Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 • electric power distribution pylons

  Kvalita energie s korekciou účinníka a filtrovaním vyšších harmonických

  Workers at electrical switching station, electrical power distribution

  Problémy

  Modernizujte svoju elektrickú sieť a zlepšite jej energetickú účinnosť.

  Kompenzácia jalovej energie zvyšuje celkový inštalovaný výkon, znižuje výkyvy napätia a minimalizuje straty spôsobené Joulovým javom.  Vďaka menšiemu prehrievaniu sa tiež predlžuje životnosť infraštruktúry a znižujú sa prevádzkové náklady.

  Podpora v priebehu celého životného cyklu zariadenia

  Servisné služby
  • Riešenie

   • Pevná alebo automatická regulácia kompenzácie
   • Pasívne filtre pre prenosové a distribučné rozvodne
   • Dynamické nahradzovanie a blokovanie okruhov pre veterné farmy a solárne elektrárne.
  • Kľúčová vlastnosť

   Korekcia účinníka a filtrovanie vyšších harmonických tvorí súčasť uceleného a integrovaného riešenia pre vysokonapäťové aplikácie. Všetky tieto produkty sú navrhnuté tak, aby spolu komunikovali a spolupracovali 

  • Prečo Schneider Electric?

   • Naše špecializované servisné tímy predávajú audity a štúdie zariadení za účelom merania a simulácie najvhodnejších riešení.
   • Všetky naše zariadenia sú navrhnuté, vyrobené a testované v súlade s najnovšími normami IEC.
   • Energetické spoločnosti po celom svete v súčasnej dobe používajú naše VN ističe, kondenzátory a transformátory.   
  západ slnka za radom stožiarov elektrického vedenia

  Energetické aplikácie

  • Rozvodne a systémy veľmi vysokého napätia.
  • Rozvodne a rozvody vysokého napätia.
  • Veterné a solárne farmy. Týmto všetkým sa zaoberáme.

  Výhody

  • pohľad hore na stožiare elektrického vedenia

   Znižovanie energetických strát

  • pohľad stredom stožiaru elektrického vedenia

   Zlepšite kvalitu energie