Slovakia
Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región
 • Default Alternative Text

  Majte údaje k dispozícii vo vizuálnej podobe

  Zhromažďujte čisté údaje z každého zariadenia a údajového toku prostredníctvom jednotnej platformy a sledujte celopodnikové metriky.

S naším softvérom na riadenie energií a udržateľnosti máte svoje údaje o zdrojoch pod kontrolou

Automatizujte zhromažďovanie údajov o zdrojoch a faktúrach do jednotnej platformy, kde ich možno organizovať a kontrolovať ich kvalitu v rámci komplexnej stratégie riadenia účtov za služby. Umožnite svojej spoločnosti zoskupovať a vizualizovať všetky jej medzipodnikové údaje a údaje o energiách a udržateľnosti s cieľom zlepšiť transparentnosť podniku a premeniť údaje na konkrétne kroky.

Začnite riešiť svoje problémy s údajmi v rámci vykazovania energií a udržateľnosti ešte dnes

 • Majte prístup k úplným, presným údajom

  • Prijímajte rozhodnutia s istotou 
  • Znížte náklady na zhromažďovanie údajov 
  • Dokumentujte všetky zmeny prostredníctvom záznamov z auditov 
  • Opierajte sa pri podnikaní o jediný zdroj pravdy
 • Podporujte transparentnosť podniku

  • Stanovte a riaďte ciele podniku 
  • Podporujte angažovanosť prostredníctvom analýz a správ 
  • Spolupracujte s partnermi, dodávateľmi a zamestnancami 
  • Inšpirujte k realizácii plánov a projektov
 • Sledujte výkonnosť v oblasti energií a udržateľnosti

  • Zvýšte ziskovosť sledovaním nákladov 
  • Posudzujte výkonnosť na základe cieľov v oblasti udržateľnosti 
  • Stanovujte kritériá a priority pre projekty na zvýšenie energetickej účinnosti 
  • Odhaľujte chyby pri fakturácii a riešte problémy

Preskúmajte ďalšie zdroje a perspektívy údajov v rámci vykazovania energií a udržateľnosti

Predvolený Alternatívny Text
PRETAVTE ÚDAJE O ZDROJOCH NA OPATRENIA

Vytvorte si víziu lepšieho prostredia z hľadiska energií a udržateľnosti. Metriky udržateľnosti a údaje o dodávkach. Informácie o zariadeniach. Je to všetko tam, pod jednou strechou. Potom analyzujte a zdieľajte správy so zainteresovanými osobami, aby ste mohli lepšie spolupracovať. Nakoniec stanovte priority pre projekty na dosiahnutie lepšej výkonnosti a trvalej udržateľnosti.

 • Spoločnosť AEG pridáva udržateľné inovácie Zistite, ako spoločnosť Schneider Electric prostredníctvom poradenstva v oblasti udržateľnosti poskytla inovácie na každej úrovni s cieľom urobiť zo spoločnosti AEG ziskovejšiu a udržateľnejšiu spoločnosť.
 • Predstavujeme náš globálny dátový systém Náš tím opisuje, ako riadi údaje a faktúry a ako nachádza možnosti úspory energie sledovaním prostredníctvom nášho softvéru na vykazovanie energií.
 • Predvolený Alternatívny Text
  Pretavte údaje o energiách na opatrenia Objavte 4 hlavné tipy, ktoré vám pomôžu zhodnotiť vynárajúce sa príležitosti na úsporu energie, ktoré možno nájsť v údajoch podnikového vykazovania energií. Získajte štyri tipy
 • Architekti a projektový manažér v priebehu konferenčného videohovoru s technikom
  Premeňte údaje na KPI Nedovoľte, aby vás objem údajov v rámci vykazovania udržateľnosti odradil a zastrel vám výhľad na dlhodobé ciele v rámci stratégie udržateľnosti. Navštívte náš blog

Dosiahnite väčší úspech v oblasti energií a udržateľnosti

* požadované

Chat je dostupný