Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
 • Systémy správy budov (BMS) majú vplyv na včasné a nákladovo efektívne dodanie a kompatibilitu operácií zariadení v zdravotníckej oblasti. Zavedenie vhodne prispôsobeného systému správy budov je posledným kritickým článkom v celkovom dodávateľskom reťazci zariadení. Zabezpečujeme integráciu všetkých subsystémov zariadení (riadenie kúrenia, vetrania a klimatizácie, osvetlenie, riadenie prístupu, CCTV, detekcia požiaru) prostredníctvom nášho spoľahlivého systému správy budov – EcoStruxure Building – s cieľom pomôcť dosiahnuť váš cieľ, čiže poskytovať pacientom bezpečné a účinné produkty.

  Objavte platformu EcoStruxure™ Building

  EcoStruxure Building je otvorená inovačná platforma pre budovy – prináša riešenie na podporu spolupráce IoT, ktoré dokáže pomocou bezpečnej a globálnej architektúry zmeniť všetky typy budov na inteligentné komplexy.

  Zobraziť platformu EcoStruxure™ Building

  Platforma EcoStruxure Building umožňuje prostredníctvom inovácií v oblasti automatizácie a systémov správy budov dosahovať tú najlepšiu technickú efektivitu.

  Stiahnite si bielu knihu

  Tento dokument skúma niektoré možné aplikácie a výhody používania technológií označovania rádiovým signálom ako súčasti celkového riešenia pre inteligentné budovy.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Riadenie a monitorovanie skladovacích a výrobných prostredí sú v rámci farmaceutického priemyslu veľmi dôležité. Uistite sa, že vaše výrobné prostredie spĺňa všetky požiadavky a predpisy.

  • Naše riešenia sú založené na škálovateľných, nákladovo efektívnych architektúrach, ktoré vyhovujú danej aplikácii

  • Voliteľná redundancia poskytuje vysokú dostupnosť procesov a môže zahŕňať procesor, vstupno-výstupný modul, napájanie, komunikáciu, servery a archívy

  • Údaje zaznamenané vo formáte odolnom voči manipulácii s vysokou celistvosťou a funkciou ukladania a odosielania na vykonávanie spoľahlivých regulačných auditov

  Zobraziť služby v oblasti energií a udržateľnosti

  Zistite, ako vám môžeme pomôcť s vašimi cieľmi v oblasti energetiky a udržateľnosti.

  Stiahnite si bielu knihu

  Integrovaný systém automatizácie prevádzky pomáha priemyslu z oblasti biologických vied dosiahnuť a zachovať súlad s predpismi – konkrétne s nariadeniami Správy potravín a liečiv (FDA) týkajúcimi sa elektronických záznamov.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Dostupnosť energie je kritická v priemyselnom procese alebo v prostrediach, kde je potrebná vysoká presnosť. Výpadok napájania by mohol mať za následok stratu miliónov eur. Poskytujeme bezpečné napájanie a zaisťujeme optimalizáciu, kvalitu, dostupnosť zdroja elektrickej energie prostredníctvom štandardizácie, posúdenia prevádzky a prediktívnej údržby elektrickej distribučnej siete. Naše riešenia EcoStruxure Power poskytujú bezpečný, široko dostupný a energeticky účinný systém distribúcie elektrickej energie pre architektúry s nízkym a stredným napätím.

  Stiahnite si bielu knihu

  Aplikujte prístup k monitorovaniu energie na základe ukazovateľov KPI, ktorý umožňuje zamestnancom zamerať sa viac na strategické ciele, premieňať dáta na inteligentné riešenia a získať komplexnejší prehľad o spoľahlivosti napájania.

  Ďalšie podrobnosti získate v brožúre

  Vaša elektrická sieť má skrytý potenciál. Náš systém správy napájania vám ho pomôže objaviť. Prečítajte si viac o najlepších spôsoboch riadenia energie.

