Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

  • Zlepšite finančnú situáciu, bezpečnosť a prevádzkový výkon vašej nemocnice

Chirurgovia na operačnej sále v energeticky účinnej nemocnici, bezpečnosť pacientov, riešenia pre zdravotníctvo
So spoločnosťou Schneider Electric sa zdravotnícke zariadenia môžu menej starať o infraštruktúru napájania a viac sa sústrediť na poskytovanie kvalitnej starostlivosti.

Nemocnice po celom svete musia riešiť stále náročnejšie výzvy spojené s rastom a starnutím populácie, zvyšovaním nákladov na energie a stále väčším množstvom zariadení citlivých na kvalitu energie. Aby ste si poradili s rastúcimi požiadavkami a pritom zaistili bezpečné a produktívne pracovné prostredie, potrebujete udržovať, modernizovať a rozširovať infraštruktúru.

Schneider Electric™ teraz ponúka niekoľko riešení, ktoré môžu optimalizovať každý aspekt vašich elektroinštalácií a zlepšiť vašu finančnú situáciu, prevádzkovú produktivitu a bezpečnosť pacientov.

Tieto rozšíriteľné a prepojené riešenia sú založené na testovaných, overených a zdokumentovaných architektúrach. Vďaka tomu môžu zaručiť efektívne využitie, spoľahlivosť a účinnosť všetkých energetických zdrojov od záložných generátorov, až po zariadenia operačných hál. Každé čiastkové riešenie je zamerané na jednu z kľúčových funkcií vášho napájacieho systému a spoločne vám umožňujú analyzovať a riadiť všetky aspekty napájacích systémov budov.

Energy Operation

Zdravotnícke zariadenia s vysokým príkonom, špeciálne osvetlenie a 24-hodinový pracovný cyklus - to všetko tlačí vaše náklady vyššie. Naše riešenie Energy Operation vám umožňuje sledovať každý watt, ktorý pretečie budovou, vďaka čomu môžete robiť lepšie rozhodnutia o vašej napájacej infraštruktúre. Dashboardy s kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti a sofistikované reporty premieňajú údaje o energii na použiteľné informácie. S týmito informáciami môžete identifikovať miesta, kde sa energiou plytvá, obmedziť spotrebu energie a znížiť náklady. Vďaka tomu dokážete plniť vaše ciele v oblasti financií a udržateľnosti.

Zabezpečené rozvody energie

Keď rekonštruujete, musíte kvôli pár miestnostiam vypnúť napájanie celého krídla. S riešením pre zabezpečené rozvody Secured Power Distribution môžete vykonávať rekonštrukciu bez prerušenia napájania ostatných častí budovy a s minimálnym dopadom na personál a pacientov. Súbor našich riešení pre rozvody elektriny - od rozvodov nízkeho a vysokého napätia až po koncové rozvody - vám pomáha maximalizovať bezpečnosť a dostupnosť napájania v každej nemocničnej izbe.

Monitorovanie a riadenie energie

Čo keby ste dokázali predpovedať výpadky energie a predchádzať im na základe aktuálnych informácií? Riešenie pre monitorovanie a riadenie energie Power Monitoring and Control vám pomáha maximalizovať dostupnosť napájania a na základe dostupných informácií sa správne rozhodovať v havarijných situáciách. Pomáha vám tiež predlžovať životnosť vášho majetku a zariadenia, optimalizovať výkon a obmedzovať prevádzkové náklady prostredníctvom proaktívnej údržby počas životného cyklu vašej nemocnice.

Riešenia pre operačné sály

Ak by v priebehu operácie došlo k výpadku napájania, následky by mohli byť tragické. Riešenie pre operačné sály Operating Theater umožňuje monitorovať a riadiť elektrické parametre prostredia na základe aktuálnych informácií zobrazených na prehľadom a zrozumiteľnom dotykovom paneli, s možnosťami prístupu aj z iných miestností. Toto riešenie poskytuje optimálnu úroveň bezpečnosti a komfortu zdravotníckeho personálu. Ten sa tak môže sústrediť na prácu a nestarať sa o výpadky elektriny. Riešenie tiež významne znižuje riziko ohrozenia pacienta.

Power Outage Insight

Výpadok elektriny môže ohroziť život pacienta a skončiť aj nákladným súdnym sporom. Riešenie Power Outage Insight je kombinácia inteligentných elektromerov, ističov a komunikačných rozhraní, ktoré udržujú svetlá a kritické zariadenia v prevádzke. Systém navrhuje proaktívne opatrenia pre zabezpečenie dostupnosti napájania, a zároveň znižuje náklady na plánovanú údržbu.

Testovanie núdzového napájania

Naše riešenie pre testovanie systému núdzového napájania Emergency Power Supply System (EPSS) spoľahlivo a efektívne automatizuje celý proces testovania a dokumentácie. Zabezpečuje monitorovanie a riadenie rôznych prvkov a odstraňuje tak potrebu únavného a niekedy nespoľahlivého ručného zberu údajov. Riešenie výrazne zjednodušuje skúšanie aj vykazovanie zhody s predpismi a zvyšuje bezpečnosť pacientov zabezpečením spoľahlivého napájania počas výpadkov.

Naše riešenie EcoStruxure™ zaisťuje prepojenie všetkých prvkov systému – automatizáciu budov, napájanie, IT a bezpečnostné systémy. Postaráme sa o všetku prácu, vrátane inštalácie, integrovania a údržby. Vďaka tomu sa nemusíte toľko starať o infraštruktúru a viac sa môžete sústrediť na poskytovanie tých najlepších služieb.

Získajte viac informácií o riešeniach Schneider Electric pre zdravotníctvo.
Ďalšie informácie

Chat je dostupný