Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
 • Naše škálovateľné systémy na automatizáciu procesov prinášajú schopnosti a riadenie na splnenie cieľov v oblasti výroby, prevádzky a kvality prostredníctvom:

  • Prostredia založeného na jednom softvéri na navrhnutie, prevádzku a údržbu závodu

  • Kompaktných a rozšíriteľných logických ovládačov na riadenie procesov

  • Spoľahlivého, flexibilného a vysoko výkonného systému na dozornú kontrolu a získavanie údajov

  Naše riešenie EcoStruxure Hybrid DCS predstavuje jednotné prostredie na navrhovanie, správu a údržbu vášho riadiaceho systému.

  Objavte EcoStruxure™ Hybrid DCS

  Riešenie EcoStruxure Hybrid DCS vám pomôže riadiť proces výroby cementu spôsobom, ktorý je jednoduchší, šikovnejší a energeticky účinnejší.

  Prečítajte si o optimalizácii výroby

  Pokročilé riadenie procesov pre výrobcov cementu

  Zistite viac o platforme EcoStruxure™

  Urýchlite digitálnu transformáciu vo svete so zvyšujúcou sa spotrebou elektriny.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Pokročilé riadenie procesov stabilizuje a optimalizuje dôležité výrobné procesy a zaručuje konzistentné a vysoko kvalitné výsledky a zníženú spotrebu energie.

  Optimalizácia operácií na výrobu cementu

  Objavte riešenia a možnosti pre cementársky priemysel.

  Prečítajte si o optimalizácii výroby

  Pokročilé riadenie procesov pre výrobcov cementu

  Zistite viac o platforme EcoStruxure™

  Urýchlite digitálnu transformáciu vo svete so zvyšujúcou sa spotrebou elektriny.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.

Nájdite produkty a riešenia

 • EcoStruxure™ Hybrid DCS je jednotné prostredie na navrhovanie, správu a údržbu vášho riadiaceho systému na analýzu energetických údajov v kontexte výroby a na optimalizáciu energetickej účinnosti.

  Prečítajte si viac o energetickej efektivite

  Energy Performance™ pre výrobcov cementu

  Objavte viac riešení pre trvalú udržateľnosť

  Koncové stratégie a služby pre udržateľnosť

  Zistite viac o platforme EcoStruxure™

  Urýchlite digitálnu transformáciu vo svete so zvyšujúcou sa spotrebou elektriny.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Naše riešenie pokročilého riadenia procesov využíva modelové prediktívne riadenie na to, aby proces posúvalo bližšie k jeho aktívnym obmedzeniam, čím dosahuje zníženie jeho premenlivosti a zvýšenie ziskov. Pomáha výrobcom cementu monitorovať, riadiť a identifikovať neefektívne aspekty procesu a na základe toho zvyšovať efektivitu závodu a využitia energie.

  Naše služby v oblasti energií a udržateľnosti

  Zistite, ako vám môžeme pomôcť s vašimi cieľmi v oblasti energetiky a udržateľnosti.

  Objavte viac riešení pre trvalú udržateľnosť

  Koncové stratégie a služby pre udržateľnosť

  Prečítajte si viac o energetickej efektivite

  Energy Performance™ pre výrobcov cementu

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.

Nájdite produkty a riešenia

 • Spoľahlivá energia je potrebná na dosiahnutie výrobnej stability a nákladovej efektivity v rámci celého procesu výroby cementu, od mletia surovín a pálenia v peci až po záverečné mletie a balenie:

  • NN a VN vybavenie na distribúciu energie: Kompletný rad VN/NN rozvodní, vybavenia a komponentov

  • Dohľad: Na distribúciu energie a automatizáciu rozvodní

  Služby pre distribúciu elektrickej energie

  Dosahujte stabilne maximálnu výkonnosť pri zachovaní bezpečnosti vďaka odbornej starostlivosti.

  Zistite viac o platforme EcoStruxure™

  Urýchlite digitálnu transformáciu vo svete so zvyšujúcou sa spotrebou elektriny.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.

Nájdite produkty a riešenia

 • Spravujte efektívnejšie proces výroby cementu na základe špecializovaných modulov MES na meranie a riadenie prestojov, výroby, inventára, kvality a metriky:

  • Prestoje a OEE: neustále zlepšovanie na základe monitorovania a analýz

  • Výroba: zvýšená efektivita vďaka lepšiemu prehľadu o skutočnej výkonnosti

  • Inventár: dokonalý prehľad o množstve inventáru pre celý hodnotový reťazec

  • Kvalita: automatické zaznamenávanie a monitorovanie problémov s kvalitou zo systému na riadenie výroby Metrika: konverzia údajov na KPI

  Objavte EcoStruxure™ Hybrid DCS

  Plnenie požiadaviek modernej výroby.

  Zistite viac o platforme EcoStruxure™

  Urýchlite digitálnu transformáciu vo svete so zvyšujúcou sa spotrebou elektriny.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Proaktívne monitorujte, riaďte a spravujte svoj majetok v plnom rozsahu jeho potenciálu pomocou našich riešení na využívanie a výkonnosť majetku, monitorovanie stavu a prediktívnu analytiku:

  • Zber a analýza údajov v reálnom čase zo všetkého výrobného majetku v továrňach s cieľom prijať primerané kroky a zlepšiť OEE

  • Prediktívna analytika prináša priebežné monitorovanie výkonnosti majetku v reálnom čase

  Objavte riadenie výkonnosti aktív

  Posuňte svoj podnik dopredu vďaka inovatívnemu softvéru, ktorý zlepšuje spoľahlivosť, bezpečnosť a efektívnosť.

