Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

  • Predstavujeme vám riešenie SmartStruxure

Predvolený alternatívny text
Softvér SmartStruxure Building Operation zabezpečí riadenie všetkých kľúčových systémov budovy.

Schneider Electric uvádza na trh SmartStruxure – nové riešenie pre inteligentné budovy. SmartStruxure dokáže súčasne zvýšiť efektivitu danej budovy a znížiť jej prevádzkové náklady. Nezáleží na tom, či sa ide o staršiu budovu, novostavbu alebo projekt v hlave projektanta. Koncepcia SmartStruxure zahŕňa špecializovaný hardvér a softvér, návrh, inštaláciu a servis - toto všetko s cieľom zaistiť energeticky efektívne riadenie komplexného systému budovy.

„Ľudia, ktorí dnes navrhujú, vlastnia alebo riadia budovy, sa musia vysporiadať s niekoľkými prekážkami. Ekonomika sa spomaľuje, legislatíva sa sprísňuje, zariadenia starnú a ceny energií neustále rastú,“ hovorí Gareth O'Reilly, viceprezident pre trh budov spoločnosti Schneider Electric v Austrálii a na Novom Zélande. „Aby si zachovali konkurencieschopnosť, musia ich budovy prinášať väčší úžitok aj pri nižších investíciách.“

Riešenie SmartStruxure mení starší systém decentralizovaného zberu rôznych informácií z jednotlivých riadiacich systémov budovy. Poskytuje - v reálnom čase - komplexné a zrozumiteľné informácie o tokoch energií v rámci celého objektu. Využíva na to jednoduché rozhrania webových aj mobilných aplikácií, výkonné grafické nástroje, prehľadne spracované trendy a ucelené správy (reporty).

Architekti a projektanti šetria čas a peniaze vďaka integrovanému riešeniu od spoľahlivého obchodného partnera. Majitelia a prevádzkovatelia budov získajú výkonnú platformu, s možnosťami prispôsobenia a jednoduchou obsluhou. Manažéri majú okamžitý prístup k merateľným údajom o spotrebe a udržateľnom rozvoji, čo im umožňuje robiť kvalifikované rozhodnutia a efektívne riadiť náklady. V neposlednom rade ťažia užívatelia budovy z bezpečného a komfortného prostredia.

Riešenie SmartStruxure je založené na softvéri StruxureWare™Building Operation, ktorý zaisťuje integrované monitorovanie, riadenie a správu všetkých kľúčových systémov v budove – najčastejšie HVAC alebo osvetlenia. StruxureWare™Building Operation je navyše plne kompatibilný s pôvodnými softvérmi platformy StruxureWare, vyvinutými pre ďalšie segmenty trhu (napríklad dátové centrá). V rámci komplexnej architektúry pre aktívne riadenie energií - EcoStruxure - tak môže dôjsť k želanému zjednoteniu tokov informácií a energií z celého podniku.

Riešenie SmartStruxure je tou časťou nadradenej architektúry EcoStruxure, ktorá sa zameriava na efektívne riadenie energií v budovách. Architektúra EcoStruxure vznikla už v roku 2009. Od tej doby umožňuje monitorovať, analyzovať a riadiť spotrebu energií v rámci celého podniku. Vďaka garantovanej kompatibilite medzi monitorovaním a riadením energie, riadením dátových centier, riadením strojov a technológií, riadením komfortu budov a integrovaným zabezpečením, prináša citeľné úspory v oblasti kapitálových aj prevádzkových výdajov.

Zistite, ako môže riešenie SmartStruxure pomôcť vašim budovám a prispieť tak k budovaniu efektívnejšieho a udržateľného sveta.
Ďalšie informácie