  Objavte softvér EcoStruxure™ Power Monitoring Expert

  Softvér EcoStruxure Power Monitoring Expert prináša jedinečné nové možnosti, ktoré zjednodušujú ochranu ľudí a zariadení, udržujú prevádzku v chode a šetria čas a peniaze.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Organizácie v oblasti vedy o živej prírode na celom svete musia spravovať, prehľadávať, uchovávať, zdieľať a analyzovať veľké množstvo údajov na účely vyhľadávania liekov, klinických skúšok, výroby, marketingu a predaja. Pomáhame zabezpečiť, aby sa fyzická infraštruktúra vášho dátového centra mohla rýchlo prispôsobiť budúcemu dopytu podnietenému internetom vecí a rastom – v cloude aj na okraji siete – bez toho, aby sa musela zhoršiť dostupnosť alebo efektivita prevádzky.

  Prečítajte si blog

  Ak si dnes prečítate ľubovoľné novinky z oblasti dátových centier, pravdepodobne natrafíte na pojem „dátové mikrocentrum“. Otázka, ktorú sa môžete spýtať, je: Čo je to dátové mikrocentrum?

  Viac o dátových centrách

  Preskúmajte viac riešení fyzickej infraštruktúry pre všetky dátové centrá – nové, konsolidované, hybridné a modernizované.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Digitálna transformácia umožňuje organizáciám prejsť od reaktívnej údržby k stratégiám prediktívnej údržby. Umožňuje to zamestnancom v prvej línii konať skôr, než dôjde k nákladným poruchám, a maximalizovať hodnotu počas celého životného cyklu majetku. Ponúkame najkomplexnejšiu platformu riadenia výkonnosti majetku (Asset Performance Management – APM), ktorá našim zákazníkom pomáha prekonať ciele týkajúce sa spoľahlivosti, bezpečnosti a výkonu.

  Viac o riadení výkonnosti majetku

  Pomocou portfólia riadenie výkonnosti majetku (APM) môžu organizácie monitorovať svoj majetok s cieľom identifikovať, diagnostikovať a prednostne riešiť problémy s vybavením.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.

Nájdite produkty a riešenia

 • Inovatívne riešenia riadenia na jedno použitie a sériové a kontinuálne farmaceutické výrobné procesy.

  • Až o 80 % kratší čas na rozhodovanie vďaka zlepšenému prehľadu o prevádzke a analytickým nástrojom v reálnom čase

  • Celkové zvýšenie produktivity z 15 na 20 % vďaka využitiu riešenia pre výrobné prevádzky v reálnom čase

  • Až 10 – 20 % zníženie nákladov a až 20 – 30 % zvýšenie výnosov

  • 10 % zlepšenie produktivity

  Informácie o digitálnej šarži a efektivite

  Ako správa digitálnych šarží zlepšuje efektivitu a konzistentnosť.

  Viac o inteligentnej výrobe

  Inteligentná výroba poháňa prevádzkovú dokonalosť v oblasti biologických vied.

  Prečítajte si blog

  Inovácie v inteligentnej výrobe sú pre odvetvie biologických vied kľúčové.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Prehľad o prevádzke pre monitorovanie a kontrolu: naše riešenie je kompletným súborom nástrojov na pretváranie množstiev informácií na informačné aktíva. Zachytáva a ukladá veľké množstvo priemyselných údajov na odomknutie potenciálu prevádzkových vylepšení. Následne môžete priemyselné údaje transformovať na užitočné informácie, kdekoľvek sa nachádzate.

  • 30 % zvýšenie efektivity

  • 30 % zlepšenie využívania majetku

  • 30 % zlepšenie v znižovaní spotreby energie

  • Nepretržitá dostupnosť údajov s mobilnou aplikáciou

  Ako vám môžeme pomôcť v oblasti biologických vied

  Zistite, ako systémová platforma Wonderware pomohla zákazníkom prekonať problémy v ich spoločnostiach.

  Prečítajte si príbeh

  Efektívne čistenie a monitorovanie procesov vo farmaceutickom priemysle a biologických vedách.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Platforma s podporou internetu vecí pre lepšiu spoluprácu a zníženie celkových nákladov na vlastníctvo. Naše riešenia umožňujú dosiahnuť prevádzkovú dokonalosť, pričom poskytujú hĺbkový prehľad o prevádzke ako základ riadenia výkonu v reálnom čase.

