Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
 • Ovládače automatizácie procesov a distribuované riadiace systémy, ktoré spájajú inžinierstvo, prevádzku a údržbu s cieľom dosiahnuť vyššiu efektivitu závodu. Náš riadiaci hardvér a konfiguračný softvér poskytujú škálovateľné riešenia od jednoduchého vybavenia po zložité procesy. Umožňujú bezproblémovú integráciu a prehľadnosť medzi všetkými prevádzkami v jedinom konfiguračnom prostredí, čím prinášajú flexibilitu v inžinierstve, prevádzke a údržbe vášho systému automatizácie.

  Objavte Modicon M580

  Spoznajte radič novej generácie pre architektúry EcoStruxure Plant.

  Preskúmajte platformu EcoStruxure Control Expert

  Získajte katalóg pre platformu EcoStruxure Control Expert (predtým známu ako Unity Pro).

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Optimalizujte dôležité výrobné procesy, zabezpečte konzistentné, vysokokvalitné výsledky a znížte spotrebu energie. Pokročilé riadenie procesov umožňuje spravovať mimoriadne zložité procesy a približuje ich fungovanie k prevádzkovým limitom. Berie sa pri ňom do úvahy dynamika procesov, ich vzájomná súčinnosť, obmedzenia a hospodárnosť, čo umožňuje predpovedať celkové správanie a následne prijať nápravné opatrenia, ktoré obmedzujú výskyt odchýlok v kvalite produktov.

  Objavte SimSci APC

  Modelové prediktívne riadenie na zlepšenie hospodárnosti vašich procesov s riešením SimSci APC.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Jednotné prostredie na modelovanie spracovateľského závodu pokrýva celý životný cyklus továrne vrátane kontroly a spúšťania systému a školenia operátorov.

  Objavte dynamickú simuláciu DYNSIM

  Pozrite sa, ako môžete prekonať problémy spojené s navrhovaním a prevádzkou moderných spracovateľských závodov bezpečným a ziskovým spôsobom.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Interaktívne školiace prostredie s využitím virtuálnej reality pre operátorov a terénnych pracovníkov. Imerzný systém na školenie operátorov (OTS) na základe virtuálnej reality vytvára prostredie, ktoré s vysokou mierou presnosti napodobňuje samotnú továreň, čím vytvára realistické prostredie na školenie personálu.

  Spoznajte EYESIM

  Zistite viac o imerznom školení operátorov a simulácii.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.

Nájdite produkty a riešenia

 • Dodávame bezpečné, vysoko dostupné a energeticky účinné riešenia distribúcie energie pre elektrické inštalácie nízkeho a stredného napätia, od nízkonapäťových a vysokonapäťových zariadení až po transformátory a automatizáciu siete. Naše architektúry na riadenie napájania s podporou internetu vecí zlepšujú pripojenie, sieťovú bezpečnosť, prevádzkovú spoľahlivosť v reálnom čase a inteligentné analýzy, čím vám zabezpečia väčší pocit istoty a výrazný finančný prínos.

  Objavte Premset

  Získajte viac informácií o našom kompaktnom modulárnom vákuovom rozvádzači so systémom tienenia s pevnou izoláciou.

  Objavte SM6

  Využite vyššiu účinnosť s naším vzduchom izolovaným rozvádzačom SM.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Použite na napájanie svojich projektov našu modulovú prefabrikovanú elektrickú skriňu (E-House) ‒ integrované a inteligentné riešenie, ktoré optimalizuje realizáciu projektu a znižuje kapitálové výdavky, prevádzkové náklady a riziká súvisiace s projektom.

  Objavte prefabrikovanú elektrickú skriňu

  Ďalšie informácie o funkciách a výhodách prefabrikovanej elektrickej skrine.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Primárne a sekundárne aplikácie na spracovanie kovov vo veľkej miere poháňajú elektrické motory. Pre každú prevádzku, ktorej cieľom je dosiahnuť zlepšenie výkonu a úsporu energie, je ochrana a primerané riadenie týchto motorov nevyhnutnosťou. Základom našich IMCC sú inovačné relé motora a pohonné jednotky, ktoré prinášajú inteligentné funkcie slúžiace na monitorovanie energie, riadenie informácií, optimalizáciu procesov a prediktívnu údržbu podľa stavu.

  Panoráma na riadenie vysokovýkonných motorov

  Preskúmajte naše riešenia pre elektrické motorové aplikácie s výkonom nad 100 kW.

  Objavte IPMCC od spoločnosti Blokset

  Rozvádzač iPMCC od spoločnosti Blokset pre inteligentné centrá na riadenie napájania a motora.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Objavte jedinečné, integrované riešenie, ktoré spája údaje o energii, procese a výrobe, čo umožňuje identifikovať možnosti úspory energie v prípade vašich energeticky najnáročnejších aplikácií a zabezpečiť nepretržité monitorovanie na udržanie týchto úspor.

