Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
 • Kompletné riešenie pre automatizáciu, ktoré môže pomôcť dosiahnuť 40 % zvýšenie účinnosti v čase meniacich sa obchodných a trhových požiadaviek. Naše riešenia založené na systémovej platforme Wonderware poskytujú základ pre súlad s normami, ktorý zjednocuje ľudí, procesy a majetok s cieľom neustále zlepšovať prevádzku a podporovať rozhodovanie v reálnom čase.

  Prečítajte si našu brožúru

  Spoločnosť Woodlands Dairy s pomocou systémovej platformy Wonderware zlepšila monitorovanie a riadenie výroby.

  Spoznajte naše riešenia monitorovania a kontroly Aveva

  Vytvorte prevádzkový systém budúcnosti pomocou našich riešení správy informácií, rozhraní človek – stroj, dohľadu a riadenia.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Inovatívna platforma riadenia procesov a integrácia zariadení pre lepšiu výkonnosť, transparentnosť a flexibilitu.

  Exkluzívny ethernetový programovateľný automatický ovládač (ePAC) Modicon M580 zahŕňa redundantné procesory, natívny ethernet a kybernetickú bezpečnosť zabudovanú do svojho jadra. Plynulo pripája pohonné jednotky s premenlivými otáčkami a ďalšie zariadenia na ethernetovú vzdialenú I/O zbernicu, čím vytvára plne integrovanú architektúru riadenia závodu.

  Prečítajte si príbeh o úspechu zákazníka

  Detská výživa Yashili: Podpora optimalizácie detskej výživy.

  Stiahnite si bielu knihu

  Úžitok z internetu vecí. Priemyselné organizácie investujú do digitálnej infraštruktúry s vysokými očakávaniami rýchlej, lepšej návratnosti.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Zaisťujeme účinnú automatizáciu pre všetky druhy strojov na výrobu potravín a nápojov, a to na každej úrovni zložitosti. Od jednoduchých po komplexné, od kompaktných po modulárne – nájdete to pravé riešenie pre svoj stroj alebo linku. To zahŕňa aj tie najnáročnejšie baliarenské linky vyvinuté vedúcimi výrobcami originálnych zariadení poskytujúce vynikajúci výkon prostredníctvom integrovaného modulárneho pohybu, bezpečnosti a robotiky.

  Pochopenie inteligentných strojov

  Nová priemyselná revolúcia založená na inteligentných strojoch mení spôsob, akým konštruktéri strojov navrhujú a výrobcovia pracujú.

  Na ceste k inteligentným strojom

  Ste pripravení na inteligentné stroje? Ako môžu výrobcovia originálnych zariadení vylepšiť energetickú účinnosť strojov.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Premeňte svoje údaje na praktické poznatky a zlepšite celkovú výkonnosť systému. Umožňujeme celopodnikovú spoluprácu a vykazovanie s cieľom eliminovať geografické prekážky vášho úspechu. Pomáhame vám riešiť problémy a identifikovať trendy s cieľom umožniť vám zlepšiť procesy.

  Prečítajte si našu brožúru

  Spoločnosť Woodlands Dairy s pomocou systémovej platformy Wonderware zlepšila monitorovanie a riadenie výroby.

  Stiahnite si bielu knihu

  Integrujte historické nástroje a rozhranie človek – stroj na dosiahnutie lepšej analýzy procesov.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Naša IT platforma pre viaceré prevádzky poskytuje najlepšie operácie a výkonnosť na zlepšenie kvality v celom vašom podniku zladením výrobných systémov IT/OT v celom podniku s cieľom dosiahnuť zlepšenia v oblasti prevádzky a riadenia podniku.

  Zistite viac o odstraňovaní nedostatkov na trhu založenom na šaržiach

  Odstránenie medzery medzi zákazníkom a riadením receptov v rámci HMI a riadením šarží.

  Prečítajte si príbeh o úspechu zákazníka

  Pozrite sa, ako najväčší výrobca konzervovaného mlieka dosiahol významné úspory vďaka našej platforme Wonderware MES.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Naše komplexné riešenie na riadenie výkonnosti podnikového majetku poskytuje maximálnu hospodársku návratnosť vášho majetku. Riešenia riadenia výkonnosti majetku poskytujú monitorovanie v reálnom čase podľa stavu, predvídanie porúch a riadenie preventívnej údržby s cieľom pomôcť vám prekonávať ciele v oblasti bezpečnosti, spoľahlivosti a výkonnosti vykonávaním aktívnej údržby.

  Stiahnite si brožúru

  Riešenie riadenia výkonnosti podnikového majetku (APM) ponúkané spoločnosťou Schneider Electric umožňuje monitorovať majetok s cieľom identifikovať, diagnostikovať a prednostne riešiť problémy s vybavením – nepretržite a v reálnom čase.