  • 80 % zníženie úsilia pri projektovaní

  • 40 % zvýšenie efektívnosti obsluhy

  • 100 % opätovná využiteľnosť počiatočnej investície

  Prečítajte si príbeh

  Ako globálna diverzifikovaná zdravotnícka spoločnosť Baxter S.A používa základné živiny na záchranu života vďaka softvéru od spoločnosti Schneider Electric.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Digitalizujte celý závod pomocou imerzných systémov rozšírenej/virtuálnej reality a vypracujte modely simulovania procesov a školiace systémy pre obsluhu, ktoré vám umožnia odomknúť možnosti na dosiahnutie ziskovosti, maximalizovať výkonnosť a riadiť náklady počas celého životného cyklu závodu od návrhu až po prevádzku a optimalizáciu.

  Informácie o systéme EYESIM

  Imerzný školiaci systém (ITS), SimSciTM EYESIMTM, umožňuje všetkým operátorom a zamestnancom továrne pripojiť sa k veľmi dôveryhodnej 3D simulácii procesov a urobiť si virtuálnu prechádzku po priestoroch továrne.

  Objavte výcvikové simulátory pre operátorov

  Naše simulačné a školiace nástroje poskytujú hĺbkové pochopenie procesov pomocou presných simulačných modelov, ktoré pomáhajú pri analýze procesov a výcviku operátora.

  Stiahnite si bielu knihu

  Najnovšie technologické pokroky v pokročilom riadení procesov (APC) umožňujú priemyselným prevádzkam šetriť energiu a suroviny a zároveň zvyšovať ziskovosť závodu.

  Prečítajte si blog

  Je rozšírená realita (AR) viac ako len módny výstrelok? Rozšírená realita rozširuje svoj dosah.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Inovatívne riešenia riadenia na jedno použitie a sériové a kontinuálne farmaceutické výrobné procesy. Pomáhame aktívne monitorovať systémy a pripraviť ich prípadné dodatočné prispôsobenie na ochranu vášho zariadenia a pacientov pred vážnymi škodami.

  Stiahnite si bielu knihu

  Tento dokument predstavuje celý rad osvedčených postupov a projektových stratégií na vykonávanie rozsiahlych prispôsobení systému GMP vo výrobných závodoch.

  Ako spoločnosť Sanofi využíva naše riešenia

  Zistite, ako sme pomohli spoločnosti Sanofi Pasteur dosiahnuť 30-percentné zvýšenie celkovej účinnosti zariadení pomocou riadiaceho systému Foxboro.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Ponúkame riešenia automatizácie pre baliarenský priemysel a know-how pre špičkový výkon linky. Od jednoduchých po komplexné, od kompaktných po modulárne – nájdete to pravé riešenie pre svoj stroj alebo linku. To zahŕňa aj tie najnáročnejšie baliarenské linky vyvinuté vedúcimi výrobcami originálnych zariadení poskytujúce vynikajúci výkon prostredníctvom integrovaného modulárneho pohybu, bezpečnosti a robotiky.

  Stiahnite si bielu knihu

  Zistite, ako môžu výrobcovia originálnych zariadení vylepšiť energetickú účinnosť strojov a ako začlenenie trvalo udržateľného dizajnu môže znamenať pridanú hodnotu pre stroje a odlíšiť výrobcov originálnych zariadení od konkurencie.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.

Nájdite produkty a riešenia

 • Aplikujte náš simulačný softvér na váš dodávateľský reťazec a zlepšite prevádzkové a strategické rozhodovanie získaním nového prehľadu o možnom vplyve rozhodnutí na vaše hlavné výkonnostné ukazovatele.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Pri operáciách sa spracúva množstvo údajov a dokumentov. Nesmierne dôležité je odbúranie bariér v rámci oddelení s cieľom zdieľať kľúčové informácie a prijímať tie najlepšie rozhodnutia za súčasného spracúvania obrovského množstva údajov a informácií, ktoré sa často nachádzajú v starších systémoch. Naše riešenia správy informácií o produktoch zjednodušujú výmenu údajov medzi priamymi a nepriamymi partnermi a zaisťujú tieto skutočnosti:

  • Vyššia kvalita informácií o produktoch

  • Zlepšenie globálnej výmeny a zdieľania údajov

  • Skrátenie času uvedenia na trh

  Prečítajte si blog

  Inteligentné dodávateľské reťazce pre potravinárstvo a výrobu nápojov predstavujú hybnú silu zvyšovania ziskov a zaisťujú dodržiavanie predpisov.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Riešenie serializácie spoločnosti Schneider Electric umožňuje kdekoľvek identifikovať a overiť liek. Riešenie je v súlade s normami GS1, pričom poskytuje zhromažďovanie údajov v každom bode hierarchie balenia. Je súčasťou integrovaného balíka, ktorý umožňuje úplnú sledovateľnosť cesty produktu v distribučnom reťazci.