  Riešenia na zvýšenie energetickej účinnosti

  Objavte naše energeticky efektívne riešenia pre oceliarsky a kovospracujúci priemysel.

  EcoStruxure Resource Advisor

  Objavte jednotnú platformu na podnikovej úrovni na riadenie vášho prostredia v oblasti energií a udržateľnosti.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.

Nájdite produkty a riešenia

 • Riešenia zamerané na pomoc výrobcom kovov znížiť prestoje zariadenia, zvýšiť spoľahlivosť a zlepšiť výkon za súčasného zníženia výdavkov na prevádzku a údržbu. Naša aplikácia prediktívnej analytiky sa zakladá na technológii pokročilého rozpoznávania vzorcov (Advanced Pattern Recognition – APR) a technológii strojového učenia, ktoré pomáhajú identifikovať drobné zmeny v správaní systému, ktoré môžu byť prvými varovnými znakmi zníženia výkonu zariadenia alebo potenciálnej poruchy. Dokáže tiež zistiť možné anomálie, vytvárať upozornenia a posielať hlásenia.

  Objavte proaktívnu údržbu

  Zredukujte neplánované prestoje a dosiahnite proaktívnu údržbu vďaka riadeniu na základe podmienok.

  Prediktívna analytika majetku

  Softvér na prediktívnu analytiku majetku vám pomôže zredukovať prestoje vybavenia a zvýšiť jeho spoľahlivosť a výkon.

  Správa efektívnosti aktív podniku

  Najkomplexnejšie riešenie na riadenie výkonnosti majetku (APM), ktoré vám pomôže prekonať ciele pre spoľahlivosť, bezpečnosť a výkon.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Aktívne riaďte a plánujte činnosti údržby za súčasného zníženia nákladov na zásoby a zefektivizovania dodávateľského reťazca. Softvér EAM vám prostredníctvom komplexného riešenia zahrňujúceho riadenie údržby, náhradných dielov, zásob a obstarávania pomáha čo najlepšie využiť váš majetok, ako aj každý cent z vášho rozpočtu na údržbu.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Inovačná služba, ktorá zhromažďuje údaje na diaľku a poskytuje odborné rady, ako zvýšiť výkon elektrického systému, a súčasne predvída možné poruchy a zabraňuje im. EcoStruxure Asset Advisor je služba prediktívnej analytiky zameraná na vaše vybavenie na distribúciu elektrickej energie, v rámci ktorej sa monitorujú dôležité systémy a aktívne riešia problémy s cieľom zmierniť riziko výpadku elektrickej energie.

  Prečítajte si prípadovú štúdiu

  Ako sa náš zákazník vyhol škode vo výške 1 milión USD na potenciálnych stratách transformátorov vďaka monitorovaniu výkonnosti majetku.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.

Nájdite produkty a riešenia

 • Základný pilier optimalizácie vašich operácií vrátane realizácie výroby, podávania správ, analýzy, riadenia informácií a integrácie podnikových aplikácií:

  • Vizualizácia a analýza výrobných a obchodných kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI)

  • Organizovanie vašej výroby od nerastných surovín až po hotový tovar Zvýšenie efektivity, zníženie nákladov a lepšie obchodné rozhodnutia

  • Porozumenie využívaniu spotrebných materiálov v kontexte výroby

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Centralizujte mnohé monitorovacie a riadiace funkcie pre viaceré diaľkovo riadené operácie na jedno fyzické miesto s cieľom dosiahnuť vyššiu efektivitu. Tento systém zhromažďuje, uchováva, analyzuje a poskytuje aktuálne a historické údaje správnym ľuďom, v správnom formáte a v správnom čase. Dané informácie možno využiť na zlepšenie prevádzkovej efektivity a zdravia majetku.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Aplikácia Mobile Reporting poskytuje prístup k dôležitým kľúčovým ukazovateľom výkonnosti a procesným alebo prevádzkovým údajom v reálnom čase prostredníctvom smartfónov a tabletov.

  Objavte Wonderware SmartGlance

  Aplikácia na mobilné nahlasovanie vám umožňuje vzdialene a okamžite zobraziť údaje o prevádzke v reálnom čase.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Mobilné riešenia pre obchôdzky a kontroly, ktoré zlepšujú zhromažďovanie údajov, ich konzistentnosť, plánovanie postupov, ako aj riadenie úloh a pracovných tokov. Riešenie Mobile Operator Rounds je popredný systém v odvetví na riadenie mobilnej pracovnej sily a pomoc pri rozhodovaní určený pre riadenie úloh. Je kombináciou praktického konfigurovateľného softvéru a odolného mobilného hardvéru, ktoré spoločne umožňujú riadenie pracovných tokov a základných úloh a zhromažďovanie údajov pre prevádzky závodu, riadenie údržby a bezpečnostné/environmentálne kontroly.

