Slovakia
Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región
 • Default Alternative Text

  Podporujte udržateľný rast

  Oboznámte sa s environmentálnymi rizikami a prínosmi, aby ste mohli docieliť hmatateľné, udržateľné výhody pre svoj podnik.

Náš globálny tím pre poradenstvo v oblasti udržateľnosti sa o vás stará

Začnite komplexnou stratégiou udržateľnosti, v rámci ktorej budete využívať technológie dostupné v celej vašej organizácii. Zaistite skutočne udržateľnú prevádzku znížením environmentálnej stopy, nakupovaním energie z obnoviteľných zdrojov a zaisťovaním sústavného súladu vášho podniku so všetkými nariadeniami. Začnite uplatňovať aktívny prístup k riadeniu energií prelomením bariér, aby ste mohli svoju stratégiu udržateľnosti spojiť s projektmi na zvýšenie účinnosti a obstarávaním energií.

Začnite riešiť svoje problémy v oblasti udržateľnosti ešte dnes

 • Merajte návratnosť investícií do udržateľnosti

  • Dosiahnite energetické úspory 
  • Sledujte napredovanie pomocou správ o udržateľnosti 
  • Spravujte metriky a stanovujte kritériá 
  • Vyhnite sa postihom za nedodržanie predpisov
 • Investujte do čistej energie z obnoviteľných zdrojov

  • Nakupujte energiu z obnoviteľných zdrojov 
  • Znížte svoju uhlíkovú stopu 
  • Skoncujte s neudržateľnými ekonomickými systémami 
  • Stanovte ciele na zníženie uhlíkových emisií
 • Udržiavajte svoju konkurenčnú výhodu

  • Zlepšite reputáciu svojho podniku 
  • Vychovávajte ekologicky uvedomelé pracovné sily 
  • Podporujte integritu značky 
  • Komunikujte so zainteresovanými stranami

Preskúmajte ďalšie zdroje a perspektívy udržateľnosti

Predvolený Alternatívny Text
8 KROKOV PRE ÚČINNÉ VYKAZOVANIE UDRŽATEĽNOSTI

Dôkazy sú nevyvrátiteľné – udržateľnosť podniku robí spoločnosti ziskovejšími a príťažlivejšími pre všetky zainteresované strany. Vzhľadom na to, aký dôraz teraz spotrebitelia kladú na udržateľnosť – viac ako 50 % spotrebiteľov uprednostňuje udržateľné značky – niet sa čomu čudovať! Tu je 8 krokov na vypracovanie stratégií účinného vykazovania udržateľnosti.

 • Spoločnosť AEG pridáva udržateľné inovácie Zistite, ako spoločnosť Schneider Electric poskytla inovácie na každej úrovni s cieľom urobiť zo spoločnosti AEG ziskovejšiu a udržateľnejšiu spoločnosť.
 • Predvolený Alternatívny Text
  Zbiehajúce sa cesty k úspešnej udržateľnosti Vypočujte si, čo naši klienti odporučili, keď im bola položená otázka, ako v rámci organizácie zladiť stratégiu účinnosti a udržateľnosti. Pozrite si video
 • Veterné mlyny v pohybe
  HP spĺňa agresívne energetické ciele Prečítajte si, ako spoločnosť Hewlett-Packard splnila svoje podnikové ciele v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov pomocou dohôd o nákupe energie (Power Purchase Agreements – PPA). Prečítajte si prípadovú štúdiu
 • Predvolený Alternatívny Text
  Reagujte na výzvu k podnikovej transparentnosti Riaďte sa naším plánom smerovania pri vypracúvaní svojej stratégie udržateľnosti, aby ste dokázali riešiť problémy, na ktoré pri tom narazíte. Stiahnite si plán smerovania

Dosiahnite väčší úspech v oblasti energií a udržateľnosti

* požadované

Chat je dostupný