  Serializácia hrá v sledovaní kľúčovú rolu

  S radom rôznych regulačných požiadaviek na zaistenie globálneho súladu potrebuje odvetvie biologických vied štandardizovanú metódu na zabezpečenie a preukázanie komplexnej integrity produktu.

  Prečítajte si blog

  Ak hľadáte vhodné riešenie serializácie, potrebujete urobiť dve základné veci – zriadiť hlavný tím a spustiť pilotný projekt.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Riešenia zisťovania a sledovania umožňujú identifikovať falšované lieky na predpis, kontrolovať všeobecné dodržiavanie predpisov a potvrdiť celistvosť údajov. Držte krok s pribúdajúcimi nariadeniami, bezpečnostnými rizikami a právnymi výzvami s našimi riešeniami, ktoré sú založené na modeloch vyplývajúcich z dodržiavania predpisov, a umožňujú zisťovanie a sledovanie od výroby až po dodávateľský reťazec.

  Stiahnite si bielu knihu

  Ako riešenia inteligentnej výroby pomáhajú zlepšiť pomer času a hodnoty, efektívnosť a využitie majetku a zároveň zabezpečujú integritu produktov a dát, dodržiavanie predpisov a bezpečnosť.

  Prečítajte si blog

  Ako zistíte, ktoré riešenie najlepšie spĺňa vaše požiadavky? Existuje päť dôležitých otázok, ktoré by ste si mali položiť, keď začnete uvažovať o serializácii.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.

Nájdite produkty a riešenia

 • Prostredníctvom dlhodobého partnerstva vám pomáhame pri vytváraní stratégií, dosahovaní účinnosti vo vašich zariadeniach a udržiavaní výsledkov v priebehu času, a to vo viac ako 100 krajinách – od regionálnych spoločností až po najväčšie svetové korporácie. Pomôžeme vám vydať sa na cestu k aktívnemu riadeniu energie.

  Zobraziť služby v oblasti energií a udržateľnosti

  Zistite, ako vám môžeme pomôcť s vašimi cieľmi v oblasti energetiky a udržateľnosti.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Identifikujeme strategické príležitosti na nákup pre všetky zariadenia vo vašej organizácii s cieľom zabezpečiť, aby váš podnik využíval správne sadzby alebo tarify energií, aby mal optimálne zmluvné podmienky a vedel, kedy a kde trh smeruje, a mohol tak využívať komplexnú stratégiu riadenia energetických rizík.

  Stiahnite si katalóg

  Chyby vo faktúrach môžu nastať v dôsledku meniacich sa nariadení a komplexných energetických zmlúv závislých od regiónu.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Pomôžeme vám navrhnúť a implementovať podnikovú stratégiu, ktorá urýchľuje a škáluje výsledky v oblasti účinnosti v celom globálnom portfóliu prevádzok tým, že vašim prevádzkam v rámci tohto procesu poskytneme osvedčené postupy, stratégie financovania a technológie s cieľom udržať a optimalizovať výkonnosť v priebehu času.

  Získajte elektronickú príručku

  V spoločnostiach často existujú prekážky medzi oddeleniami a geografickými oblasťami, ktoré obmedzujú spoluprácu a návratnosť investícií. Tu je 6 krokov na prelomenie bariér.

  Objavte Resource Advisor

  Jednotná platforma na podnikovej úrovni na riadenie vášho prostredia v oblasti energií a udržateľnosti.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • EcoStruxure Resource Advisor umožňuje analýzu údajov a konanie na základe údajov. Vďaka tomu sa vám 400 prúdov údajov dostáva na dosah ruky v jasnom kontexte vašej úlohy a zodpovednosti, aby ste v týchto údajoch videli príležitosti.

