Slovakia
Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región
 • Businessman using mobile phone in office building

  Nakupujte energie inteligentnejšie

  Orientujte sa na zložitých svetových trhoch s energiami, aby ste dokázali zmierniť riziko nestálosti nákladov na energie a dohodnúť lepšie zmluvy.

Naši globálni odborníci sa postarajú o vaše obstarávanie energie

Začnite identifikáciou strategických príležitostí nákupu pre všetky zariadenia vo vašej organizácii. Zabezpečte, aby váš podnik využíval správne sadzby alebo tarify energií, aby mal optimálne zmluvné podmienky a vedel, kedy a kde trh smeruje, a mohol tak využívať komplexnú stratégiu riadenia energetických rizík. Začnite uplatňovať aktívny prístup k manažmentu energie rozšírením svojej stratégie nákupu energie tak, aby zahŕňala projekty na zvýšenie energetickej účinnosti a komplexnú stratégiu udržateľnosti.

Začnite riešiť problémy s obstarávaním energií ešte dnes

 • Dosiahnite energetické úspory

  • Zachyťte atraktívne ceny na trhu 
  • Podporujte súťaž dodávateľov energií 
  • Dojednajte si najvýhodnejšie podmienky zmlúv o dodávke energií 
  • Odstráňte chyby vo faktúrach za energie
 • Majte pod kontrolou prevádzkové náklady

  • Predvídajte hrozby a príležitosti na trhu 
  • Udržujte náklady v medziach rozpočtu 
  • Chráňte svoju pozíciu na svetových trhoch s komoditami 
  • S presnosťou prognózujte energetické rozpočty
 • Sledujte výkonnosť nákupu energií

  • Meňte svoje energetické portfólio takmer v reálnom čase 
  • Uistite sa, že sa vaše finančné ciele dajú jednoducho kontrolovať 
  • Zviditeľnite hodnotu portfólia a vystavenie riziku 
  • Plánujte na základe rozpočtov na úrovni prevádzok a celopodnikových rozpočtov

Preskúmajte ďalšie zdroje a perspektívy obstarávania energií

Prezeranie štatistiky na papieri a tablete
NÁJDITE SKRYTÉ NÁKLADY NA ENERGIE VO SVOJICH ÚČTOCH ZA SLUŽBY

S dnešnými tokmi energie a údajov sa trh s energiami vyvíja rýchlejšie než kedykoľvek predtým. Vaše účty za služby znamenajú viac, ako si uvedomujete. Ak chcete dosiahnuť energetické úspory, musíte začať riadiť svoju energetickú komplexnosť a pripraviť sa na budúcnosť. Nájdite skryté náklady vo vašich účtoch.

 • Predvolený Alternatívny Text
  Rozčlenenie vašich účtov za energie Faktúry za energie zahŕňajú veľa poplatkov nad rámec ceny samotnej komodity a náš tím objasňuje rôzne tlaky na trhu. Pozrite si
 • Objavenie kreatívnych energetických úspor Objavte prístup k obstarávaniu energie, ktorý je plne zosúladený s vašimi špecifickými strategickými cieľmi.
 • Predvolený Alternatívny Text
  4 kroky k zmierneniu energetického rizika Proaktívne riadenie rizík v oblasti energie a komodít môže pomôcť obmedziť vystavenie organizácie nestálosti trhu s energiami. V tejto elektronickej knihe sa hovorí o 4 stratégiách, ktoré uplatňujú úspešné spoločnosti. Stiahnite si elektronickú knihu
 • Predvolený Alternatívny Text
  Kontrolný zoznam vášho rozpočtu na energie Náš užitočný kontrolný zoznam rozpočtu zahŕňa 8 zložiek, ktoré je potrebné zohľadniť pri prognózovaní rozpočtu na energie. Stiahnite si kontrolný zoznam

Dosiahnite väčší úspech v oblasti energií a udržateľnosti

* požadované

Chat je dostupný