  Ďalšie informácie o riešení APM

  Posuňte svoje podnikanie na novú úroveň vďaka inovatívnemu softvéru, ktorý zlepšuje spoľahlivosť, bezpečnosť a efektívnosť.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • SimSci je simulačný softvér na vypracúvanie zložitých procesov, vytváranie školení a dosahovanie prevádzkovej excelentnosti. Softvér SimSci digitalizuje celý závod s cieľom vypracovať modely simulácie procesov, ktoré umožňujú dosiahnuť ziskovosť, maximalizovať výkon a riadiť náklady počas celého životného cyklu závodu od návrhu až po prevádzku a optimalizáciu.

  Získajte produktový list SimSci

  Výcvikové simulátory poskytujú simuláciu riadiacich miestností pre lepšie školenie obsluhy.

  Ďalšie informácie o simulátore SimSci

  Informácie o prevádzke a automatizácia zvyšujú bezpečnosť, produktivitu a efektívnosť zamestnancov, maximalizujú výkonnosť a minimalizujú riziká.

  Získajte produktový list SimSci APC

  Pomocou údajov v reálnom čase aj historických údajov analyzujte, identifikujte a modelujte významné vzťahy založené na príčine a dôsledku v rámci procesu.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Inovácia na dosiahnutie optimalizácie vašich najdôležitejších procesov a strojov. Zameriavame svoje zdroje na inovácie pre vaše odvetvie, pričom riešime najdôležitejšie otázky od účinnosti čistenia na mieste (CIP) až po zlepšovanie flexibility dopravníkových systémov. Zlepšite účinnosť, udržateľnosť a sledovateľnosť vášho procesu a strojov.

  Výhody priemyselného internetu vecí

  Máte úžitok z priemyselného internetu vecí? Pokročilé technológie ovládačov PAC môžu výrobcom pomôcť dosiahnuť bleskurýchlu návratnosť investícií.

  Prečítajte si bielu knihu

  Internet vecí v priemysle: Evolúcia pre inteligentný výrobný podnik.

  Stiahnite si bielu knihu

  Zistite, ako možno optimalizovať procesy čistenia na mieste (CIP) v prevádzkach v oblasti potravinárstva a výroby nápojov. Udržateľne znižujte náklady a zároveň plňte bezpečnostné normy zvýšením produktivity a vylepšením monitorovania činností.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.

Nájdite produkty a riešenia

 • Zvýšte podnikovú transparentnosť a splňte svoje ciele v oblasti udržateľnosti a energie. Náš tím konzultantov zhromažďuje a analyzuje údaje a nahlasuje ich na cloudovú platformu na úrovni podniku s cieľom zlepšiť vašu energetickú hospodárnosť a environmentálnu udržateľnosť.

  Zistite viac o odstraňovaní nedostatkov na trhu založenom na šaržiach

  Zistite, ako spoločnosť Schneider Electric môže podnikom v odvetví potravinárstva a výroby nápojov pomôcť urýchliť dosiahnutie prínosov programov v oblasti udržateľnosti.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Predpisujeme najlepšie riešenia na uspokojenie vašich potrieb pre budúce výrobné zariadenia prostredníctvom štandardizácie, posúdenia prevádzky a prediktívnej údržby pre bezpečnú a dostupnú energiu.

  Prečítajte si bielu knihu

  Skontrolovali ste v poslednom čase stav svojich záložných alebo núdzových napájacích akumulátorov?

  Získajte našu bielu knihu

  Spoľahlivo riaďte svoj systém na výrobu energie pomocou kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI).

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Odhaľte a zmiernite problémy týkajúce sa kvality elektrickej energie a zvýšte účinnosť a životnosť vybavenia. Pomáhame navrhovať systém na distribúciu elektrickej energie s cieľom minimalizovať problémy s harmonickými kmitmi a kvalitou elektrickej energie a monitorujeme vývoj kvality elektrickej energie v priebehu času a určujeme jej vplyv na kľúčové ukazovatele výkonnosti závodu.

  Ako zjednodušiť analýzu kvality energie

  Zistite, ako možno pomocou farebného označovania zjednodušiť analýzu kvality elektrickej energie.

  Spoznajte poradný modul pre kvalitu energie

  Zlepšite kvalitu svojej elektrickej energie pre väčšiu spoľahlivosť a efektivitu závodu.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Riaďte komplexné kombinácie zdrojov energie, optimalizujte tak náklady a znížte uhlíkovú stopu. Pomáhame zavádzať využívanie energie z obnoviteľných zdrojov, uskladňovanie energie alebo nabíjanie elektromobilov a riadiť vašu novú kombináciu zdrojov energie s cieľom optimalizovať náklady a vplyv na životné prostredie.

