Slovakia
Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región
 • Car parts in car factory

  Používajte energiu efektívne

  Poradenstvo a služby založené na údajoch vám pomôžu optimalizovať spotrebu energie, efektívne prevádzkovať podnik a maximalizovať ziskovosť

Naši globálni odborníci umožňujú vášmu podniku dosahovať účinnosť

Je čas pozerať sa na riadenie energie úplne novým spôsobom. Aby sme vás dostali na čo najrýchlejšiu cestu k úsporám, v partnerstve s vami vám pomôžeme vypracovať a realizovať podnikovú stratégiu, ktorá urýchľuje a škáluje výsledky v oblasti účinnosti v celom vašom globálnom portfóliu prevádzok. V rámci tohto procesu budeme vašim prevádzkam poskytovať osvedčené postupy, stratégie financovania a technológie s cieľom udržať a optimalizovať výkonnosť v priebehu času a plniť tak ambiciózne a ďalekosiahle ciele podniku v oblasti energie a udržateľnosti.

Začnite riešiť problémy s energiou a zdrojmi ešte dnes

 • Predložte obchodné argumenty v prospech účinnosti podniku

  • Zosúlaďte ciele v oblasti účinnosti s cieľmi podniku
  • Zabezpečte kúpu zo strany vedúcich pracovníkov a zainteresovaných osôb zariadení
  • Vypracujte profil príležitostí a finančný plán
 • Zrýchlite dosiahnutie požadovaných výsledkov naprieč komplexnými, globálnymi portfóliami

  • Dosiahnite 15 – 30 % prevádzkové a energetické úspory
  • Presaďte zmeny naprieč celým svojím portfóliom
  • Zabezpečte trvalú výkonnosť a úspory
 • Nepretržite optimalizujte výkonnosť v oblasti účinnosti

  • Sledovaním každej prevádzky hľadajte príležitosti na zvýšenie účinnosti
  • Identifikujte príčiny problémov s komfortom a údržbou
  • Predĺžte životnosť a výkonnosť aktív a zariadení

Preskúmajte ďalšie zdroje a perspektívy energetickej účinnosti

Nočná panoráma Atlanty
ÚČINNOSŤOU OVPLYVNITE STRATÉGIU UDRŽATEĽNOSTI

Riadenie energie and ciele v oblasti udržateľnosti podniku sú dnes prepojené viac ako kedykoľvek predtým, najväčšou prekážkou napredovania však zostávajú izolované rozpočty. Spoznajte šesť krokov k prelomeniu bariér medzi tímami zvyšovania účinnosti a udržateľnosti a zaznamenajte vyššiu návratnosť investícií.

 • Stavební robotníci používajúci notebook na stavenisku
  Výrobca automobilov ušetril milióny holistickým pohľadom na údaje Integrovaním dodávok, účinnosti a udržateľnosti do jedného strategického programu tento svetový výrobca získal holistický pohľad na údaje a zdroje potrebné na ušetrenie 5,5 milióna USD a dosiahnutie 20 % úspor v rámci účinnosti v šiestich prevádzkach. Prečítajte si prípadovú štúdiu
 • Predvolený Alternatívny Text
  Štyri kroky k presadeniu obchodných argumentov v prospech účinnosti Osvojte si 4 kľúčové kroky, ktoré podnikajú uvedomelí energetickí manažéri s cieľom interne presadiť argumenty v prospech financovania programov zameraných na optimalizáciu energetickej a prevádzkovej účinnosti, zníženie rizík a dosiahnutie maximálnej ziskovosti. Prečítajte si elektronickú knihu s návodom
 • Predvolený Alternatívny Text
  Veľký maloobchodník zvyšuje ziskovosť Tento európsky podnik obchodujúci s potravinami s 1 500 prevádzkami dosiahol v snahe zlepšiť svoju ziskovosť 20 % úspory energie. Prečítajte si prípadovú štúdiu
 • Obchodník a obchodníčka potriasajúci si rukami v hale
  Účinnosť poháňa poskytovanie zodpovedných stravovacích a ubytovacích služieb v centre Bella Center v Kodani Vypočujte si, ako účinnosť umožnila využívať komplexnú stratégiu udržateľnosti v najväčšom konferenčnom a eventovom centre v Škandinávii. Pozrite si video

Dosiahnite väčší úspech v oblasti energií a udržateľnosti

* požadované

Chat je dostupný