  Objavte Resource Advisor

  Jednotná platforma na podnikovej úrovni na riadenie vášho prostredia v oblasti energií a udržateľnosti.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Energia, voda, odpad, uhlík a metrika budovy sa môžu integrovať do jedinej platformy EcoStruxure Resource Advisor, ktorá umožňuje sledovať trendy na vysokej úrovni v celom podniku s cieľom získať podrobné profily záťaže jednej budovy alebo vybavenia. Všetky tímy venujúce sa udržateľnosti, financovaniu a energii môžu spolupracovať a vyhľadať neefektívne prvky na diaľku s využitím jednotného, čistého súboru údajov.

  Získajte elektronickú príručku

  V spoločnostiach často existujú prekážky medzi oddeleniami a geografickými oblasťami, ktoré obmedzujú spoluprácu a návratnosť investícií. Tu je 6 krokov na prelomenie bariér.

  Objavte Resource Advisor

  Jednotná platforma na podnikovej úrovni na riadenie vášho prostredia v oblasti energií a udržateľnosti.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.

Nájdite produkty a riešenia

 • Naše poradenské a implementačné služby pre kybernetickú bezpečnosť a celistvosť údajov zohľadňujú rastúci celosvetový záujem o celistvosť údajov, dôveryhodné údaje, a teda aj o produkt ako základ úspechu. Prostredníctvom zavedených postupov tieto služby umožňujú poskytovať funkcie serializácie, zisťovania a sledovania, elektronického záznamu série údajov a prehľad o zadávaní údajov a opatreniach, ktoré ľudia prijímajú.

  Prečítajte si blog

  3 kroky smerom ku kybernetickej bezpečnosti v digitálnom svete.

  Prečítajte si o certifikátoch kybernetickej bezpečnosti

  Certifikáty kybernetickej bezpečnosti poskytujú hodnotu koncovým používateľom aj dodávateľom zariadení.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Pomáhame vám zabezpečiť celkovú integritu produktov a ich súlad s normami vrátane regulačných noriem, ako aj geneológiu produktov. Potom môžete realizovať potenciál vašej inteligentnej výroby pomocou našich prehľadných, nákladovo efektívnych a na výsledky zameraných komplexných služieb v oblasti dodržiavania predpisov/regulácie, ktoré sa vzťahujú na celý životný cyklus závodu, s mimoriadne jedinečným prístupom, ktorého výsledkom je rýchlejšie overenie.

  Prečítajte si blog

  Tri spôsoby, ako zlepšiť súlad s predpismi vo farmaceutickej výrobe.

  Osvedčené postupy dodržiavania predpisov

  Najlepšie postupy v súvislosti s hlavou 21 CFR časť 11 a softvérom Wonderware.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Naše bezpečnostné služby vám pomôžu chrániť ľudí, majetok a planétu a zároveň vyvážiť výrobu a finančné tlaky minimalizovaním hrozieb, výrobných strát a nákladov na zaistenie dodržiavania predpisov. Bezpečnejšia a spoľahlivejšia prevádzka pomáha zvýšiť bezporuchovosť a vyhnúť sa poškodeniu reputácie.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Dosahujte stabilne maximálnu výkonnosť pri zachovaní bezpečnosti vďaka odbornej starostlivosti. Od výpadkov až po plynulosť podnikania a pripojenie k našim službám kritického napájania a chladenia poskytujú potrebné odborné znalosti, služby a podporu pre vašu budovu, odvetvie, napájanie alebo infraštruktúru dátového centra.

  Zobraziť služby kritického napájania a chladenia

  Od výpadkov až po plynulosť obchodnej činnosti a pripojenie – ponúkame odborné znalosti a podporu, ktoré potrebujete pre svoju budovu.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Zvýšte návratnosť investícií do svojich aktív. Pomáhame vám spravovať inovácie a zároveň minimalizovať prestoje výroby a s nimi súvisiace náklady alebo vyčísliť výhody novších technológií a po fáze inovácie ich udržiavať.

  Prečítajte si blog

  Ako spoločnosť Genentech dokázala úspešne využiť dodatočnú montáž.

  Stiahnite si bielu knihu

  Osvedčené postupy a projektové stratégie na vykonávanie rozsiahlych prispôsobení systému GMP vo výrobných závodoch.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.

Nájdite produkty a riešenia

<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Zdarma"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Pozrieť"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerSK"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>
<script> $(document).ready(function() { $('head').append('<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=714825126">'); }); </script>

Chat

Máte otázky alebo potrebujete pomoc? Sme tu, aby sme vám pomohli!