Slovakia
Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región
 • Male workers using laptop near an oil well, oil and gas, energy management  

  TECHNICKÉ ŠKOLENIE

 • Príklady úspechu Optimalizácia elektrickej inštalácie

  Spoločnosť Wynn Macau, popredný hotelový rezort a kasíno, sa obrátili na Schneider Electric so žiadosťou o vývoj vysoko špecializovaného programu pre riadenie vedomostí (MV Competency Management), ktorý by umožnil, aby ich tím vykonával činnosti na elektroinštaláciách bezpečným spôsobom. Manažéri nášho technického programu zisťovali potreby tohto zákazníka a navrhli špeciálny školiaci program, ktorý zahŕňal e-learning, 3D školenia, školenia face-to-face a záverečné vyhodnotenia.

  Default Alternative Text
 • Príklady úspechu Školenie pre Kuwait Oil Company

  Kuwait Oil Company, kľúčový hráč v segmente plynu a ropy si vyžiadal náš školiaci program na zvýšenie úrovne kvalifikácie vo svojom tíme. Ich snahou bolo podporiť programy kariérneho rozvoja tak, aby bolo vedenie pripravené na budúcnosť. Silný partnerský vzťah, dôvera, ktorú nám ropná spoločnosť z Kuvajtu venovala, potvrdili, že náš program vyhovoval ich špecifickým potrebám. Po 18 týždňoch prispôsobených školení mala táto ropná spoločnosť k dispozícii tím mladých odborníkov, ktorý bol schopný splniť stanovený cieľ - zvýšenie zabezpečenia a bezpečnosti. To všetko vďaka priebežnému hodnoteniu a záverečnému vyhodnoteniu.

  Oil refinery at night, oil and gas.
  Školenia termínovo zabezpečujeme podľa záujmu v školiacom stredisku, rovnako aj na inom mieste podľa Vašej požiadavky, ako i špecializované školenie podľa Vašich potrieb.
  V prípade záujmu o školenie prosím kontaktujte naše školiace stredisko: Schneider Electric Slovakia s.r.o.
  Školiace stredisko
  Karadžičova 16
  821 08 Bratislava
  Tel.: 0850 123 455
  e-mail: sk.schneider@schneider-electric.com

  Distribúcia elektriny

  Premeňte vedomosti na spoľahlivé napájanie
  Stiahnite si katalóg

  Ponúkame hodnoty

  • Pôvodný text Okamžitá návratnosť investície Účinnosť školenia sa meria výkonom pracovníkov v prevádzke. Naše programy umožňujú účastníkom, aby nadobudnuté znalosti a schopnosti okamžite využívali.
  • Ikona vzdelávania Školitelia, ktorí ovládajú svoju prácu Naši školitelia sú odborníkmi vo svojom obore. Vedia učiť a ich odbornosť je podložená solídnymi praktickými skúsenosťami.

  Chat je dostupný