Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 • Default Alternative Text

  Prečo Smart City?

  Default Alternative Text

  Výzvy

  Mestá po celom svete riešia problémy, bez ohľadu na región. Od rastúcej populácie, cez havarijné stavy, po starnúce infraštruktúry, mestá potrebujú nájsť inovatívne spôsoby riešenia týchto problémov, hoci aj s obmedzeným rozpočtom.
  • Riešenie

   Skutočne efektívne mesto vyžaduje optimalizáciu výkonu, integráciu a stanovenie priorít investícií pre maximalizáciu hodnôt.  To umožňuje existenciu udržateľnej komunity so zníženými dopadmi na životné prostredie, a následné zlepšenie kvality života.

  • Návrh

   Za menej ako 40 rokov bude 70 % svetovej populácie bývať v mestách. Mestské centrá sa musia stať efektívnymi, obývateľnými a udržateľnými krátkodobo i dlhodobo, so zapojením mesta, obyvateľov i firiem.

  • Odlišnosti

   Našich päť krokov:

   1. Vízia: nastavenia cieľa a cesty

   2. Riešenie: technológie pre zlepšenie efektivity

   3. Integrácia: kombinácia IT a OT systémov

   4. Inovácia: vytvorenie obchodného modelu

   5. Spolupráca: s globálnymi a miestnymi zainteresovanými stranami

  Pohľad na mrakodrapy vo výstavbe

  Základný kameň Smart City: Účinnosť v mestách

  Výhody

  • Pohľad na les, vykazovanie trvalo udržateľného rozvoja, životné prostredie
   • Až 30 % energetickej úspory.
  • Pôvodný text
   • Až o 20 % znížené plytvanie vodou.
  • Pôvodný text
   • Až o 30% znížená kriminalita v uliciach vďaka bezpečnostným kamerám.
  • Pôvodný text
   • Až o 20 % skrátená doba jazdy a znížené meškanie v doprave.
  • Pôvodný text
   • Plus zlepšená bezpečnosť a vyššia kvalita života.

  Chat je dostupný