Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 • Default Alternative Text

  Systémy automatizácie rozvodní PACiS

  Surgeon adjusts a light in an operating room, healthcare, patient safety

  Problémy

  Rozvodne VN a NN majú na efektívnu prevádzku elektrických sietí kľúčový vplyv. Vyžadujú neustály dohľad, robustné zabezpečenie a inteligentné riadenie.
  aše riešenia pre rozvodne plnia najnovšie štandardy a predpisy, vrátane kybernetickej bezpečnosti. Sú jednoducho použiteľné, flexibilné a rozšíriteľné.
  Plne uspokojíme aj vaše požiadavky na rýchlosť dodávok, odborné znalosti a služby lokálneho servisu a technickej podpory.

   

  • Riešenie

   Naše systémy automatizácie rozvodní PACiS sú navrhnuté pre rozvodne VN a VVN. Zaistia kvalitný dohľad, ochranu, automatizáciu a riadenie. Zároveň spĺňajú najnovšie normy (napr. IEC 61850) a odporúčania z oblasti kybernetickej bezpečnosti. Riešenia PACiS obsahujú lokálne SCADA HMI, možnosť vzdialeného dohľadu a ochranu sieťového uzla s najlepšími IED vo svojej triede. Pomáhajú prevádzkovateľom efektívne riadiť a udržiavať ich elektrické rozvodne. Poskytujú dlhodobú podporu s pokročilými službami.
  • Hlavné prínosy

   • Zlepšené zabezpečenie ochrany vášho majetku: štandardizované a overené schémy s robustnými integrovanými zariadeniami, zaistená komunikácia a lokálna SCADA
   • Zjednodušená prevádzka a údržba siete: Rozhranie na riadiace centrum s vysokou dostupnosťou je dôležité pre udržanie plnej kontroly a viditeľnosti.
   • Otvorený a rozšíriteľný systém ochráni vaše dlhodobé investície: Založené na flexibilnej a prispôsobiteľnej architektúre podľa medzinárodných noriem, vrátane IEC 61850, IEC 62351-RBAC a IEC 62443
  • Rôznorodosť

   • Otvorené a rozšíriteľné systémy so všestrannou architektúrou (integrujúcou digitálne IED najlepšie vo svojej triede) obmedzujú kabeláž a znižujú náklady na majetok  
   • Inovatívna kybernetická bezpečnosť integrovaná do prevádzkových technológií (OT) zjednodušuje nasadenie aj s existujúcimi zamestnancami
   • Obrovské skúsenosti s viac ako 1500 systémami po celom svete, odborníci na IEC 61850, návrh systémov, integrácia a kybernetická bezpečnosť
   • Lokálny profesionálny servis a technická podpora
  • PACiS SRTU Smart RTU pre malé rozvodne VVN/VN
  • Mikro-siete PACiS

  Výhody

  • pohľad na podnikové dátové centrum v nadhľade nad mestom

   Všestranná architektúra so špeciálnymi automatizačnými programami pre energetiku

  • Inovatívna kybernetická bezpečnosť

   Inovatívny prístup ku kybernetickej bezpečnosti pomáha plniť zákonné predpisy

  • inžinier v zabezpečovacej a monitorovacej stanici

   Zjednodušená prevádzka a údržba siete pre existujúci personál

  • technici pracujúci v podnikovom dátovom centre

   Silné odborné znalosti v spojení s lokálnym servisom a technickou podporou