Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

  • Zvýšte bezpečnosť pacientov vo vašej nemocnici.

Doktor a sestra používajú spoločne tablet, riešenie pre zdravotníctvo, systém riadenia nemocnice

Zvyšujúci sa počet pacientov a rastúce bezpečnostné riziká môžu komplikovať dôležitú prácu, ktorú nemocnice vykonávajú každý deň. Pre zvýšenie bezpečnosti sa zdravotnícke zariadenia obracajú na integrované bezdrôtové riešenia, ako je rádiofrekvenčná identifikácia (RFID) a systémy lokalizácie v reálnom čase (RTLS). Vďaka tomu získavajú štyri základné benefity: vyššia kvalita starostlivosti, nižšie finančné straty, vysoká spokojnosť pacientov a jednoduchší prístup k prevádzkovým údajom v reálnom čase.

„Okrem poskytovania špičkovej starostlivosti a služieb pacientom, návštevníkom a personálu, môžu technológie RFID a RTLS zlepšiť výsledky nemocnice v prieskumoch hodnotení spokojnosti,“ hovorí Steve Nibbelink, globálny riaditeľ pre zabezpečenie nemocníc a riešení RTLS spoločnosti Schneider Electric. „A z obchodného hľadiska je dôležité, že čas návratnosti investícií pri projektoch RFID/RTLS je 1 rok alebo menej.“ K tomu prispieva predovšetkým lepšia viditeľnosť majetku a zariadení.

Avšak pred implementáciou akéhokoľvek inteligentného riešenia RFID/RTLS je nevyhnutné podniknúť štyri kroky: identifikácia kľúčových problémov a cieľov, dôsledné plánovanie, jasné definovanie očakávaní a školenia.

Pridaná hodnota vďaka integrácii

Integrované riešenia RFID/RTLS môžu zlepšiť riadenie pohybu návštevníkov, pomôcť pri dimenzovaní zdravotníckych zariadení, zlepšiť ochranu proti krádežiam a zlepšiť efektivitu personálu. Pri integrácii s bezpečnostnými, energetickými, riadiacimi a napájacími systémami zdravotníckych zariadení, môžu flexibilné technológie RFID/RTLS pomôcť:

> Zjednodušiť postupy lokalizácie majetku a zjednodušiť párovanie zariadení, pacientov a personálu s naplánovanými zákrokmi,
>Zlepšiť sledovanie majetku a monitorovanie využitia zariadení, spravovanie inventáru a predchádzanie strát,
>Umožniť personálu rýchlo lokalizovať prenajaté zariadenia a obmedziť poplatky za oneskorené vrátenie,
>Poskytnúť okamžitý prístup k pacientovi, ošetrovateľovi, návšteve alebo pracovníkovi pri mimoriadnych udalostiach,
>Znížiť čas strávený hľadaním zdravotníckych zariadení - pre zlepšenie efektivity personálu a zvýšenie spokojnosti pacientov.

A čo je najdôležitejšie, zdravotnícky a prevádzkový personál, pacienti a ich rodiny môžu byť pokojné, pretože budú vedieť, že zariadenie je bezpečné.

Zistite, ako maximalizovať využitie RFID a RTLS vo vašom zdravotníckom zariadení s riešeniami Schneider Electric.
Ďalšie informácie

Chat je dostupný