Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 • sunset behind elecrrical power distribution towers
  Automatické elektrické zariadenia určené pre kompletnú ochranu elektrických sietí

  Kompletná ochrana pre vašu sieť

  lighthouse at sunset, transportation safety solutions

  Problémy

  Maximalizujte dodávky energií a zároveň chráňte zdravie a majetok 

  • Vaše ochrany musia zlepšovať prevádzkové zabezpečenie a bezpečnosť personálu. Musia zaisťovať spoľahlivosť vďaka časom overeným prevádzkovým princípom s najlepšími certifikáciami a podľa štandardov kvality. Tiež vám musia umožňovať integrovať nové štandardy a obnoviteľnú energiu a zároveň riadiť náklady
  • Riešenie

   Ochranné relé MiCOM a Sepam, ktoré používajú veľké energetické spoločnosti po celom svete sú prvou voľbou pre ochranu, riadenie, meranie, monitorovanie a komunikáciu. Po zabudovaní do akéhokoľvek riadiaceho systému predstavuje táto ochrana dôležitú súčasť vašej rozvodne. Vytvárame schémy, ktoré obsahujú overené algoritmy a riadia sa najnovšími normami pre bezpečnosť, zebezpečenie a komunikáciu Poskytujeme vám prvotriedne, medzinárodne uznávané riešenie.

  • Výhodný návrh

   Naša ucelené ponuka ochrán vám neustále poskytuje informácie, aby ste mohli dané zariadenie prevádzkovať inteligentne a nepretržite.

   • Rozšíriteľné funkcie a hardvér nákladovo efektívnym spôsobom vyhovie vašim náročným požiadavkám
   • Všestranný hardvér a on-line nástroje na riadenie ochrán zaistia jednoduchú konfiguráciu a inštaláciu
   • Služby môžu byť v podobe jednoduchých konzultácií a kompletného návrhu schém
   • Prediktívna údržba minimalizuje riziká a skracuje servisný čas
  • Výhody

   Bezpečné, zabezpečené, spoľahlivé a praktické

   • Zabezpečené zariadenia na základe riadenia prístupu podľa roli (RBAC) v súlade s IEC 62351
   • Obmedzovanie a zaznamenávanie úmyselného, náhodného alebo chybného prístupu k údajom konfigurácie ochrán
   • Nezávislé siete Ethernet s duálnou IP pre fyzické oddelenie
   • Voľbu medzi IEC 61850 Vydanie 1 alebo Vydanie 2 umožňujú jednoduché zmeny nastavení
   • Najnovšia redundancia pre plynulú dátovú komunikáciu (IEC 62439 na PRP alebo HSR)
   • Ochrana proti oblúkovému výboju svetovej triedy a SIL 2 zlepšujú prevádzkovú bezpečnosť
  Inžinier s notebookom pri paneli automatického riadenia prevádzky budovy

  Integrujte do svojho riešenia najlepšiu ochranu vo svojej triede ešte dnes