Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
 • • Stratégia udržateľnosti – Naši globálni odborníci na poradenstvo v oblasti udržateľnosti vám pomôžu začať uplatňovať aktívny prístup k riadeniu energií odbúraním bariér medzi oddeleniami a nájdením styčnej plochy pre vašu stratégiu udržateľnosti, projekty na zvýšenie energetickej účinnosti a strategické plánovanie zdrojov

  • Dodržiavanie predpisov v oblasti zmeny klímy – Naši odborníci na dodržiavanie požiadaviek na udržateľnosť podnikov vám pomôžu zabezpečiť dodržiavanie predpisov a vyhnúť sa tak finančným sankciám, poskytovať presné správy o udržateľnosti zainteresovaným stranám, nakupovať energiu z obnoviteľných zdrojov s dôverou a zamerať sa na miestne, vnútroštátne a globálne normy podávania správ a dodržiavania predpisov

  • Podávanie správ o udržateľnosti – Maximalizujeme vaše úsilie v oblasti podávania správ o udržateľnosti tak, že zabezpečujeme presné zhromažďovanie, správu a vykazovanie údajov všetkým zainteresovaným stranám v rámci i mimo vašej organizácie

  • Udržateľná prevádzka – Umožňujeme zmeny správania podnikov z hľadiska udržateľnosti prostredníctvom kľúčových ukazovateľov udržateľnosti a plánu na dosiahnutie vašich budúcich cieľov v oblasti udržateľnosti a stabilnej návratnosti investícií za súčasného poskytovania skutočných výsledkov z činností v oblasti udržateľnosti vašim zainteresovaným stranám

  • Optimalizácia hospodárenia s vodou a odpadovou vodou – Dosiahnite úspech v rámci hodnotového reťazca optimalizáciou možností týkajúcich sa vody a odpadu v našej komplexnej službe podnikovej stratégie trvalej udržateľnosti, ktorá zahŕňa vypracovanie stratégie, poradenstvo v oblasti šetrenia s vodou, podporu pri obstarávaní vody a odpadu a audity hospodárenia s odpadmi

  • Obnoviteľné zdroje a čisté technológie – Umožňujeme organizáciám na celom svete na ich ceste k aktívnemu riadeniu energií uplatňovať čisté, obnoviteľné riešenia založené na obnoviteľných zdrojoch prostredníctvom komplexnej podnikovej stratégie v oblasti obnoviteľnej energie a čistých technológií, ktorá vám umožní identifikovať výzvy a príležitosti a zároveň pomáha zapojiť zainteresované strany, odstrániť prekážky a zmierniť riziká

 • Vaše obstarávanie energií dopĺňajú softvér a služby v oblasti riadenia energií. Zabezpečte úsporu energie, optimálne zmluvné podmienky a atraktívne trhové ceny pomocou týchto nástrojov:

  • Riadenie rizík – Ako základ vašej stratégie uplatňujeme strategické a dynamické metodiky a potom ju zdokonaľujeme na základe vašej jedinečnej tolerancie rizika
  • Obnoviteľné zdroje a čisté technológie – Umožňujeme organizáciám na ich ceste k aktívnemu riadeniu energií uplatňovať čisté riešenia založené na obnoviteľných zdrojoch prostredníctvom komplexnej podnikovej stratégie v oblasti obnoviteľnej energie a čistých technológií
  • Analýza sadzieb – S naším dôkladným prístupom pomáhame nájsť každú jednu možnosť úspory energie na regulovaných trhoch
  • Tvorba rozpočtu na energie – Skúmaním minulosti predvídame vaše budúce výdavky na energie pomocou analýzy patentovaného modelu predpovede cien energií a vytvorenia jednotného celopodnikového rozpočtu, dôležitého prvku pre každý podnik nakupujúci energie
  • Poradenstvo v oblasti hospodárenia s vodou a odpadom – Naši odborníci na hospodárenie s vodou ponúkajú nezávislé poradenstvo a dojednávajú vo vašom mene nákupy, analyzujú a overujú faktúry od dodávateľov a poskytujú stratégie na znižovanie spotreby
  • Prieskum trhu s energiami – Poskytujeme relevantný, na mieru šitý prieskum trhu s cieľom poskytnúť vám jasné odporúčania, ktoré vám umožnia využiť príležitosti v rámci vašej stratégie riadenia energetických rizík
  • Strategické plánovanie zdrojov – Naši odborníci na energetiku sústavne sledujú dynamiku trhu s cieľom identifikovať príležitosti na zabezpečenie správneho rozsahu stratégie strategického plánovania zdrojov
 • Prejdite z fázy plánovania projektov na zvýšenie energetickej účinnosti k reálnym úsporám na energiách rýchlejšie vďaka poradenstvu o nákladovo efektívnych spôsoboch zvyšovania energetickej účinnosti. Naši globálni odborníci umožňujú efektivitu vášho podnikania prostredníctvom nasledujúcich nástrojov:

  • Poradenstvo v oblasti energetickej účinnosti – Dosahujte úspory rýchlejšie vďaka účinnosti a prostredníctvom celopodnikového prístupu, ktorý podporuje trvalé zlepšovanie sa naprieč celým vaším portfóliom
  • Vzdialené monitorovanie energie – Náš tím odborníkov na energetiku na diaľku analyzuje energie, ich využívanie, výrobu, počasie a ďalšie stránky s cieľom pomôcť vám zvýšiť účinnosť
 • Náš softvér na riadenie energií a udržateľnosti spracoval údaje o vašich zdrojoch pomocou nasledujúcich prostriedkov:

  • Zhromažďovanie údajov – Uplatňujeme prispôsobené metódy zaznamenávania údajov s cieľom maximalizovať viditeľnosť, zhromažďovať a zoskupovať vaše údaje pomocou automatizovaných informačných údajových kanálov a vašej existujúcej infraštruktúry a procesov s cieľom zaistiť, že sa budete môcť rozhodovať s istotou
  • EcoStruxure™ Resource Advisor – Sústreďte všetky údaje o energiách a udržateľnosti z celej organizácie na jedinej cloudovej platforme a transformujte svoje údaje na užitočné prehľady, ktoré povedú k skutočným obchodným operáciám
  • Riadenie údajov – Naši odborníci odporúčajú najvhodnejšie stratégie riadenia služieb a spracovania údajov o zdrojoch pre váš podnik, koordinujú proces zavádzania a zabezpečujú integritu vášho údajového programu počas celej doby trvania nášho partnerstva s vami

Požiadať o demo

Sledujte náš ocenený softvér na riadenie energií EcoStruxure™ Resource Advisor v akcii.

Aplikácia mySchneider

Stiahnite si našu aplikáciu mySchneider a získajte podporu kedykoľvek a kdekoľvek. Získajte ju ešte dnes!

Názory odborníkov

Zoznámte sa s názormi odborníkov na stratégiu a realizáciu riadenia energií a udržateľnosti.
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Zdarma"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Pozrieť"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerSK"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>
<script> $(document).ready(function() { $('head').append('<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=714825126">'); }); </script>

Chat

Máte otázky alebo potrebujete pomoc? Sme tu, aby sme vám pomohli!