Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 • Oil refinery control room screen

  Vzdialené monitorovanie energie

  Dosiahnite úspech s využitím údajov o energiách. Náš tím odborníkov na energetiku na diaľku analyzuje energie, využívanie, výrobu, počasie a ďalšie stránky s cieľom pomôcť vám zvýšiť účinnosť.

Väčšina spoločností vygeneruje 20 miliónov údajových bodov ročne

Priemerná spoločnosť vygeneruje viac ako 20 miliónov údajových bodov ročne, pričom sa očakáva, že internet vecí (IoT) v nadchádzajúcich rokoch vygeneruje ešte viac dostupných údajových bodov. Na prijímanie rozhodnutí sa však používa len 1 % globálnych údajov. Aby bolo možné skutočne maximalizovať investície do riadenia údajov o energiách, profesionáli v oblasti podnikovej energetiky a udržateľnosti pri posilňovaní svojej trvalej výkonnosti siahajú po inovatívnych riešeniach založených na údajoch. Na základe vašich jedinečných obchodných potrieb naši odborníci na energie vypracujú nákladovo efektívny a rozšíriteľný program riadenia údajov, ktorý vám pomôže:

> analyzovať údaje a pochopiť tak využívanie služieb na úrovni prevádzok aj podniku,
> ušetriť až 30 % v závislosti od vašej energetickej stratégie,
> zlepšiť výkonnosť systémov a vybavenia,
> umožniť najväčšiu návratnosť investícií prostredníctvom celopodnikovej spolupráce.

Vzdialené sledovanie energie našimi odborníkmi je vašimi očami a ušami v každom vašom zariadení na celom svete

Podpora správneho správania má kritický význam pre dosiahnutie maximálnej návratnosti vašich investícií do riadenia energií. Krátkodobé rozhodnutia na úrovni prevádzok veľmi často prispievajú k vysokým účtom za energie na úrovni podniku. Tu nastupuje náš vzdialený tím. Sledujeme všetky vaše zariadenia s cieľom zaistiť konzistentnú výkonnosť naprieč celým vaším portfóliom a zároveň vám pri tom s pomocou pokročilej analytiky údajov, vizualizácie a modelovania pomáhame zachytiť strategické príležitosti.

Manažéri energií na diaľku: rozšírenie vášho tímu

> Priamou spoluprácou s prevádzkami trvalo zvyšujte výkonnosť naprieč celým portfóliom
> Stanovte kritériá výkonnosti a sledujte úspory v rámci programov pomocou prispôsobených výsledkových tabuliek

> Posilnite koordináciu a výmenu poznatkov medzi prevádzkami
> Umožnite prijímanie strategických a včasných investičných rozhodnutí na základe trendov na trhu s energiami
 • Majte údaje k dispozícii vo vizuálnej podobe na pomoc pri realizácii energetických úspor

  Vypočujte si, ako spoločnosť La-Z-Boy používa vizualizáciu údajov na pochopenie svojho využívania energií, riešenie prevádzkových problémov a dosahovanie úspor na financovanie rastu.

  Pozrite si video
  Default Alternative Text
 • Nájdenie bezpečia v údajoch

  Vypočujte si, ako spoločnosť Marriott používa údaje na dosahovanie lepšieho rozhodovania a výkonnosti naprieč svojím globálnym portfóliom.

  Pozrite si video
  Businessmen speaking with staff at the front desk reception of a luxury hotel
 • Pretavte údaje na kľúčové ukazovatele výkonnosti

  Objavte 4 hlavné tipy, ako vyťažiť viac hodnoty a úspor z vašich údajov o sledovaní energie.

  Získajte 4 tipy
  businessman using a computer and digital tablet during a late night at the office

  Udržiavanie účinnosti s cieľom dosiahnuť ciele v oblasti znižovania uhlíkových emisií

  V súvislosti s cieľmi v oblasti znižovania emisií je účinnosť hlavnou témou každého rozhovoru o udržateľnosti. Bez proaktívneho a udržateľného plánu trvalého znižovania odpadu a optimalizácie prevádzky bude dosahovanie cieľov v oblasti znižovania emisií ťažšie a nákladnejšie. Tým, že vám naši odborníci pomáhajú skĺbiť iniciatívy v oblasti energetickej účinnosti a udržateľnosti, pomáhajú vám vyťažiť z vašich investícií ešte väčšiu hodnotu.

  Vypracujte stratégie pre trvalú účinnosť

  > Dosahujte súvisiace ciele úspory energie a zníženia emisií uhlíka
  > Zvýšte výkonnosť a produktivitu tímov

  > Poskytovaním pokročilej analýzy údajov a informácií o miestnom trhu umožňujte prijímanie informovaných investičných rozhodnutí
  > Začnite využívať účinnosť ako hybnú silu podnikania s cieľom zvyšovať ziskovosť a hodnotu značky

  Dosiahnite väčší úspech v oblasti energií a udržateľnosti

  Požiadajte nás o ďalšie informácie

  Naši odborníci na monitorovanie energií sú pripravení pomôcť vám pri vytváraní stratégie na dosiahnutie energetickej účinnosti ešte dnes.
  Kontaktujte nás