Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 • Aerial View Of Water Treatment Plant In Dekalb Illinois, water management.

  Vodohospodárstvo a odpadové vody

  Spoločnosti v odbore odsoľovania vôd a čistenia odpadových vôd poskytujú čistú vodu ľuďom po celom svete. Pomáhame vám to robiť bezpečne a efektívne.

  Preskúmajte našu ponuku
 • WaterForce, New Zealand Partnering with Microsoft for water-efficient farming

  Waterforce in New Zealand leverages innovative software from Schneider Electric, powered by Microsoft’s Azure platform. The result? IoT integration for efficient irrigation

  Learn more
 • Zákaznícke referencie a zdroje Anglian Water: Udržovanie tečúcej vody

  Anglian Water je najväčšia spoločnosť pôsobiaca v oblasti vodohospodárstva a odpadových vôd v Anglicku. Sledujte, ako integrovaný systém riadenia netesnosti a tlaku pomáha tomuto podniku znižovať náklady na riadenie straty vody a plniť dodržiavanie regulačných procesov.

 • ČOV Fritzens v Tirolsku, Rakúsko: Realizácia čistej nulovej spotreby energie

  Zistite, ako optimalizácia zmenila zariadenie na úpravu odpadových vôd Fritzens zo spotrebiteľa energie na výrobcu energie, a to vďaka riešeniam Schneider Electric.

  Získajte viac informácií
  Default Alternative Text
 • Obchodný prípad Odsoľovacie zariadenie v Sydney: Využívanie komplexného nákupu pre akékoľvek potreby elektrickej energie, automatizácie a hospodárenia s energiou

  Energetické úspory odsoľovacieho zariadenia v Sydney so spotrebou 250 miliónov litrov vody za deň činí približne 1500 MWh za mesiac vďaka nášmu homogénnemu systému riadenia procesu s hladkou integráciou komponentov.

  Získajte viac informácií
  Default Alternative Text
  Voda unikajúca zo zdroja medzi dvomi veľkými potrubiami, vodné hospodárstvo.

  Výzvy

  Schneider Electric poskytuje špecifické riešenia pre riešenie problémov vodohospodárskeho priemyslu odpadových vôd, vrátane: - Účinne modernizácie zastaralé infraštruktúry - Znižovanie spotreby energie a prevádzkových nákladov - Možnosti lepšieho riadenia súladu s novou legislatívou - Lepšie reakcie na mimoriadne udalosti - Zavedenie technológie pre riešenia výmeny pracovnej sily - Zaistenie zdravia, bezpečnosti a ochrany ľudí

  Fakty

  • Modrá ikona zeme Viac ako 40 % svetovej populácie žije s neustálym nedostatkom vodných zdrojov
  • Modrá ikona pitnej vody Predpokladá sa, že potreba vody vzrastie o viac a ako 55 %
  • Modrá ikona zeme Európa -Afrika Viac ako 50 % povrchovej vody v Európe je pod úrovňou dobrého ekologického stavu
  • Modrá ikona všeobecného ohrozenia Ročné straty vody v USA následkom významných únikov je 6 Gm3 (zásobovanie 200 miliónov obyvateľov)
  • Modrá ikona energie 8 % globálnej energie spotrebujú čistiace a distribučné procesy v oblasti vodohospodárstva a odpadových vôd
  • Modrá ikona blesku V uplynulých 20 rokoch sa zvýšil počet povodní štvornásobne

  Pridaná hodnota

  • Predvolený alternatívny text

   Maximálne využitie vášho majetku a vodných zdrojov

   Pomáhame danému odvetviu pri non-stop úprave a dodávke bezpečnejšej vody, s nižšími prevádzkovými nákladmi a nižšou spotrebou energie

  • Ikona EcoXpert

   Prinášame účinnosť po celú dobu vodného cyklu

   Schneider Electric je globálny hráč v oblasti technológie s produktami, riešeniami a službami, ktoré pokrývajú akékoľvek aplikácie od terénu až po podnikovú úroveň. Máme referencie v každej oblasti vodného cyklu, ktoré dokladajú naše výsledky.