Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

 • • Stratégia udržateľnosti – Naši globálni odborníci na poradenstvo v oblasti udržateľnosti vám pomôžu začať uplatňovať aktívny prístup k riadeniu energií odbúraním bariér medzi oddeleniami a nájdením styčnej plochy pre vašu stratégiu udržateľnosti, projekty na zvýšenie energetickej účinnosti a strategické plánovanie zdrojov

  • Dodržiavanie predpisov v oblasti zmeny klímy – Naši odborníci na dodržiavanie požiadaviek na udržateľnosť podnikov vám pomôžu zabezpečiť dodržiavanie predpisov a vyhnúť sa tak finančným sankciám, poskytovať presné správy o udržateľnosti zainteresovaným stranám, nakupovať energiu z obnoviteľných zdrojov s dôverou a zamerať sa na miestne, vnútroštátne a globálne normy podávania správ a dodržiavania predpisov

  • Podávanie správ o udržateľnosti – Maximalizujeme vaše úsilie v oblasti podávania správ o udržateľnosti tak, že zabezpečujeme presné zhromažďovanie, správu a vykazovanie údajov všetkým zainteresovaným stranám v rámci i mimo vašej organizácie

  • Udržateľná prevádzka – Umožňujeme zmeny správania podnikov z hľadiska udržateľnosti prostredníctvom kľúčových ukazovateľov udržateľnosti a plánu na dosiahnutie vašich budúcich cieľov v oblasti udržateľnosti a stabilnej návratnosti investícií za súčasného poskytovania skutočných výsledkov z činností v oblasti udržateľnosti vašim zainteresovaným stranám

  • Optimalizácia hospodárenia s vodou a odpadovou vodou – Dosiahnite úspech v rámci hodnotového reťazca optimalizáciou možností týkajúcich sa vody a odpadu v našej komplexnej službe podnikovej stratégie trvalej udržateľnosti, ktorá zahŕňa vypracovanie stratégie, poradenstvo v oblasti šetrenia s vodou, podporu pri obstarávaní vody a odpadu a audity hospodárenia s odpadmi

  • Obnoviteľné zdroje a čisté technológie – Umožňujeme organizáciám na celom svete na ich ceste k aktívnemu riadeniu energií uplatňovať čisté, obnoviteľné riešenia založené na obnoviteľných zdrojoch prostredníctvom komplexnej podnikovej stratégie v oblasti obnoviteľnej energie a čistých technológií, ktorá vám umožní identifikovať výzvy a príležitosti a zároveň pomáha zapojiť zainteresované strany, odstrániť prekážky a zmierniť riziká

 • Vaše obstarávanie energií dopĺňajú softvér a služby v oblasti riadenia energií. Zabezpečte úsporu energie, optimálne zmluvné podmienky a atraktívne trhové ceny pomocou týchto nástrojov:

  • Riadenie rizík – Ako základ vašej stratégie uplatňujeme strategické a dynamické metodiky a potom ju zdokonaľujeme na základe vašej jedinečnej tolerancie rizika
  • Obnoviteľné zdroje a čisté technológie – Umožňujeme organizáciám na ich ceste k aktívnemu riadeniu energií uplatňovať čisté riešenia založené na obnoviteľných zdrojoch prostredníctvom komplexnej podnikovej stratégie v oblasti obnoviteľnej energie a čistých technológií
  • Analýza sadzieb – S naším dôkladným prístupom pomáhame nájsť každú jednu možnosť úspory energie na regulovaných trhoch
  • Tvorba rozpočtu na energie – Skúmaním minulosti predvídame vaše budúce výdavky na energie pomocou analýzy patentovaného modelu predpovede cien energií a vytvorenia jednotného celopodnikového rozpočtu, dôležitého prvku pre každý podnik nakupujúci energie
  • Poradenstvo v oblasti hospodárenia s vodou a odpadom – Naši odborníci na hospodárenie s vodou ponúkajú nezávislé poradenstvo a dojednávajú vo vašom mene nákupy, analyzujú a overujú faktúry od dodávateľov a poskytujú stratégie na znižovanie spotreby
  • Prieskum trhu s energiami – Poskytujeme relevantný, na mieru šitý prieskum trhu s cieľom poskytnúť vám jasné odporúčania, ktoré vám umožnia využiť príležitosti v rámci vašej stratégie riadenia energetických rizík
  • Strategické plánovanie zdrojov – Naši odborníci na energetiku sústavne sledujú dynamiku trhu s cieľom identifikovať príležitosti na zabezpečenie správneho rozsahu stratégie strategického plánovania zdrojov
 • Prejdite z fázy plánovania projektov na zvýšenie energetickej účinnosti k reálnym úsporám na energiách rýchlejšie vďaka poradenstvu o nákladovo efektívnych spôsoboch zvyšovania energetickej účinnosti. Naši globálni odborníci umožňujú efektivitu vášho podnikania prostredníctvom nasledujúcich nástrojov:

  • Poradenstvo v oblasti energetickej účinnosti – Dosahujte úspory rýchlejšie vďaka účinnosti a prostredníctvom celopodnikového prístupu, ktorý podporuje trvalé zlepšovanie sa naprieč celým vaším portfóliom
  • Vzdialené monitorovanie energie – Náš tím odborníkov na energetiku na diaľku analyzuje energie, ich využívanie, výrobu, počasie a ďalšie stránky s cieľom pomôcť vám zvýšiť účinnosť
 • Náš softvér na riadenie energií a udržateľnosti spracoval údaje o vašich zdrojoch pomocou nasledujúcich prostriedkov:

  • Zhromažďovanie údajov – Uplatňujeme prispôsobené metódy zaznamenávania údajov s cieľom maximalizovať viditeľnosť, zhromažďovať a zoskupovať vaše údaje pomocou automatizovaných informačných údajových kanálov a vašej existujúcej infraštruktúry a procesov s cieľom zaistiť, že sa budete môcť rozhodovať s istotou
  • EcoStruxure™ Resource Advisor – Sústreďte všetky údaje o energiách a udržateľnosti z celej organizácie na jedinej cloudovej platforme a transformujte svoje údaje na užitočné prehľady, ktoré povedú k skutočným obchodným operáciám
  • Riadenie údajov – Naši odborníci odporúčajú najvhodnejšie stratégie riadenia služieb a spracovania údajov o zdrojoch pre váš podnik, koordinujú proces zavádzania a zabezpečujú integritu vášho údajového programu počas celej doby trvania nášho partnerstva s vami

Požiadať o demo

Sledujte náš ocenený softvér na riadenie energií EcoStruxure™ Resource Advisor v akcii.

Aplikácia mySchneider

Stiahnite si našu aplikáciu mySchneider a získajte podporu kedykoľvek a kdekoľvek. Získajte ju ešte dnes!

Názory odborníkov

Zoznámte sa s názormi odborníkov na stratégiu a realizáciu riadenia energií a udržateľnosti.
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Zdarma"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Pozrieť"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerSK"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>
<script> $(document).ready(function() { $('head').append('<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=714825126">'); }); </script>

Chat

Máte otázky alebo potrebujete pomoc? Sme tu, aby sme vám pomohli!