Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 • Default Alternative Text

  Resource advisor pre poskytovateľov energií

  Transformer, Power lines in silhouette look with sunset in background, access to energy, electric utilities.

  Výzvy


  Platforma pre zapojenie zákazníkov

  Poskytovatelia energie sa stretávajú s rastúcim množstvom energetických dát, zvýšujúcimi sa požiadavkami na tieto údaje od tretích strán a s potrebami zapájať komerčných aj priemyselných (C&I) zákazníkov do týchto programov. Tieto problémy sú umocnené obmedzenými zdrojmi IT a infraštruktúry a starnúcou pracovnou silou.

  • Poradca pre zdroje

   Poradca pre zdroje je navrhnutý tak, aby poskytoval energetické dáta a analýzy pre prevádzkovateľa siete a C&I zákazníkov úsporným spôsobom. Jednoduchá architektúra obmedzuje IT zdroje zo sietí a umožňuje rýchly vstup na trh.

   Poradca pre zdroje je poverený zapojiť C&I zákazníkov do projektov v oblasti energetickej účinnosti, Energy Star Portfolio Manager Benchmarking a riadenie sietí.

   Toto je v súčasnej dobe nasadené v rozvodných sieťach a u našich koncových C&I zákazníkov. Chápeme, že poskytovatelia energie sú zahltení legislatívnymi predpismi, majú obmedzené zdroje a potrebujú pomôcť pri riešení konkrétnych problémov. Vrátane rastúcich klientských zákaziek, zvyšovania energetickej účinnosti, spracúvania veľkého množstva údajov, analýz a náročného reportingu.

   Poradca pre zdroje je oceňovaná klientska platforma špičkových nástrojov určená pre dodávateľov energie. Vďaka nej môžu zapojiť svojich správcov účtov a obchodných a priemyselných zákazníkov do vizualizácie informácií o spotrebe energie na zvyšovanie efektivity.

   Premieňa údaje na užitočné informácie a poskytuje automatizované porovnávanie pre Energy Star Portfolio Manager.

  • Hlavné výhody

   Poradca pre zdroje pomáha zvýšiť energetickú účinnosť obchodných a priemyselných zákazníkov, cestou identifikovania príležitostí k zníženiu spotreby. Správcovia účtov a ich zákazníci môžu komunikovať a zdieľať informácie prostredníctvom tejto platformy založenej na cloude. Výsledkom sú nižšie emisie, vyššia výkonnosť a zvýšenie spokojnosti zákazníkov.
  • Naše prednosti

   Sme strategickým partnerom pre dodávateľov energie. Pomáhame im definovať obchodný a priemyselný zákaznícky program, ktorý im umožňuje znížiť plytvanie energiou a zvýšiť prevádzkovú efektivitu. Naše skúsenosti s rozvodnými sieťami nám umožňujú riešiť zložité problémy zákazníkov, ktoré im umožnia plniť ich ciele.
  Letecký pohľad na New York City, inteligentné mesto v noci.

  Zistite viac o našich konzultačných službách a riešeniach ohľadne sietí

  Výhody

  • Podnikateľ kreslí cloud s čiernou fixkou, cloudové služby, poskytovatelia cloud služieb.
   Zber dát/hodnotenie
  • elektrický tunel, energetická účinnosť, spracovanie veľkých objemov dát, analýza
   Dátové analýzy a modelovanie
  • Svetlá veľkomiest na Zemi, obnoviteľné zdroje energie, tok energia, prístupu k energii.
   Prevádzkové hospodárenie s energiou
  • Obchodník si prezerá graf na svojom tablete, analýzu veľkých objemov dát, správu o udržateľnosti.
   Energetický benchmarking, efektívnosť, projekty
  • Obrovská žiarovka s modrou oblohou v pozadí, elektrické pomôcky, obnoviteľná energia, prístupu k energii.
   Reporting udržateľnosti pre externé účely