Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

MasterPact MTZ

Vzduchové ističe až do 6300 A s pokročilými digitálnymi technológiami

Masterpact MTZ „pripravený na budúcnosť“ je široký rad vzduchových ističov určených na ochranu elektrických systémov pred poškodením spôsobeným preťažením, skratom a zemnými poruchami. Masterpact MTZ ponúka pokročilé digitálne technológie a riadiace jednotky Micrologic X prispievajú k bezpečnosti a energetickej účinnosti.

Výkonové vzduchové ističe
 • Vlastnosti

  Nový svetový štandard pre výkonové ističe

  Ističe Masterpact MTZ rozširujú legendárnu výkonnosť a spoľahlivosť pôvodného radu Masterpact o nové technológie. S využitím najnovších digitálnych a komunikačných technológií sú kľúčovou súčasťou inteligentných rozvádzačov spoločnosti Schneider Electric a prispievajú k modernému spôsobu správy elektrickej inštalácie, jej spoľahlivosti a energetickej účinnosti.

  Ističe Masterpact MTZ prepoja váš elektrický rozvádzač s akýmkoľvek systémom správy budov a energie.

  Jednoduchý smartfón môže fungovať ako hlavný prostriedok na monitorovanie a ovládanie ističov Masterpact MTZ, vďaka čomu si môžete užívať maximálne pohodlie a jednoduché riadenie, dokonca aj v prípade výpadku elektrického napájania. Riadiace jednotky Micrologic X možno prispôsobiť pomocou dostupných dodatočných digitálnych modulov.

  Štandardizácia elektrických rozvádzačov ističov Masterpact MTZ sa nemení, naďalej je v ponuke rovnaká veľkosť rámikov ako pri predchádzajúcej generácii, štandardizované príslušenstvo poskytujúce bezstarostnú voľbu, inštaláciu, modernizáciu a prevádzku zariadenia.

  Špecifikácie

  • Menovitý prúd: 800 až 6300 A
  • Vypínacia schopnosť: 42 až 150 kA pri 220/415 V AC
  • Menovité napätie: až do 1000 V AC
  • 3 fyzické veľkosti: Masterpact MTZ1 od 630 do 1600 A; Masterpact MTZ2 od 800 do 4000 A; Masterpact MTZ3 od 4000 do 6300 A
  • Natiahnutie a pevná montáž
  • 3-pólová a 4-pólová konštrukcia
  • Optimalizovaný výber 4 pokročilých riadiacich jednotiek Micrologic X, ktorý spája prúd, napätie, napájanie a počítadlo energie, umožňuje ochranu proti zemnému zvodu a prispôsobenie digitálnym modulom na dosiahnutie pokročilej ochrany, meranie, riadenie spotreby energie a funkcie analýzy sietí
  • Zabudované meranie presnosti kladného výkonu a spotreby energie triedy 1
  • K dispozícii je funkcia spínacieho odpojovača
  • Optimalizovaný rad dodatočného vybavenia a príslušenstva s možnosťou inštalácie na mieste
  • Rôzne ponuky v súlade s medzinárodnými normami: IEC 60947, UL489, ANSI/UL1066
  • CCC, EAC a iné miestne certifikáty
  • Súlad so špecifikáciami námorných klasifikačných spoločností: Bureau Veritas, Lloyd’s Register of Shipping, Det Norske Veritas atď.

     Výhody

  Ističe Masterpact MTZ sú pripravené na budúcnosť a prispievajú k výkonu a energetickej účinnosti vašej elektrickej inštalácie, a to vďaka:

  Optimalizovanej bezpečnosti

  • Bezchybnej ochrane
  • Kompletnej selektivite a koordinácii (typ 1 & 2)
  • Vysokej odolnosti voči vplyvom okolia

  Integrovanému monitorovaniu energetickej účinnosti

  • Zvýšeniu zaistenia napájania s kompletným monitorovacím riešením v inteligentných rozvádzačoch
  • Vylepšenej prevádzke a údržbe pri použití Vášho smartfónu spolu s aplikáciou Masterpact MTZ
  • Pokročilej riadiacej jednotke Micrologic X, ktorá dokáže pomôcť zaistiť nápravnú, preventívnu alebo prediktívnu údržbu a správu spotreby energie s cieľom odhaliť možnosť potenciálnych úspor
  • Bezproblémovej integrácii, ktorá umožňuje používateľom prístup k údajom ističov v reálnom čase pomocou mobilného zariadenia alebo počítača
  • Miestnej komunikácii a komunikácii na diaľku s cieľom zistiť príčinu vypnutia (zemný zvod, preťaženie, skrat) a alarmom (zemný zvod, preťaženie), ktoré umožňujú proaktívnu prevádzku a energetickú účinnosť


  Bezproblémovej inštalácii a modernizácii

  • Širokému radu online a offline softvérových nástrojov, ktoré zvyšujú produktivitu všetkých fáz vášho projektu (Ecoreal, Ecodial, MyPact, Ecoreach)
  • Dodatočným digitálnym modulom dostupným 24 hodín denne, 7 dní v týždni na platforme e-commerce GoDigital – Schneider Electric, ktorá ponúka pokročilé funkcie ochrany, merania, správy energie a analýzy siete
  • Bezproblémovej modernizácii vďaka identickej veľkosti, rovnakým napájacím jednotkám a tepelným vlastnostiam ako pri rade Masterpact NW a NT
  • Štandardizovanému radu dodatočného vybavenia a príslušenstva

  Masterpact MTZ je súčasťou EcoStruxureTM Power – otvoreného, interoperabilného systému architektúry s podporou IoT spoločnosti Schneider Electric.

  Aplikácie

  Všeobecné použitie všetkých typov elektrických inštalácií nízkeho napätia

  Vhodný pre väčšinu aplikácií na ochranu, meranie, monitorovanie a kvalitu energie elektrických sietí NN.

  Patrí sem aj ochrana generátora a motora, štandardné aplikácie a aplikácie s vysokou náročnosťou a je ideálny pre:

  • Priemysel: banícka činnosť, ťažba minerálov, výroba kovov a cementu, vodný priemysel & priemysel odpadových vôd, automobilový priemysel, potravinársky priemysel atď.
  • Ťažba a spracovanie ropy & plynu, chemický priemysel
  • Dátové centrá
  • Zdravotnícka infraštruktúra, nemocnice
  • Námorný a pobrežný priemysel
  • Infraštruktúra vrátane letísk, železníc, podzemných železníc, tunelov, elektrární atď.
  • Budovy: nebytové budovy, hotely, kancelárie
  • Veterné turbíny, solárne generátory

  Špeciálne aplikácie

  • Systémy záskokov zdrojov (Transferpact): sektor služieb (nemocničné operačné sály, počítačové miestnosti atď.), priemysel (montážne linky, lodné strojovne atď.), infraštruktúra (dráhy, železnice atď.)

  Gallery

  • Circuit breaker Masterpact MTZ2 with EIFE Embedded ethernet module
  • Control unit Micrologic 5.0 X for Masterpact MTZ
  • Circuit breaker Masterpact MTZ2 and Chassis
  • Circuit breaker Masterpact MTZ2 with EIFE Embedded ethernet module and connection
  • EIFE Embedded ethernet module with accessories kit for MASTERPACT MTZ2/3 Drawout
Porovnať produkty: /