Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Používaním tohto nástroja vyjadrujete svoje porozumenie a súhlas s nasledujúcimi podmienkami: ZMLUVA O MLČANLIVOSTI A AKTUÁLNOM STAVE

Tieto informácie o krížovej referencii produktu spoločnosti Schneider Electric sú majetkom spoločnosti a sú poskytované prijímajúcej strane na základe MLČANLIVOSTI a „AKTUÁLNEHO STAVU“. Spoločnosť Schneider Electric VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOĽVEK VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY VRÁTANE IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. Aj keď spoločnosť Schneider Electric vynaložila komerčne primerané úsilie na to, aby určila, ktoré produkty budú považované za funkčne zodpovedajúce, tie nemusia nevyhnutne zodpovedať požiadavkám na vhodnosť funkcie. Spoločnosť Schneider Electric nezodpovedá za žiadne nároky založené na používaní informácií o krížovej referencii produktu zo strany prijímajúcej strany alebo jej zákazníkov. Prijímajúca strana sa obzvlášť zaväzuje, že bude všetkých používateľov obchodných nástrojov krížovej referencie produktu informovať o nevyhnutnej potrebe nezávisle si overiť, či je produkt vybraný na základe krížovej referencie vhodnou náhradou iného produktu v konkrétnom využití.

Upozorňujeme: Náhrada produktu nemôže byť presnou zhodou jedna k jednej. Podrobné informácie o produkte nájdete v dokumentácii k produktom a súvisiacej dokumentácii spoločnosti Schneider Electric.