  Ako zlepšiť výkonnosť aktív

  Avantis Condition Manager je jedinečné, inteligentné riešenie riadenia na základe stavu v reálnom čase, ktoré zhromažďuje a analyzuje diagnostické údaje v reálnom čase zo všetkých výrobných zariadení závodu.

  Ako zlepšiť produktivitu

  Zvyšovanie produktivity závodu pomocou automatizovaného riadenia výkonnosti majetku (APM)

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Zlepšite dostupnosť majetku, proaktívne riaďte jeho údržbu, a zároveň znížte náklady na inventár a zjednodušte fungovanie dodávateľského reťazca s komplexným súborom riešení správy výkonu podnikových aktív:

  • Údržba – lepšie plánovanie a rozvrh činností údržby

  • Schválenia – zjednodušte prevádzku pomocou flexibilného automatizovaného schvaľovania pracovných tokov

  • Inventár – vytvárajte prognózy využívania inventára a automatizujte proces jeho opätovného objednávania

  • Obstarávanie – minimalizujte náklady na nákup rozsiahleho inventára MRO a zabezpečte jeho včasnú dostupnosť

  Objavte správu podnikových aktív

  Získajte maximálnu návratnosť zo všetkých vašich aktív – ľudí, procesov a technológií.

  Naše riešenie pre výkonnosť podnikových aktív

  Na základe monitorovania majetku identifikujte, diagnostikujte a prednostne vyriešte hroziace problémy v reálnom čase

  Prečítajte si informácie o systéme EAM pre vek priemyselného internetu vecí

  Prijímajte informované obchodné rozhodnutia a spravujte majetok bez zaváhania

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Naše riešenia pre mobilnú pracovnú silu v oblasti údržby závodu a opráv zvyšujú efektivitu pracovníkov a výkonnosť závodu na základe presného zberu údajov a dôkladného dodržiavania osvedčených postupov pre MRO:

  • Konfigurovateľný softvér a odolnejší mobilný hardvér

  • Umožňuje riadenie pracovných tokov, zberu dát a všeobecné riadenie úloh

  • Prináša prevádzkové údaje, metriku, KPI a správy pre vaše mobilné zariadenie

  Objavte Mobile Operator Rounds

  Riedenie priemyselnej sily, úloh a pracovných postupov s integrovaným systémom na podporu rozhodovania pre operátorov v teréne.

  Objavte systém IntelaTrac

  Wonderware IntelaTrac, najlepší mobilný systém v odvetví na riadenie pracovnej sily a pomoc pri rozhodovaní.

  Zistite viac o platforme EcoStruxure™

  Urýchlite digitálnu transformáciu vo svete so zvyšujúcou sa spotrebou elektriny.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.

Nájdite produkty a riešenia

 • Naše riešenia pomáhajú chrániť ľudí aj zdroje v továrni znížením rizík súvisiacich s procesmi, vybavením a elektrickým oblúkom, zatiaľ čo školenia zvyšujú povedomie personálu o bezpečnosti a jeho úlohách a zodpovednosti v rámci celej továrne:

  • Integrované zabezpečenie v rámci prostredia riadenia procesov

  • Analýza vzniku oblúka

  • Modernizácia vybavenia a monitorovacie systémy

  • Školenia v oblasti virtuálnej reality

  Objavte náš softvér pre školenie operátorov

  Prehľad o prevádzke a automatizácia zvyšujú bezpečnosť, produktivitu a efektivitu zamestnancov, maximalizujú výkonnosť a minimalizujú riziká.

  Zistite viac o platforme EcoStruxure™

  Urýchlite digitálnu transformáciu vo svete so zvyšujúcou sa spotrebou elektriny.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Ako odborníci na riadenie budov ponúkame popredné riešenia v oblasti riadenia kontroly prístupu, kamerového monitorovania, kamerových systémov a analýz na optimálne zabezpečenie prevádzok:

  • Prístup k prevádzke na diaľku

  • Monitorovanie procesov a strojov

  • Integrované riadenie kamier a prístupu

  Prečítajte si o našich bezpečnostných kamerách

  Kamery vhodné pre všetky možné podmienky osvetlenia, prostredia a aplikácie

  Zistite viac o platforme EcoStruxure™

  Urýchlite digitálnu transformáciu vo svete so zvyšujúcou sa spotrebou elektriny.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Digitalizácia priniesla zvýšenie dôležitosti a potreby riadenia veľkých objemov údajov, z ktorej vyplýva potreba bezpečných a spoľahlivých IT riešení. Ako uznávaný líder v oblasti IT riešení vo všetkých priemyselných odvetviach ponúka spoločnosť Schneider Electric jednoduché, samostatné alebo plne integrované riešenia IT infraštruktúry, ktoré obsahujú:

  • Dátové centrá s kompletnými službami, pre regály, rady, miestnosti aj budovy

  • Prefabrikované dátové centrá a UPS určené do náročných podmienok

  Zistite viac o platforme EcoStruxure™ IT

  Špičkové technológie dátových centier, ktoré zabezpečujú spoľahlivosť a prevádzkovú efektivitu.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.

Nájdite produkty a riešenia

 • Spoločnosť Schneider Electric ponúka kompletné portfólio pohonov, ktoré zabezpečia spoľahlivý a efektívny výkon pre celú prevádzku na výrobu cementu. Naše nízkonapäťové a vysokonapäťové pohony pomáhajú efektívne riadiť dôležité zariadenia potrebné pri produkcii cementu, ako sú pece, ventilátory, mlyny, dopravníky a kompresory.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.

Nájdite produkty a riešenia

<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Zdarma"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Pozrieť"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerSK"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>
<script> $(document).ready(function() { $('head').append('<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=714825126">'); }); </script>

Chat

Máte otázky alebo potrebujete pomoc? Sme tu, aby sme vám pomohli!