Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

EcoStruxure Process Safety Advisor

Dynamické riadenie prevádzkových rizík zvyšuje výkonnosť v oblasti bezpečnosti a zisk.

EcoStruxure™ Process Safety Advisor poskytuje analýzu a vizualizáciu prevádzkových rizík v reálnom čase v rámci celého podniku, čím poskytuje situačné povedomie o rizikách pre rýchlejšie a lepšie rozhodnutia na bezpečnejšiu a ziskovejšiu prevádzku aktív. Process Safety Advisor poskytuje jednotný, ľahko pochopiteľný pohľad na prevádzkové riziko pre každé aktívum. Monitoruje stav všetkých vrstiev nezávislej ochrany na každom pripojenom aktíve a dynamicky zobrazuje aktuálne prevádzkové riziko.
EcoStruxure Process Safety Advisor Schneider Electric Dynamické riadenie prevádzkových rizík zvyšuje výkonnosť v oblasti bezpečnosti a zisk.