Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

  • Aký účinný je váš systém HVAC?

Predvolený alternatívny text
Aký účinný je váš systém HVAC?

Firmy sú ochotné dávať veľkú časť svojich zdrojov na vykurovanie, vetranie a klimatizáciu (HVAC), pretože im to pomáha vytvárať komfortné pracovné prostredie, v ktorom môžu ich zamestnanci produktívnejšie pracovať. HVAC môže mať na svedomí až 40 % spotreby energie budovy. Lepším riadením vetrania, teploty a lepším využitím systému, môžu správcovia budov a prevádzkovatelia dátových centier optimalizovať spotrebu systémov HVAC, a značne tak znížiť prevádzkové náklady.

Cesta k účinnému chladeniu
Aj keď väčšina správcov budov a prevádzkovateľov dátových centier vie, aké vysoké sú náklady na chladenie, nemajú často dostatočné zdroje a znalosti pre vybudovanie energeticky účinného chladiaceho systému a jeho prevádzkovanie pri nižších nákladoch. Avšak kurz HVAC Efficiency and Equipment Optimization (Optimalizácia účinnosti HVAC), zaradený v našom bezplatnom online programe Energy University, vám môže pomôcť získať znalosti, ktoré potrebujete pre maximalizáciu účinnosti vašich zariadení HVAC. Michelle Souza, globálna manažérka programu Energy University, na svojom blogu napísala článok Learn What Makes for an Energy Efficient HVAC System at Energy University(Zistite, čo Energy University považuje za energeticky účinný systém HVAC), kde rozoberá témy, ktorým sa kurz venuje. Kurz sa zameriava konkrétne na to, čo je potrebné pre zaistenie energetickej účinnosti budovy: 

  • Správne dimenzovanie: Budovy často požívajú veľké, centrálne systémy, ktoré sú mnohokrát predimenzované. Kurz vysvetľuje, ako je možné zvládnuť záťažové špičky pomocou menších distribuovaných jednotiek. Výber správneho chladiaceho zariadenia so správnym výkonom je kľúčom k úspešnému zvýšeniu energetickej účinnosti.
  • Riadenie variabilnej záťaže Uváženie variabilnej záťaže zahŕňa zohľadnenie zmien teploty a vlhkosti počas dňa a noci, a tiež obsadenosť budovy v priebehu dňa.

Analýza údajov
Predtým, než začnete realizovať váš plán na zvýšenie účinnosti HVAC, je potrebné zvážiť veľa faktorov. V prvom rade je potrebné pamätať na to, že pre zvýšenie chladenia je potrebné nielen vybrať ten správny HVAC systém, ale ho tiež správne nakonfigurovať. Michelle Souza k tomu hovorí: „Systém, ktorý má účinné zariadenia, ale nie je účinne riadený, je neúčinný.“

Meranie, ako je meranie pomeru energetickej účinnosti (EER), vám pomôže stanoviť celkovú účinnosť vášho systému HVAC. Toto číslo chápe jednoducho - čím je vyššie, tým je klimatizácia účinnejšia. Ale ako vypočítať EER? Znalosť výpočtu EER vám môže pomôcť prijímať lepšie rozhodnutia v oblasti HVAC. Kurz poskytuje návod, ako vypočítať EER a ďalšie pomery, ako je SEER (pomer energetickej účinnosti za sezónu), ktoré sú dôležité pre dosiahnutie vašich cieľov energetickej účinnosti. Ďalšie hodnoty, ktoré je potrebné zvážiť, zahŕňajú:

  • Faktor vykurovania za sezónu (HSPF) - udáva priemerný výkon tepelného čerpadla (ktoré privádza teplo zvonku do budovy) za danú dobu.
  • Faktor vykurovania (COP) - udáva kompresný výkon jednotky HVAC (v kW a konských silách) a jej chladiaci výkon v tonách; čím vyššie je COP, tým účinnejšia je jednotka HVAC.

Kurz tiež vysvetľuje problematiku účinnosti ďalších komponentov HVAC, ako sú zariadenia na prenos tepla, chladiace veže a vzduchové ekonomizéry.

*Zdroj: Riešenia energetickej účinnosti pre budovy: Začiatok cesty k energetickým úsporám

Chcete maximalizovať energetickú účinnosť HVAC? Zaregistrujte sa do kurzu HVAC Efficiency and Equipment Optimization (Optimalizácia účinnosti HVAC) na Energy University a zistite ako.
Ďalšie informácie