Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

IoT a budúcnosť zdravotnej starostlivosti

Zdravotnícke zariadenia na celom svete čelia bezprecedentným výzvam. Platforma IoT je základom pokroku pri dosahovaní cieľov v oblasti energie, prevádzky, financií a spokojnosti pacientov v nemocnici. 

Guidehouse Insights, popredná spoločnosť zaoberajúca sa prieskumom trhu s technológiami, nedávno uskutočnila prieskum medzi viac ako 600 vedúcimi pracovníkmi v oblasti globálnej zdravotnej starostlivosti, aby im poskytla komplexnú analýzu vplyvu systémov internetu vecí na prevádzku zdravotníckych zariadení. 

Správa analyzuje trhové faktory a prekážky pri prijímaní, skúma praktické prípady použitia a poskytuje jednoduchý rámec, ktorý vám pomôže zaviesť platformu založenú na využívaní IoT vo vašom zariadení.

Stiahnuť správu
A senior lady doctor working on her computer

Objavte naše riešenia IoT v oblasti zdravotníctva

Delivering resilient power solutions

Patient safety and campus security are essential requirements for the healthcare sector. That’s why we provide reliable, IoT-enabled infrastructure and smart systems to maximize uptime and create steady access to integrated patient data and clinical monitoring systems – so patients are cared for safely. 

Healthcare facilities like the Lille University Hospital use EcoStruxure for Healthcare solutions when updating their electrical infrastructure to increase the security and reliability of their systems. 

Explore our e-guide for strategies to achieve end-to-end resilience.

View our e-guide
  • Správcovia zdravotníckych budov čelia náročnej úlohe – zaistiť hladkú prevádzku pri maximálnej kapacite alebo pri nízkej obsadenosti – a súčasne zachovať bezpečnosť svojich zamestnancov. Výzvou je neustále sa prispôsobovať novým prekážkam, zmene obchodných priorít, zníženým stavom personálu a nižším prevádzkovým rozpočtom. Digitalizované systémy riadenia energie a budov ponúkajú nástroje na rozšírenie možností vzdialených služieb, pomoc pri riadení nákladov a udržaní prevádzky pri nedostatku zdrojov.
  • Dostupnosť elektrickej energie je najzákladnejším aspektom prevádzky zariadení a je kľúčovou podmienkou schopnosti nemocnice dosiahnuť svoje poslanie. Udržiavanie vysokej kvality a čistej energie je nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby citlivé zdravotnícke zariadenia vždy riadne fungovali. Závisí od nich bezpečnosť pacientov a kontinuita obchodnej činnosti - 24/7. Prvoradé je bezpečné dodávanie energie pre zariadenia, ktoré zachraňujú životy.
  • S čoraz starším demografickým vývojom je infraštruktúra nemocníc pod rastúcim tlakom a zároveň čelí výzve, aby sme poskytovali lepšiu kvalitu starostlivosti. IoT revolúcia môže pomôcť zlepšiť spoľahlivosť elektrických systémov a pohodlia v prostredí nemocnice. Zároveň môže zvýšiť ich efektivitu a pomôcť regulovať náklady. Hoci s digitálnymi systémami využívajúcimi IoT existujú potenciálne riziká súvisiace s kybernetickou bezpečnosťou, ich výhody z veľkej časti prevažujú. Pre nemocnice je stále zásadný aktívny program kybernetickej bezpečnosti IoT pre zaistenie kybernetickej bezpečnosti a ochrany ich zariadení a infraštruktúry.
  • Vzhľadom na to, že rôzne orgány na presadzovanie práva uplatňujú celý rad predpisov a pokynov, je zhoda s požiadavkami na zdravotnú starostlivosť veľmi zložitá. Dodržiavanie predpisov však chráni pacientov a nemocničných pracovníkov. Pomáhajú zmierniť riziká v nebezpečných budovách, ktoré vznikajú kvôli zlému návrhu, rozvrhnutiu, údržbe alebo prevádzke.
  • Tímy zariadení musia udržiavať mimoriadnu prevádzkyschopnosť, aby ich klinické tímy mohli každý deň poskytovať mimoriadnu starostlivosť. Reaktívny prístup k správe výkonu zariadenia však vystavuje nemocnice a klinických pracovníkov kritickým rizikám a neistote. Digitalizácia riadi rozhodnutia v reálnom čase, založené na údajoch prostredníctvom prediktívnej analýzy, a pri proaktívnej údržbe optimalizuje dostupnosť a výkon zariadení, takže vaše operácie sú produktívnejšie a ziskovejšie. Pretože v zdravotníctve je prevencia určite dobrým liekom.

Objavte softvér, služby a produkty pre zdravotníctvo

 

EcoStruxure IT Advisor

 

MTWO

A female doctor interacting with a kid in the corridor of hospital

Odolnosť v oblasti zdravotnej starostlivosti

Uprostred bezprecedentných výziev spôsobených Covid-19 sa objavuje nová vlna nemocníc a mení sa spôsob poskytovania zdravotnej starostlivosti. Na našej nedávnej Innovation Summit World Tour sme to preskúmali, a taktiež sme sa pozreli na ďalšie témy.

A surgeon in the operation room

Zníženie infekčných chorôb

Pokroky vo vývoji platforiem riadenia prevádzky inteligentných budov môžu poskytnúť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti výkonný nástroj na zvýšenie účinnosti ich programov kontroly infekčných chorôb.

Objavte naše najnovšie poznatky o IoT v oblasti zdravotníctva

Decarbonizing the global healthcare sector

Explore our three-phase approach to help healthcare organizations embark on the decarbonization journey.

Digital services for healthcare

Learn how new digital services offer a simple and cost-effective way to make healthcare facilities more sustainable, efficient, and resilient.

A case study in resilience

Learn how one hospital in Saudi Arabia boosts resilience and minimizes risks with our remote monitoring services.

Edge computing systems lower cybersecurity risk

Discover how edge computing can be used to combat cyberattacks brought on by the rapid proliferation of the IoT across the healthcare industry.
Two doctors discussing a report

Making hospitals more resilient

Learn why IoT-enabled power and building management systems are critical for resisting threats to your infrastructure.

Micro data centers drive hospital hyper-efficiency

Find out how micro data centers help the healthcare industry by enabling more accurate and accessible medical records.

Creating a resilient electrical spare parts management strategy

Discover how to design an effective spare parts system that will protect uptime, manage costs, and extend equipment service life.