Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Čo je mikrosieť?

Mikrosieť je samostatná elektrická sieť, ktorá vám umožňuje vyrábať vlastnú elektrinu priamo na mieste a používať ju vtedy, keď ju najviac potrebujete. Na tento účel bude vaša mikrosieť pripájať, monitorovať a kontrolovať distribuované zdroje energie (DER) vášho zariadenia a zároveň zvyšovať výkon, udržateľnú stopu a odolnosť. Mikrosiete môžete ovládať pripojením k sieti alebo v odpojenom režime „ostrov“. Keď dôjde k výpadku siete alebo k maximálnym cenám elektriny, mikrosiete na to hneď zareagujú.
Tri hlavné výhody mikrosietí:
  • Ekologickejšiu prevádzku zabezpečuje integrácia obnoviteľných zdrojov, ako je napríklad veterná a solárna energia.
  • Šetrite náklady na energiu optimalizáciou dopytu, uskladnením elektriny a jej opätovným predajom do siete počas špičky dopytu.
  • Zlepšite spoľahlivosť, čím udržíte napájanie vášho zariadenia aj počas výpadkov siete.

Ako fungujú mikrosiete?

Mikrosieť spája výrobu a spotrebu elektrickej energie. Na rozdiel od verejnej siete, ktorá vyrába elektrickú energiu v centralizovanej elektrárni a potom ju distribuuje po stovkách kilometrov prenosových vedení, mikrosieť vyrába elektrickú energiu priamo na mieste. Na výrobu elektrickej energie mikrosiete zvyčajne využívajú určitú kombináciu záložných dieselových generátorov a obnoviteľných zdrojov energie, ako sú napríklad solárne panely. Mikrosiete môžu obsahovať batériové systémy na uskladnenie elektrickej energie a jej nasadenie počas výpadkov alebo pri náraste dopytu po sieti.
Zistite, ako fungujú mikrosiete

Kto môže ťažiť z mikrosiete?

V súčasnosti sa organizácie rôzneho druhu obracajú na mikrosiete a distribuované zdroje energie kvôli finančným výhodám a udržateľnosti. Spolupracovali sme s rôznymi zákazníkmi: od mestských samospráv a vojenských základní, až po prírodné rezervácie a vertikálne farmy. Mikrosiete sa môžu využívať aj vo vzdialených oblastiach, v ktorých je prístup k energii obmedzený alebo neexistuje, aby sa poskytli potrebné zdroje. Mikrosieť môže využiť každá organizácia, ktorá chce získať kontrolu nad nákladmi na energiu, zlepšiť udržateľnosť a zvýšiť odolnosť.

Koľko stojí mikrosieť?

Mikrosiete sa vyznačujú veľkou zložitosťou a veľkosťou. Vzrušujúca odpoveď pre organizácie je "je to zadarmo", pretože prístup založený na využití energie vo forme služby (EaaS) eliminuje vaše počiatočné náklady. Mikrosieť v tradičnejšom ponímaní predstavuje model kapitálových a prevádzkových nákladov. V projektovom režime sú vysoké kapitálové náklady a nízke alebo žiadne prevádzkové náklady, v obchodnom modeli poskytujúcom energiu vo forme služby sú vysoké prevádzkové náklady. EaaS je model financovania mikrosietí, ktorý vám umožňuje vyhnúť sa počiatočným nákladom. Podobne ako pri modeli software-as-a-service, aj pri modeli EaaS sa vyhnete kapitálovým výdavkom a namiesto toho platíte len za priebežnú službu.

Objavte náš softvér, služby a produkty pre mikrosiete

 

Ecostructure EV Charging Expert

 

Záložné zdroje (UPS)

Objavte hospodárenie s energiou na báze producent – spotrebiteľ

Dnešné podniky sa stávajú producentmi a spotrebiteľmi energie s možnosťou produkovať, spotrebovať a regulovať svoju vlastnú energiu.

image of solar panels with city in the background

Vytvárame inteligentnejšie solárne zariadenia

Zistite, ako mikrosiete umožňujú podnikom robiť automatické rozhodnutia, ktoré poskytujú výhody súvisiace s hospodárskou a energetickou odolnosťou.

Pozrite sa, čo hovoria naši zákazníci

Juhoaustrálsky trh s produktmi

Tento veľkoobchodný trh s čerstvými produktmi využíva naše riešenia v oblasti mikrosietí ako súčasť ambicióznych cieľov v oblasti udržateľnosti, medzi ktoré patrí zníženie ročných emisií skleníkových plynov o 32 %.

