Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

  • Ako začať s budovaním inteligentného mesta

Predvolený alternatívny text

Moderné mestá pokrývajú len 2 % zemského povrchu, ale je v nich 50 % svetovej populácie. Generujú tiež 80 % svetových emisií CO₂ a spotrebúvajú 75 % energií. Za menej ako 40 rokov bude v mestách 70 % svetovej populácie - mladí ľudia sa dožijú toho, že sa počet ľudí v mestách zdvojnásobí. V rozvíjajúcich sa, aj v rozvinutých krajinách bude tento dramatický vývoj klásť vysoké nároky na novú mestskú infraštruktúru. To nám ale dáva príležitosť výrazne zvýšiť inteligenciu miest v oblasti riadenia energií.

Čo sú to inteligentné mestá?
Troma základnými vlastnosťami inteligentného mesta sú účinnosť, komfort a udržateľnosť. Účinné mesto využíva technológie ako je softvér pre infraštruktúru a inteligentné meranie pre integráciu systémov, ktoré predtým pracovali ako oddelené jednotky. Čím účinnejšie sú tieto systémy (napr. voda, plyn, elektrina, doprava, záchranná služba, likvidácia odpadov, bezpečnosť), tým lepším miestom pre prácu a pre život sa mesto stáva. Čím viac je mesto ekonomicky a sociálne udržateľné, tým je konkurencieschopnejšie z hľadiska nových pracovných miest, investícií a kultúrneho rozvoja.

5 krokov k vybudovaniu inteligentných miest
Nižšie popísaná 5-kroková metodológia Schneider Electric kombinuje systémovo orientovaný prístup s dátovo orientovanými informáciami.

Krok 1: Určenie vízie
Inteligentné mesto nemôže vytvoriť jedno nariadenie alebo jeden subjekt. Orgány verejnej správy, súkromný sektor a všetci občania musia zdieľať rovnakú víziu svojho budúceho mesta. Mestá musia vyvinúť integrovaný akčný plán pre realizáciu vízie, v záujme uceleného dlhodobého rozvoja.

Krok 2: Použitie správnej technológie K dispozícii je obrovské množstvo technológií. Takže kde začať? Mestá musia najprv identifikovať svoje citlivé miesta, ktoré je potrebné okamžite riešiť. Potom môže partner pre riadenie energie, ako je Schneider Electric, nájsť riešenie, ktoré nielen rieši aktuálny problém, ale môže sa použiť aj pre riešenie ďalších dlhodobých problémov. Bombaj v Indii použil napríklad riešenia Schneider Electric pre odľahčenie dopravy na preplnených uliciach. Vďaka tomu klesol priemerný čas cestovania v meste o 12 % - a semafory spotrebovávajú o 85 % menej energie.

Krok 3: Integrovanie systémov Bez ohľadu na technické riešenia musia byť jednotlivé systémy navrhnuté tak, aby zhromažďovali a zdieľali údaje. Údaje je potrebné analyzovať - pre zlepšenie výkonu systému. Zhromažďovanie systémových údajov na prevádzkovej úrovni (napríklad z inteligentných elektromerov) a ich využitie pre analýzu na manažérskej úrovni (pomocou softvérových dashboardov) umožňuje mestám prijímať rozhodnutia na základe presných údajov. Z toho nakoniec profituje celá mestská populácia.

Krok 4: Využitie inovatívnych obchodných modelov Mestá sa často obávajú toho, ako zaplatia za svoju víziu inteligentného mesta. Inovatívne obchodné modely umožňujú financovať zlepšovanie bez veľkých jednorazových investícií. V texaskom Houstone napríklad spoločnosť Schneider Electric získala zákazku na zvýšenie energetickej účinnosti 40 mestských budov. Investori potom získali vynaložené prostriedky naspäť z každoročnej úspory nákladov na energie a vodu vo výške 3 miliónov amerických dolárov.

Krok 5: Podpora spolupráce Úspešné inteligentné mestá sú tie, ktoré spolupracujú s partnermi v oblasti technológií a energií na vývoji toho najlepšieho dlhodobého riešenia. Spoločnosť Schneider Electric sa napríklad spojila so Cisco, a to pri integrovaní systému riadenia budov (BMS, Schneider) a riešení pre monitorovanie napájania IT (Cisco) na známej univerzite vo Veľkej Británii. Rozšírením BMS na doménu IT dosiahla univerzita ďalšie úspory energií, obmedzila svoju uhlíkovú stopu a splnila svoje ciele v oblasti znižovania spotreby.

Mestá tvoria komplexnú sústavu vzájomne prepojených systémov a každé mesto rieši špecifické problémy. Neexistuje žiadne univerzálne riešenie pre všetkých. Kombináciou systémovo orientovaného prístupu s dátovo orientovanými informáciami môžu mestskí plánovači budovať účinnejšie, komfortnejšie a udržateľnejšie mestá.

Ďalšie informácie o riešeniach Schneider Electric pre inteligentné mestá

Ďalšie informácie