Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

modul ampérmetra I max – 3 póly 630 A – pre NSX630

LV434853

Odporúčané náhrady

LV434853 sa nahrádza:
arrow2_down

Udržateľnosť

Značka Green PremiumTM je záväzok spoločnosti Schneider Electric dodávať produkty s najlepším environmentálnym výkonom vo svojej triede. Green Premium je prísľubom súladu s najnovšími nariadeniami, transparentnosti v oblasti vplyvov na životné prostredie, ako aj produktov obehového hospodárstva a produktov s nízkymi emisiami CO2.
Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu je biela kniha, ktorá objasňuje globálne normy pre environmentálne značky a to, ako interpretovať environmentálne vyhlásenia.
Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu
Výkonnosť v oblasti blahobytu

Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)

notification_ok

Neobsahuje toxické ťažké kovy

notification_ok

Neobsahuje ortuť

notification_ok

Informácie o výnimke zo smernice RoHS

Áno

Smernica EÚ RoHS

Súlad

Deklarácia EÚ RoHS

Nariadenie RoHS Číny

Deklarácia RoHS Číny

Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)

Potrebujete viac informácií? Prečítajte si naše často kladené technické otázky!

Jednoducho nájdite odpovede na najčastejšie kladené otázky.