Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

  • Vďaka energeticky efektívnemu riešeniu získala vzorová ekologická budova platinovú certifikáciu LEED

Predvolený alternatívny text
Energeticky efektívne Centrum pre udržateľný rozvoj je výsledkom spolupráce organizácie Earth Rangers a spoločnosti Schneider Electric. „Riadenie komplexného prostredia budov od Schneider Electric nám dalo oveľa väčší prehľad o tom, kde sa v našej budove energie spotrebováva a tiež potrebné znalosti k tomu, aby sme mohli pokračovať v optimalizácii spotreby energie až do bodu, keď budeme plne energeticky nezávislí.“ Peter Kendall, výkonný riaditeľ Earth Rangers

Earth Rangers™ je kanadská nezisková organizácia založená na ochranu biodiverzity a podporu udržateľnosti prostredníctvom verejných akcií, online vzdelávania a objektívneho vedeckého poznania. Earth Rangers úspešne aplikovali svoju filozofiu a znalosti pri stavbe nového centra o celkovej rozlohe 5 600 m2, ktoré sa nachádza v blízkosti Toronta v Kanade. Toto centrum je teraz jednou z energeticky najúčinnejších budov na celej planéte.

Partnerstvo zamerané na výsledok

Earth Rangers hľadali partnerov, ktorí by im mohli darovať potrebné zariadenia a odborné znalosti. V roku 2009 sa spoločnosť Schneider Electric™ stala ich dodávateľom systému pre automatizáciu, meranie, bezpečnosť a osvetlenie. Prvá inštalácia zahŕňala: automatizačný hardvér a softvér a nástroje pre monitorovanie výkonu a energie Schneider Electric - osvetlenie Juno, kamery Pelco a riadiace systémy osvetlenia PowerLink/Clipsal. Tieto produkty priniesli veľké úspory a výhody. Earth Rangers však chceli v súlade so svojou filozofiou dosiahnuť ešte lepšie výsledky. Po získaní zlatej certifikácie LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) pre nové stavebné objekty sa Earth Rangers rozhodli ešte viac znížiť spotrebu energie a emise CO2 a získať platinovú certifikáciu LEED pre existujúce stavebné objekty – to znamená najvyššiu možnú úroveň certifikácie LEED.

„Skutočnosť, že má naša budova o 83 % nižšiu spotrebu energie, ako je národný priemer, je vynikajúcim príkladom prístupu, ktorý by sme chceli rozvíjať aj v našich deťoch,“ hovorí Peter Kendall, výkonný riaditeľ Earth Rangers. Jeho slová potvrdzujú aj časté návštevy profesionálnych projektantov, ktorí tu študujú energeticky efektívny dizajn a technológie. „Ale ak chceme byť etalónom v skutočnej energetickej účinnosti, musíme neustále pokračovať v znižovaní energetickej spotreby tejto budovy.“

Webové riešenia energetického manažmentu prinášajú okamžité, hmatateľné výhody.

Schneider Electric preto spoločnosti odporučil využitie webovej služby StruxureWare Energy Operation, pokročilého systému pre riadenie informácií, ktorý využíva existujúce systémy pre monitorovanie a riadenie v reálnom čase. Ponúka:

  • automatické nástroje pre identifikáciu, analýzu a reportovanie energetických úspor a programov udržateľnosti
  • automatický prenos údajov zo systému monitorovania energie na verejné displeje a internetové stránky organizácie,
  • overené fakturačné údaje a reporty poskytujúce informácie o energii dodanej späť do siete z vlastného systému výroby elektrickej energie,
  • výkonné riadiace nástroje pre overenie účinnosti opatrení a investícií pre zvýšenie úspory energie, ktoré umožňujú sledovať návratnosť v dolároch a úspory v kWh a CO2.

Technologický upgrade, ktorý využíva profesionálne technológie a riešenia Schneider Electric bol dokončený v júli 2011. Nové riešenie postavené na softvéri Energy Operation začalo dodávať hodnotné informácie o spotrebe energie, ktoré organizácii Earth Rangers ušetrili veľké množstvo času a námahy, a pomohli zvýšiť energetickú účinnosť centra. Kľúčové energetické údaje boli centralizované do spoločného prehľadného panela celého centra, ktorý zaisťuje priame monitorovanie energie, analýzy aktuálnych aj historických údajov a reportovanie. Tieto kľúčové informácie o výkonoch umožnili zamestnancom vyhodnotiť a odôvodniť nové opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti a zároveň identifikovať a opraviť nedostatky energetickej účinnosti automatizačných, riadiacich a HVAC systémov budovy. Andy Schonberger, riaditeľ Earth Rangers Centre, k tomu hovorí: „Systém Energy Operation nám umožňuje integrovať informácie z rôznych platforiem. Jedným kliknutím myši je možné preniesť aktuálne informácie z meracích a automatizačných systémov budovy do spoločného balíčka, ktorému rozumejú aj jednotliví zamestnanci, správca budovy, aj široká verejnosť.

Ocenenie za vynikajúce ekologické parametre

Čo je najdôležitejšie, StruxureWare Energy Operation sa významnou mierou zaslúžil o to, aby Earth Rangers získali platinovú certifikáciu LEED. Tá umožnila organizácii sústrediť sa na získanie kreditov v určitých oblastiach certifikácie LEED pre existujúce budovy. Konkrétne na kredity za Energiu a atmosféru (časť 3.2 a 3.3, Sledovanie energetického výkonu budovy) a Efektivitu spotreby vody (1.1 (čiastkové meranie a vykazovanie). Ďalšími prínosmi sú, zníženie spotreby energie o 20 % v porovnaní s minulým rokom a zníženie emisií CO₂ o 444,2 ton. Partnerstvo so spoločnosťou Schneider Electric bolo pre Earth Rangers tým správnym krokom. „Upgrade našej budovy zo zlatej certifikácie LEED na platinovú od nás vyžadoval pokračovať v znižovaní spotreby energie. Riešenia pre automatizáciu budov/riadenie energií od spoločnosti Schneider Electric nám pomohli tento cieľ dosiahnuť. Keďže nám nám dala oveľa väčší prehľad o tom, kde sa v našej budove energia spotrebováva a tiež potrebné znalosti k tomu, aby sme mohli pokračovať v optimalizácii spotreby energie až do bodu, keď budeme plne energeticky nezávislí,“ dodáva Kendall.

  • Pozrite sa, ako Earth Rangers budujú zelenšiu budúcnosť.