  Zistite viac o mikrosieťach

  Ako nová kategorizácia obchodných modelov a hodnotových reťazcov založených na mikrosieti minimalizuje systémové náklady?

  Prečítajte si bielu knihu

  Objavte nové technológie založené na mikrosieti umožňujúce optimálnu spoluprácu medzi distribuovanými zdrojmi energie.

  Prevezmite kontrolu nad novými technológiami

  Ako výrobcovia-spotrebitelia využívajú 4 technológie na dosiahnutie ekologickejšej, spoľahlivejšej a hospodárnejšej energie.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Posúďte výkonnosť rozvodných sietí a zaveďte nástroje na podporu opatrení na trvalé zlepšovanie pomocou našich produktov, riešení a služieb s cieľom zlepšiť efektívnosť vašich rozvodných sietí (výroba a recyklácia chladu, pary, vzduchu a vody):

  • Úspory energie od 10 do 40 %

  • Typická návratnosť investícií: niekoľko mesiacov až 3 roky

  • Zníženie nákladov na údržbu

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Naše dátové mikrocentrum poskytuje izolované a bezpečné výpočtové prostredie, ktoré zahŕňa všetky prvky uskladnenia, spracovania a siete potrebné na fungovanie vašich aplikácií.

  • Riešenia pripravené na použitie: zjednodušená konfigurácia a jednoduchá údržba

  • Flexibilita a jednoduchosť používania pre rýchle zavedenie

  • Poskytnutie vysokej úrovne zabezpečenia

  • Štandardizácia na dosiahnutie úspor z rozsahu

  • Optimalizácia nákladov

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Urobte svoje budovy inteligentnejšími, efektívnejšími a vhodnejšími na výrobu potravín a nápojov v tých najlepších podmienkach

  • Zjednodušte každodenné činnosti správy budov

  • Dosiahnite lepšiu efektivitu zjednodušením riadenia zabezpečenia

  • Rýchlejšie prijímajte rozhodnutia pripájaním ľudí ku konsolidovaným údajom

  • Poskytujte prvotriednu vizualizáciu a správu budov prakticky kedykoľvek a kdekoľvek

  Prečítajte si o automatizácii inteligentných zariadení

  Riešenia pre automatizáciu na zabezpečenie dodržiavania predpisov. Integrované systémy automatizácie prevádzok pomáhajú dosiahnuť a zachovávať súlad s predpismi.

  Zobraziť služby pre budovy

  Zaobstarajte si služby na optimalizáciu údržby, komfortu, bezpečnosti a prevádzky vašej budovy a jej systémov.

  Zobraziť riešenia automatizácie a riadenia budov

  Vytvárajte inteligentné budovy, ktoré inšpirujú produktivitu ich používateľov a poskytujú optimálnu energetickú a prevádzkovú účinnosť.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.

Nájdite produkty a riešenia

 • Pomáhame chrániť vaše zariadenia pred neoprávneným vstupom alebo aktivitami pomocou našich ponúk týkajúcich sa bezpečnosti budov založených na integrácii riadenia prístupu, kamerového monitorovania a poradenstva v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

  Prečítajte si o kybernetických hrozbách

  Ochrana systémov riadenia budov pred kybernetickými hrozbami.

  Stiahnite si bielu knihu

  Sedem spôsobov, ako majú výrobcovia potravín a nápojov úžitok z digitálneho zaznamenávania údajov.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Sledujte celú svoju prevádzku, aby ste znížili zraniteľnosť podniku v prípade problémov s kvalitou. Automaticky dokumentujeme dôkazy o dodržiavaní bezpečnosti potravín a zaznamenávame každú jednu informáciu s cieľom uľahčiť komunikáciu s regulačnými orgánmi a zmierniť zraniteľnosť v prípade stiahnutia výrobkov alebo reklamácie.

  Prečítajte si bielu knihu

  Ako optimalizovať procesy čistenia na mieste (CIP) v prevádzkach v oblasti potravinárstva a výroby nápojov.

  Zistite viac o normách globálnej sledovateľnosti

  Zdieľanie inovatívnych príkladov toho, ako spoločnosti vykonávajú svoju prácu lepšie, rýchlejšie, lacnejšie a ekologickejšie.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Uľahčite reklamácie výrobkov a chráňte svoju značku pred potravinovými podvodmi a poskytujte spotrebiteľom správne informácie o svojich výrobkoch. Naše systémy pomáhajú zabezpečiť, aby použité štítky zodpovedali skutočnému obsahu každého výrobku a jedinečne identifikovali každý výrobok s cieľom sledovať ich od začiatku až do konca v rámci celého hodnotového reťazca.

