pri¬nízkej rýchlosti a¬dynamickej presnosti pre¬aplikácie štart/stop,
  • Pokročilá konektivita s¬automatizačnými architektúrami ako CANopen, EtherNet / IP - Modbus TCP, EtherCAT, Profibus, Profinet, DeviceNet.
  • Funkcie špecifické pre¬aplikáciu a¬ATVLogic prinášajú odborné znalosti a¬flexibilitu aplikácií do¬strojov.
  Rozšírená dostupnosť zariadenia

  Frekvenčné meniče Altivar Machine ATV320 majú tradíciu robustnosti a¬spoľahlivosti svojich predchodcov.
  • Nepretržitá prevádzka stroja v¬náročnom prostredí s¬vysokou hladinou teploty okolia, prachom, elektrickými prerušeniami alebo mechanickými poruchami. Schopnosť pracovať v¬prostredí do¬60°C s¬redukciou a¬50°C bez¬zníženia.
  • Maximálny čas prevádzky stroja, ako výrobné zmeny, údržba, bezpečnostná diagnostika a¬prevádzka, konfigurácia siete a¬systémová integrácia sa dajú rýchlo realizovať.
  Zníženie celkových nákladov na stroj

  Zariadenie Altivar ATV320 zlepšuje náklady výrobcov strojov:
  • Zníženie nákladov na¬inštaláciu v¬každom smere, Faktory, ktoré znižujú rozmery stroja, či už sú inštalované v¬rámci stroja alebo v¬elektrickom rozvádzači
  • Menej dodatočných zariadení potrebných na¬riadenie bezpečnosti strojov a¬jednoduchých logických funkcií, pretože obidve sú¬riadené interne v¬rámci pohonu
  • Skrátená doba inžinieringu a dizajnu vďaka knižniciam kompatibilným s¬PLCopen a¬testovaným, validovaným dokumentovaným architektúram (TVDA), ktoré sú k¬dispozícii prostredníctvom riešení EcoStruxure Machine spoločnosti Schneider Electric


  Výhody

  Dva tvarové faktory, kniha a¬kompaktná konštrukcia pre¬jednoduchú, cenovo výhodnú integráciu s¬rozličnými usporiadaniami strojov a¬pre¬umiestnenie do¬rozvádzačov alebo na¬rámy strojov.

  Pokročilá konektivita umožňuje integráciu s¬mnohými najbežnejšími ethernetovými a¬sériovými komunikačnými sieťami od¬EtherNet¬IP do¬CANopen, ktoré dopĺňajú integráciu s¬riešeniami spoločnosti EcoStruxure od¬spoločnosti Schneider Electric a¬uľahčujú zhodu s¬PLCopen.

  Spoľahlivé a¬presné ovládanie asynchrónnych a¬synchrónnych motorov.

  Robustná konštrukcia s¬obvodmi plošných spojov v¬zhode s¬IEC 60721-3-3 triedy 3C3 na¬rozšírenie dostupnosti stroja v¬náročných podmienkach okolia, napríklad pri¬okolitých teplotách až do¬60°C bez¬potreby dodatočného chladenia.

  Komplexná integrovaná bezpečnosť spolu s¬bezpečnostným krútiacim momentom, štyrmi funkciami pre¬úplné monitorovanie bezpečnosti s¬cieľom zjednodušiť certifikáciu strojov a¬dodržiavanie smernice o¬strojových zariadeniach 2006/42/ES.

  Aplikácie

  Jednoduché a¬vyspelé požiadavky pohonov pre:

  Baliaci priemysel
  Manipulácia s materiálom
  Textilný priemysel
  Obrábanie materiálov
  Mechanické pohony
  Zdvíhacie systémy
Porovnať produkty: /