Brookville Bus Depot

Robustný tranzitný systém Montgomery County, ktorý sa nachádza na západ od Washingtonu D.C., je poháňaný flotilou elektromobilov a riešením mikrosiete, ktoré je rozhodujúce pre ich dlhodobé klimatické ciele.

Lidl

Logistické centrum tohto globálneho supermarketového reťazca vo Fínsku využíva naše riešenia v oblasti mikrosietí, ktoré pomáhajú zladiť ich energetické potreby a dosiahnuť úspory nákladov na energiu vo výške viac ako 70 %.

Objavte naše najnovšie prehľady o riešeniach mikrosiete

Mikrosiete: Riešenie 10 kľúčových otázok

Ste pripravení pochopiť základné informácie o mikrosieti? Nájsť všetky odpovede na 10 kľúčových otázok o tom, prečo a ako sú mikrosiete nevyhnutné.

Nech vaša energia pracuje pre vás

Oboznámte sa s vplyvom distribuovaných zdrojov energie (DER) a preskúmajte cestu k nule siete.

Podporujte vašu podnikateľskú stratégiu pomocou prijatia mikrosiete

Ako súčasť obchodnej stratégie sa dozviete, ako integrovať mikrosiete.

Ako AI posilňuje dnešné vyspelé mikrosiete

Ako AI ovplyvňuje vašu energetickú optimalizáciu? Zistite, ako pokročilé systémy mikrosietí riadia inteligentné výsledky.

Môže vás tiež zaujímať:

Potrebujete pomoc?

Začnite tu!

Nájdite odpovede hneď teraz. Vyhľadajte riešenie sami alebo sa spojte s niektorým z našich odborníkov.

Kontaktovať podporu

Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov, ktorý vám poskytne viac informácií o technickej podpore, pomoc pri reklamáciách a oveľa viac.

Kde kúpiť?

Jednoducho nájdite najbližšieho distribútora Schneider Electric vo vašej lokalite.

 opens in new Window

Prehľadávať FAQ

Získajte odpovede, ktoré potrebujete, prehľadávaním najčastejšie kladených otázok súvisiacich s témou.

 opens in new Window

Chat

Máte otázky alebo potrebujete pomoc? Sme tu, aby sme vám pomohli!

1. Riešenia v oblasti mikrosietí od spoločnosti Schneider Electric   

Spoločnosť Schneider Electric ponúka efektívne mikrosieťové riešenia založené na kombinácii prepojených produktov, špičkového riadenia Edge Control, aplikácií, analytických nástrojov a služieb. Pripojené produkty zahŕňajú neprerušiteľné zdroje napájania (UPS), meniče reťazcov na pripojenie k rozvodnej sieti a hybridné meniče. Aplikácie, analýzy a služby zahŕňajú EcoStruxure Microgrid Advisor a EcoStruxure Microgrid Operation. Edge Control zahŕňa Harmony STP6 a EcoStruxure EVP Charging Expert. Ponúkame opakovateľné, škálovateľné mikrosieťové riešenia s podporou IoT a komplexné služby, vrátane služieb distribúcie elektriny.

2. Rôzne typy mikrosietí

Vo všeobecnosti existujú tri typy mikrosietí:

3. Rozdiely medzi mikrosieťou a inteligentnou sieťou

Mikrosiete sa líšia od inteligentných sietí. Mikrosieť je sebestačný a lokalizovaný energetický systém slúžiaci pre určitú geografickú oblasť, ktorou môže byť obchodné centrum, nemocničný komplex atď. Zahŕňa distribuované zdroje energie a viacero záťaží, ktoré môžu byť prevádzkované paralelne so širšou verejnou sieťou. Na druhej strane inteligentné siete sú elektrické siete, ktoré fungujú vo väčšom rozsahu a dokážu regulovať toky energie z miest výroby do miest spotreby. Patria medzi ne komunikačné, automatizačné a IT systémy.

4. Navrhovanie mikrosiete  

Schneider Electric ponúka riešenie pripravené na použitie, ktoré vám pomôže navrhnúť mikrosieť bez ohľadu na aplikáciu. Naše predpripravené riadiace centrá mikrosietí majú všetky komponenty potrebné na riadenie, kontrolu, meranie a monitorovanie energie. Okrem toho náš softvér na riadenie mikrosiete – EcoStruxure – ponúka vopred navrhnuté algoritmy na štandardizáciu a spoľahlivosť funkcií.