Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

LF

Vypínače vn do 17,5 kV

VN vypínač do 17,5 kV

LF
 • Vlastnosti

  Rad ističov do 17,5 kV:

  • Pevný alebo výsuvný rozvádzač s čelným prevádzkovým mechanizmom.
  • 3 stĺpy zabudované do skrinky typu tesniaceho tlakového systému obsahujúceho SF6 a vybaveného tlakovým spínačom.
  • Elektrický ovládač uloženej energie pre diaľkové otvorenie a uzavretie ističa.
  • Menovitý prúd od 630 do 5000 A.
  • Skratový prúd od 25 do 50 kA

  alternatíva:
  • Podperný rám, vybavený valčekmi a podlahovými upevňovacími uholníkmi pre pevnú inštaláciu.
  • Blokovací kláves pre zablokovanie ističa v polohe otvorené.
  • 42-kolíkový NN konektor typu Harting.


  Výhody

  Prínosy vyskúšanej a osvedčenej technológie Komplexný, vyskúšaný a osvedčený rad technologických ističov SF6. Sú ako kompaktné, tak spoľahlivé, a sú schopné vyhovieť aj tým najnáročnejším aplikáciám. Výhody plynúce z viac než 35-ročných skúseností a sprievod značky Merlin Gerin na ceste, vedúcej k vášmu pokoju na duši.

  Aplikácie

  • Obsluha a ochrana sietí od 7,2 do 17,5 kV v priemyselných rozvodoch.
  • Výroba alebo vypínanie všetkých typov kapacitného alebo indukčného prúdu.
  • Antiseizmická kvalifikácia vhodná pre jadrové a tepelné elektrárne a pre petrochemické závody.
  • Špeciálne upravené pre trh dodatočného vybavenia.