  Mobile Operator Rounds

  Objavte možnosti a funkcie riešenia IntelaTrac Mobile Rounds.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Využite silu rozšírenej reality na zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti a efektivity pracovnej sily. EcoStruxure Augmented Reality Advisor je inovačná aplikácia pre mobilné zariadenia, ktorá využíva kameru daného zariadenia na rozpoznanie elektrických panelov, skríň, strojov a miesta procesov, a následne ich prekryje aktuálnymi údajmi a virtuálnymi objektmi.

  EcoStruxure™ Augmented Reality Advisor

  Zistite, ako platforma EcoStruxure Augmented Reality Advisor mení pracovníkom ich súčasný pohľad na svet.

  Vyskúšajte demo

  Zoberte si pomocou tohto sprievodcu platformu EcoStruxure Augmented Reality Advisor na skúšobnú jazdu.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Ako líder v oblasti ovládačov automatizácie procesov a pohonov s premenlivými otáčkami poskytujeme plne otestované a overené škálovateľné riešenia riadenia žeriavov od jednoduchého elektromechanického riadenia po pokročilé, plne automatizované operácie žeriavov, ako napríklad zamedzenie kolísania a riadenie sklonu.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Automatizovaná logistika pre efektívnu, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku skladu. Naše riešenie riadenia skladu spája naše prvotriedne napájacie, riadiace systémy a systémy automatizácie a hladko ich zlučuje so špeciálnym softvérom tretej strany na dosiahnutie optimalizovaného skladovania a výkonu logistiky vo vašom závode.

  Zoznámte sa so spoločnosťou Synthetis Metals

  Preferovaný partner pre optimalizáciu skladovania a logistiky v oceliarskom priemysle.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Zabezpečte pohodlie vašich zamestnancov a bezpečnosť vášho pracoviska prostredníctvom efektívnych a komplexných riešení v oblasti správy budov. Ponúkame plne integrovanú architektúru pre správu zariadení, ktorá poskytuje interoperabilitu a otvorenosť pre celkový prehľad a riadenie všetkých systémov budov vrátane riadenia prístupu, monitorovania, systému kúrenia, vetrania a klimatizácie, osvetlenia a riadenia energie.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Dajte priestor integrovaným kamerovým riešeniam zaisťujúcim bezpečnosť pracoviska a monitorovanie miest výkonu procesov. Naše bezpečnostné kamery a kamerové systémy ponúkajú pokročilé funkcie pre vonkajšie i vnútorné oblasti, ako aj náročné podmienky osvetlenia. Možno ich tiež bez problémov integrovať do vášho systému riadenia prístupu na pracovisko a identifikácie.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Ponúkame kompletné riešenia infraštruktúry IT pokrývajúce všetko od riadenia dátových prenosov až po podnikové aplikácie, od dátových mikrocentier pre váš závod až po kompletné dátové centrá pre celý podnik, a škálovateľné, prefabrikované dátové centrá, ktoré sú navrhnuté tak, aby odolávali nepriaznivým podmienkam prostredia a udržali si spoľahlivý, predvídateľný výkon.

  Príručka pre plánovanie a navrhovanie dátových centier

  Prečítajte si praktického sprievodcu plánovaním a návrhom dátového centra od spoločnosti Schneider Electric.

  Biela kniha – cloudové technológie

  Zistite, prečo nás cloudové technológie nútia prehodnotiť odolnosť na okraji siete.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.
 • Ponúkame kompletnú elektrickú ochranu vašich dôležitých systémov a aplikácií, ako sú ovládače, riadiaca miestnosť, infraštruktúra IT a núdzové osvetlenie. Naše priemyselné zdroje neprerušovaného napájania sú navrhnuté tak, aby odolali aj náročným podmienkam, ako sú extrémne teploty, ba aj seizmické aktivity.

  Objavte Smart-UPS

  Spoznajte APC Smart-UPS: legendárny zdroj neprerušovaného napájania.

  Gutor PxW AC UPS

  Zistite viac o našom priemyselnom riešení UPS.

  Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory

  Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov a získajte viac informácií.

Nájdite produkty a riešenia

<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Zdarma"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Pozrieť"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerSK"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>
<script> $(document).ready(function() { $('head').append('<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=714825126">'); }); </script>

Chat

Máte otázky alebo potrebujete pomoc? Sme tu, aby sme vám pomohli!