Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 • Man reviewing sustainability reporting, big data analytics on multiple computer screens.

  Riešenie pre vodné siete

  Vďaka našim znalostiam a rozsiahlemu súboru služieb máme jedinečnú možnosť ponúknuť našim zákazníkom efektívne riešenia a služby

  • Obchodný prípad Yarra Valley Water, Austrália

   Systém SCADA Yarra Valley Water umožňuje lepšie monitorovanie distribuovaného majetku, vykonávanie prediktívnej a reaktívnej údržby a rýchlejšie reakcie na incidenty, ako sú napríklad ekologické úniky

   Viac informácií
   Default Alternative Text
  • Obchodný prípad Eau de Paris, Francie

   Wonderware™ InTouch™ zlepšuje aplikácie videomonitorovania pre zaistenie efektívneho rozvodu vody v Paríži

   Získajte viac informácií
   Default Alternative Text
  • Obchodný prípad Long Beach Water, USA

   Riešenia SCADA Wonderware™ zvyšujú účinnosť vodárenského oddelenia a vedú k priemernej ročnej návratnosti bežných investícií 250 000 EUR

   Získajte viac informácií
   Default Alternative Text
  • Obchodný prípad Komisia pre ochranu Žltej rieky, Čína

   Produkty Wonderware™ pomáhajú Komisii vodného hospodárstva pre Žltú rieku v Číne znižovať čas potrebný na projektovú fázu

   Získajte viac informácií
   Default Alternative Text
   Voda unikajúca zo zdroja medzi dvomi veľkými potrubiami, vodné hospodárstvo.

   Výzvy

   - Znižovanie stratovej vody riadením únikov - Vyriešenie zastaralej infraštruktúry - Zaistenie kvality vody v celej sieti - Zaistenie dostatočného tlaku a prietoku pre rozvod vody - Skrátenie doby reakcie na problémy sietí
   veľké vodovodné potrubie

   Riešenia pre vodovodné siete

   Zvyšujú účinnosť, životnosť, spoľahlivosť a rentabilitu vášho podniku.

   Pridaná hodnota

   • Pôvodný text
Overené výsledky Naše schopnosti a znalosti pomáhajú zákazníkom znižovať úniky vody až o 20 % a zvyšovať prevádzkovú účinnosť až o 25 %
   • Predvolený alternatívny text
Nepretržitý pokrok Schneider Electric sa pýši špecializovaným centrom výskumu a vývoja Smart Water a je zakladajúcim členom Fóra pre inteligentné vodovodné siete

   Fakty

   • Predvolený alternatívny text Schneider Electric je zakladajúcim členom Fóra pre inteligentné vodovodné siete (SWAN)
   • Predvolený alternatívny text Automatizujeme a riadime distribúciu v rade najväčších miest na svete, vrátane Londýna, Sydney, Ria, Šanghaja a Las Vegas