Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

XR a XF

Skrutkové polohové spínače a pre sledovanie polohy zastavenia

Skrutkové koncové spínače a spínače monitorovania polohy zastavenia

XR a XF
 • Vlastnosti

  Typy skrutkových koncových spínačov XRB A a XR2 A
  • Skrutkové koncové spínače, štandardné zaťaženie, typ XRB A: štandardné striedavé alebo jednosmerné zaťaženie (Ithe = 10 A)
  • Skrutkové koncové spínače, vysoké zaťaženie, typy XR2 A a XR2 B: vysoké striedavé alebo jednosmerné zaťaženie (Ithe = 10 A: XR2 A alebo 20 A: XR2 B).

  Spínače monitorovania polohy zastavenia pre silové obvody, typ XF9
  • XF9-D: v hliníkovom puzdre je umiestnená hlava stýkača LC1-D: s manuálnym blokovaním a resetovaním obmedzeným zámkovým zariadením
  • XF9-F: v puzdre z oceľového plechu je umiestnená hlava stýkača LC1-F: s manuálnym blokovaním a resetovaním alebo s protizávažiami a automatickým resetovaním


  Výhody

  Skrutkové koncové spínače sú navrhnuté na monitorovanie pohybu objektu prostredníctvom vstupného pohonu.
  Spínače monitorovania polohy zastavenia na spínanie silových obvodov sú špeciálne navrhnuté na zabezpečenie bezpečnosti zdvíhacieho zariadenia.
  Priamo prerušujú dodávku energie do zdvíhacieho motora, ak záťaž, s ktorou sa manipuluje, prekročí prevádzkový limit zariadenia.

  Aplikácie

  • Kontrola polohy pohyblivých častí pri zdvíhaní alebo zariadenia na manipuláciu s materiálmi (hriadele, pojazdné žeriavy, brány, otočné rýpadlá atď.).
  • Kontrola úrovne kvapaliny v pumpovacích systémoch.

  Gallery