  Prečítajte si bielu knihu

  Prečítajte si o kritériách normy globálnej sledovateľnosti GS1 pre potraviny.

  Zistite viac o normách sledovateľnosti

  Získajte viac informácií o norme globálnej sledovateľnosti GS1.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Zaveďte systémy, ktoré natívne podporujú súlad s predpismi v oblasti bezpečnosti potravín. Uľahčujeme zavádzanie systémov, ktoré podporujú dodržiavanie prísnych predpisov a noriem, ako je dokumentácia zabezpečená proti manipulácii, zaznamenávanie kritických parametrov, správa kritických bodov riadenia, kalibrácia prístrojov a konštrukcia a údržba vybavenia.

  Prečítajte si bielu knihu

  Získajte prístup k technológii v reálnom čase na podporu transformácie podniku.

  Zistite viac o normách globálnej sledovateľnosti

  Zdieľanie inovatívnych príkladov toho, ako spoločnosti vykonávajú svoju prácu lepšie, rýchlejšie, lacnejšie a ekologickejšie.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.

Nájdite produkty a riešenia

 • Naše riešenia pomáhajú zlepšiť výnosnosť, ziskovosť a znížiť riziko pri poľnohospodárskych činnostiach, od nádrží až po riadenie prostredia hovädzieho dobytka, zabezpečením:

  • Monitorovania kľúčových parametrov

  • Zníženia nákladov na údržbu

  • Zlepšenia výroby a výnosnosti poľnohospodárskeho podniku

  Prečítajte si blog

  Ako by priemyselné „testovacie zariadenia“ mohli ovplyvniť hospodárnosť priemyselného internetu vecí.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Naše riešenia vám pomáhajú rozvíjať oblasti na získavanie prístupu k energii a vode z obnoviteľných zdrojov a zachovávať zdroje potrebné na zavlažovanie. Naše riešenia zabezpečujú:

  • Minimalizované prevádzkové náklady a zredukovanú údržbu

  • Jednoduchú montáž: stabilné riešenie dodané vo vopred zmontovanom kontajneri

  • Jednoduché používanie: diaľkové monitorovanie

  • Ekologické riešenie: používanie obnoviteľných zdrojov energie

  • Modulárne a vyvíjajúce sa riešenie

  Prečítajte si bielu knihu

  Udržateľné vylepšenie pre elektrifikáciu na vidieku? Prezrite si príklady a prípadovú štúdiu.

  Prečítajte si náš blog

  Inovatívne partnerstvá môžu znížiť energetickú chudobu pre miliardy ľudí bez elektriny.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Vyvážte náklady, riziká a prínosy kupovania energie a surovín a obchodovania s nimi. Poskytujeme poradenstvo a nástroje pre lepšie plánovanie zdrojov energie a obchodovanie s energiou, čím prispievame k zvýšeniu ziskovosti a lepšiemu riadeniu rizík. Dokazujú to tieto skutočnosti:

  • Až 30 % zníženie spotreby energie, významné a merateľné úspory nákladov

  • Výhodné zmluvy na dodávku energií a optimalizované podmienky odberu (sadzby a tarify)

  • Zmierňovanie rizík súvisiacich s cenami energií

  Získajte elektronickú knihu

  4 kroky k zmierneniu energetického rizika. Proaktívne riadenie rizík v oblasti energie a komodít môže pomôcť obmedziť vystavenie organizácie nestálosti trhu s energiami.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Zlepšite prevádzkové a strategické rozhodnutia pre efektivitu a ziskovosť vášho dodávateľského reťazca. Aplikujte náš simulačný softvér a otvorte dvere novým poznatkom o potenciálnom vplyve rozhodnutí na vaše hlavné ukazovatele výkonnosti:

  • Efektívne riadenie trás

  • Optimálna podpora pokročilého plánovania

  Prečítajte si bielu knihu

  Zaistenie inteligentnej bezpečnosti v globálnych dodávateľských reťazcoch a prepravných sieťach.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Vylepšite využitie a prínos chladiacich aktív v predajniach. Vďaka našim pripojeným ovládačom na chladiče, predajné automaty a čapovacie zariadenia od výrobcov originálnych zariadení možno prostredníctvom cloudu zhromažďovať informácie o lokalizácii, používaní a stave, čo tímom v oblasti marketingu a údržby poskytuje komplexný prehľad o strojovom parku.

  Prečítajte si blog

  Vybavte ľudí priemyselným internetom vecí s cieľom zlepšiť výkonnosť a spoľahlivosť majetku.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.

Nájdite produkty a riešenia

<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Zdarma"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Pozrieť"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerSK"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>
<script> $(document).ready(function() { $('head').append('<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=714825126">'); }); </script>

Chat

Máte otázky alebo potrebujete pomoc? Sme tu, aby sme vám pomohli!